Inżynieria odwrotna w praktyce. Narzędzia i techniki

 
Inżynieria odwrotna w praktyce. Narzędzia i techniki
Zawiera darmowych rozdziałów: 23
Stron w książce: 368 Udostępniono darmowych stron: 48
Data wydania: 2015-07-16Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 1Cena książki drukowanej: 69,00 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Dowiedz się, jak działają programy!

Na użytkowników globalnej sieci czekają coraz wymyślniejsze pułapki. Każdego dnia grozi im zarażenie oprogramowaniem szpiegującym, rozsyłającym niechciane wiadomości lub wykorzystującym moc obliczeniową procesora do nieznanych celów. Wykrywanie tego typu zagrożeń i przeciwdziałanie im wymaga dogłębnej analizy niechcianego oprogramowania. Jak to zrobić? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi dostarczy ta wspaniała książka!

Dzięki niej zrozumiesz, jak działają procesory x86, x64 oraz ARM, zgłębisz tajniki jądra systemu Windows oraz poznasz najlepsze narzędzia, które wspomogą Cię w Twoich działaniach. W trakcie lektury kolejnych stron dowiesz się, jak korzystać z debuggera, jaką strukturę mają sterowniki oraz czym są pakiety żądań wejścia-wyjścia, a następnie – po co zaciemnia się kod oraz jakie narzędzia są do tego potrzebne. Techniką odwrotną do zaciemniania jest rozjaśnianie kodu. Zastanawiasz się, które narzędzia są skuteczniejsze? Przekonaj się sam! Ta pasjonująca lektura dostarczy Ci mnóstwo wiedzy na temat działania oprogramowania.

 

Dzięki tej książce:

 • poznasz architekturę procesorów x86, x64 oraz ARM
 • zaznajomisz się z działaniem jądra systemu Windows
 • poznasz najlepsze praktyki debugowania programów
 • nauczysz się zaciemniać i rozjaśniać kod
 • prześledzisz sposób działania aplikacji

 

Bruce Dang – starszy inżynier ds. Bezpieczeństwa oprogramowania w firmie Microsoft. Pracuje dla giganta z Redmond od ponad 9 lat, dba o bezpieczeństwo użytkowników najpopularniejszego systemu operacyjnego. Swój czas wolny poświęca zgłębianiu zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów.

Alexandre Gazet – starszy specjalista ds. Bezpieczeństwa w QuarksLab. W kręgu jego zainteresowań znajdują się inżynieria odwