C# 6.0 w pigułce. Wydanie VI

 
C# 6.0 w pigułce. Wydanie VI
Zawiera darmowych rozdziałów: 8
Stron w książce: 1064 Udostępniono darmowych stron: 46
Data wydania: 2016-10-10Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 1Cena książki drukowanej: 129,00 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

C# jest szybki, efektywny, wygodny
— to narzędzie w sam raz dla Ciebie!

C# jest jednym z najlepszych projektów firmy Microsoft. Język ten został od podstaw zaprojektowany jako obiektowy. Charakteryzuje się niezwykłą elastycznością i wszechstronnością. Udostępnia wysokopoziomowe abstrakcje, takie jak wyrażenia, zapytania kontynuacje asynchroniczne, a równocześnie pozwala na korzystanie z niskopoziomowych mechanizmów, jak własne typy wartościowe programisty czy opcjonalne wskaźniki. C# w wersji 6.0 jest kolejną istotną aktualizacją języka. Programista piszący w C# powinien konsekwentnie poznawać te zmiany.

Niniejsza książka jest zwięzłym kompendium wiedzy o C#, CLR oraz o związanej z C# platformie. Opracowano je z myślą o programistach na co najmniej średnim poziomie zaawansowania. W zrozumiały, a równocześnie dogłębny sposób wyjaśniono takie trudne kwestie, jak współbieżność, bezpieczeństwo i domeny aplikacji. Informacje o nowych składnikach języka C# 6.0 i związanej z nim platformy zostały specjalnie oznaczone. Szczególnie istotny z punktu widzenia programisty może okazać się rozdział o nowym kompilatorze Roslyn, zwanym kompilatorem usługowym.

Najważniejsze zagadnienia ujęte w książce:

 • składnia, typy oraz zmienne
 • bezpieczeństwo kodu i dyrektywy preprocesora
 • rdzenne technologie i techniki platformy .NET Framework, w tym LINQ, XML, kolekcje, kontrakty kodu, zarządzanie pamięcią, refleksja, programowanie dynamiczne
 • kompilator Roslyn — jego architektura, struktura drzewa składni i model semantyczny

Joseph Albahari — jest autorem kilku książek dotyczących C# oraz LINQ. Napisał też LINQPad, popularny program do testowana zapytań LINQ.

Ben Albahari — były kierownik programowy w Microsofcie: współtworzył takie projekty, jak .NET Compact Framework i ADC.NET. Jeden z założycieli firmy Genamics zajmującej się produkcja narzędzi dla programistów C# i J++ oraz oprogramowania do analizy DNA i sekwencjonowania białek. Jest autorem i współautorem kilku książek dotyczących C#.

 

 

Na rysunkach przedstawiono:

 • Interfejsy kolekcji
 • Tablice w pamięci
 • Płytkie kopiowanie tablicy
 • Klasę LinkedList<T>

Darmowe rozdziały:

7. Kolekcje (289)

 • Przeliczalność (289)
 • Interfejsy ICollection i IList (296)
 • Klasa Array (300)
 • Listy, kolejki, stosy i zbiory (308)
 • Słowniki (316)
 • Kolekcje i pośredniki z możliwością dostosowywania (322)
 • Dołączanie protokołów równości i porządkowania (328)

Wstęp (11)

1. Wprowadzenie do C# i .NET Framework (17)

 • Obiektowość (17)
 • Bezpieczeństwo typów (18)
 • Zarządzanie pamięcią (19)
 • Platformy (19)
 • Powiązania C# z CLR (19)
 • CLR i .NET Framework (20)
 • C# i środowisko wykonawcze systemu Windows (21)
 • Co nowego w C# 6.0 (22)
 • Co było nowego w C# 5.0 (24)
 • Co było nowego w C# 4.0 (24)
 • Co było nowego w C# 3.0 (25)

2. Podstawy języka C# (27)

 • Pierwszy program w języku C# (27)
 • Składnia (30)
 • Podstawy typów (33)
 • Typy liczbowe (42)
 • Typ logiczny i operatory (49)
 • Łańcuchy znaków i pojedyncze znaki (51)
 • Tablice (53)
 • Zmienne i parametry (57)
 • Wyrażenia i operatory (65)
 • Operatory null (70)
 • Instrukcje (71)
 • Przestrzenie nazw (79)

3. Tworzenie typów w języku C# (87)

 • Klasy (87)
 • Dziedziczenie (101)
 • Typ object (109)
 • Struktury (113)
 • Modyfikatory dostępu (114)
 • Interfejsy (116)
 • Wyliczenia (121)
 • Typy zagnieżdżone (124)
 • Typy generyczne (125)

4. Zaawansowane elementy języka C# (139)

 • Delegaty (139)
 • Zdarzenia (147)
 • Wyrażenia lambda (153)
 • Metody anonimowe (157)
 • Instrukcje try i wyjątki (158)
 • Wyliczanie i iteratory (166)
 • Typy wartościowe dopuszczające wartość null (171)
 • Przeciążanie operatorów (177)
 • Metody rozszerzające (180)
 • Typy anonimowe (182)
 • Wiązanie dynamiczne (183)
 • Atrybuty (191)
 • Atrybuty informacji wywołującego (193)
 • Niebezpieczny kod i wskaźniki (194)
 • Dyrektywy preprocesora (198)
 • Dokumentacja XML (200)

5. Ogólny zarys platformy (205)

 • CLR i rdzeń platformy (207)
 • Technologie praktyczne (212)

6. Podstawowe wiadomości o platformie (219)

 • Obsługa łańcuchów i tekstu (219)
 • Data i godzina (232)
 • Daty i strefy czasowe (239)
 • Formatowanie i parsowanie (244)
 • Standardowe łańcuchy formatu i flagi parsowania (250)
 • Inne mechanizmy konwersji (257)
 • Globalizacja (261)
 • Praca z liczbami (262)
 • Wyliczenia (266)
 • Krotki (269)
 • Struktura Guid (271)
 • Sprawdzanie równości (271)
 • Określanie kolejności (281)
 • Klasy pomocnicze (284)

7. Kolekcje (289)

 • Przeliczalność (289)
 • Interfejsy ICollection i IList (296)
 • Klasa Array (300)
 • Listy, kolejki, stosy i zbiory (308)
 • Słowniki (316)
 • Kolekcje i pośredniki z możliwością dostosowywania (322)
 • Dołączanie protokołów równości i porządkowania (328)

8. Zapytania LINQ (335)

 • Podstawy (335)
 • Składnia płynna (337)
 • Wyrażenia zapytań (343)
 • Wykonywanie opóźnione (347)
 • Podzapytania (353)
 • Tworzenie zapytań złożonych (356)
 • Strategie projekcji (360)
 • Zapytania interpretowane (362)
 • LINQ to SQL i Entity Framework (368)
 • Budowanie wyrażeń zapytań (381)

9. Operatory LINQ (387)

 • Informacje ogólne (388)
 • Filtrowanie (391)
 • Projekcja (395)
 • Łączenie (406)
 • Porządkowanie (413)
 • Grupowanie (416)
 • Operatory zbiorów (419)
 • Metody konwersji (420)
 • Operatory elementów (423)
 • Metody agregacyjne (425)
 • Kwantyfikatory (429)
 • Metody generujące (430)

10. LINQ to XML (433)

 • Przegląd architektury (433)
 • Informacje ogólne o X-DOM (434)
 • Tworzenie drzewa X-DOM (437)
 • Nawigowanie i wysyłanie zapytań (440)
 • Modyfikowanie drzewa X-DOM (444)
 • Praca z wartościami (447)
 • Dokumenty i deklaracje (450)
 • Nazwy i przestrzenie nazw (453)
 • Adnotacje (458)
 • Projekcja do X-DOM (459)

11. Inne technologie XML (465)

 • Klasa XmlReader (466)
 • Klasa XmlWriter (474)
 • Typowe zastosowania klas XmlReader i XmlWriter (476)
 • XSD i sprawdzanie poprawności schematów (480)
 • XSLT (483)

12. Zwalnianie zasobów i mechanizm usuwania nieużytków (485)

 • IDisposable, Dispose i Close (485)
 • Automatyczne usuwanie nieużytków (491)
 • Finalizatory (493)
 • Jak działa mechanizm usuwania nieużytków? (498)
 • Wycieki pamięci zarządzanej (503)
 • Słabe odwołania (507)

13. Diagnostyka i kontrakty kodu (511)

 • Kompilacja warunkowa (511)
 • Debugowanie i klasy monitorowania (515)
 • Ogólne omówienie kontraktów kodu (518)
 • Warunki początkowe (523)
 • Warunki końcowe (527)
 • Asercje i metody inwariantów obiektu (529)
 • Kontrakty w interfejsach i metodach abstrakcyjnych (531)
 • Rozwiązywanie problemów z awariami podczas użycia kontraktów (532)
 • Selektywne egzekwowanie kontraktów (534)
 • Statyczne sprawdzenie kontraktu (536)
 • Integracja z debuggerem (538)
 • Procesy i wątki procesów (539)
 • Klasy StackTrace i StackFrame (540)
 • Dziennik zdarzeń Windows (542)
 • Liczniki wydajności (544)
 • Klasa Stopwatch (549)

14. Współbieżność i asynchroniczność (551)

 • Wprowadzenie (551)
 • Wątkowanie (552)
 • Zadania (569)
 • Reguły asynchroniczności (577)
 • Funkcje asynchroniczne w języku C# (582)
 • Wzorce asynchroniczności (598)
 • Wzorce uznane za przestarzałe (606)

15. Strumienie i wejście-wyjście (611)

 • Architektura strumienia (611)
 • Użycie strumieni (613)
 • Adapter strumienia (626)
 • Kompresja strumienia (634)
 • Praca z plikami w postaci archiwum ZIP (636)
 • Operacje na plikach i katalogach (637)
 • Plikowe operacje wejścia-wyjścia w środowisku uruchomieniowym Windows (648)
 • Mapowanie plików w pamięci (650)
 • Odizolowany magazyn danych (653)

16. Sieć (661)

 • Architektura sieci (661)
 • Adresy i porty (664)
 • Adresy URI (665)
 • Klasy po stronie klienta (667)
 • Praca z HTTP (680)
 • Utworzenie serwera HTTP (685)
 • Użycie FTP (688)
 • Użycie DNS (690)
 • Wysyłanie poczty elektronicznej za pomocą SmtpClient (691)
 • Użycie TCP (692)
 • Otrzymywanie poczty elektronicznej POP3 za pomocą TCP (695)
 • TCP w środowisku uruchomieniowym Windows (697)

17. Serializacja (699)

 • Koncepcje serializacji (699)
 • Serializacja kontraktu danych (703)
 • Kontrakty danych i kolekcje (713)
 • Rozszerzenie kontraktu danych (715)
 • Serializacja binarna (718)
 • Atrybuty serializacji binarnej (720)
 • Serializacja binarna za pomocą ISerializable (724)
 • Serializacja XML (727)

18. Podzespoły (737)

 • Co znajduje się w podzespole? (737)
 • Silne nazwy i podpisywanie podzespołu (742)
 • Nazwy podzespołów (745)
 • Technologia Authenticode (748)
 • Global Assembly Cache (751)
 • Zasoby i podzespoły satelickie (754)
 • Wyszukiwanie i wczytywanie podzespołów (762)
 • Wdrażanie podzespołów poza katalogiem bazowym (768)
 • Umieszczenie w pojedynczym pliku wykonywalnym (769)
 • Praca z podzespołami, do których nie ma odwołań (771)

19. Refleksje i metadane (773)

 • Refleksje i aktywacja typów (774)
 • Refleksje i wywoływanie składowych (780)
 • Refleksje dla podzespołów (792)
 • Praca z atrybutami (793)
 • Generowanie dynamicznego kodu (799)
 • Emitowanie podzespołów i typów (805)
 • Emitowanie składowych typów (809)
 • Emitowanie generycznych typów i klas (814)
 • Kłopotliwe cele emisji (816)
 • Parsowanie IL (819)

20. Programowanie dynamiczne (825)

 • Dynamiczny system wykonawczy języka (825)
 • Unifikacja typów liczbowych (827)
 • Dynamiczne wybieranie przeciążonych składowych (828)
 • Implementowanie obiektów dynamicznych (833)
 • Współpraca z językami dynamicznymi (836)

21. Bezpieczeństwo (839)

 • Uprawnienia (839)
 • Zabezpieczenia dostępu kodu (843)
 • Dopuszczanie częściowo zaufanych wywołujących (846)
 • Model transparentności (848)
 • Ograniczanie innego zestawu (856)
 • Zabezpieczenia systemu operacyjnego (860)
 • Tożsamości i role (862)
 • Kryptografia (864)
 • Windows Data Protection (864)
 • Obliczanie skrótów (865)
 • Szyfrowanie symetryczne (867)
 • Szyfrowanie kluczem publicznym i podpisywanie (871)

22. Zaawansowane techniki wielowątkowości (877)

 • Przegląd technik synchronizacji (878)
 • Blokowanie wykluczające (878)
 • Blokady i bezpieczeństwo ze względu na wątki (886)
 • Blokowanie bez wykluczania (892)
 • Sygnalizacja przy użyciu uchwytów zdarzeń oczekiwania (897)
 • Klasa Barrier (905)
 • Leniwa inicjalizacja (906)
 • Pamięć lokalna wątku (909)
 • Metody Interrupt i Abort (911)
 • Metody Suspend i Resume (912)
 • Zegary (913)

23. Programowanie równoległe (917)

 • Dlaczego PFX? (917)
 • PLINQ (920)
 • Klasa Parallel (933)
 • Równoległe wykonywanie zadań (939)
 • Klasa AggregateException (948)
 • Kolekcje współbieżne (951)
 • Klasa BlockingCollection<T> (954)

24. Domeny aplikacji (959)

 • Architektura domeny aplikacji (959)
 • Tworzenie i likwidowanie domen aplikacji (961)
 • Posługiwanie się wieloma domenami aplikacji (962)
 • Metoda DoCallBack (964)
 • Monitorowanie domen aplikacji (965)
 • Domeny i wątki (965)
 • Dzielenie danych między domenami (967)

25. Współpraca (973)

 • Odwołania do natywnych bibliotek DLL (973)
 • Szeregowanie (974)
 • Wywołania zwrotne z kodu niezarządzanego (977)
 • Symulowanie unii C (977)
 • Pamięć współdzielona (978)
 • Mapowanie struktury na pamięć niezarządzaną (981)
 • Współpraca COM (985)
 • Wywołanie komponentu COM z C# (986)
 • Osadzanie typów współpracujących (990)
 • Główne moduły współpracujące (990)
 • Udostępnianie obiektów C# dla COM (991)

26. Wyrażenia regularne (993)

 • Podstawy wyrażeń regularnych (994)
 • Kwantyfikatory (998)
 • Asercje o zerowej wielkości (999)
 • Grupy (1002)
 • Zastępowanie i dzielenie tekstu (1003)
 • Receptury wyrażeń regularnych (1005)
 • Leksykon języka wyrażeń regularnych (1008)

27. Kompilator Roslyn (1013)

 • Architektura Roslyn (1014)
 • Drzewa składni (1015)
 • Kompilacja i model semantyczny (1030)

Skorowidz (1041)

Informatyka » C# - Programowanie

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...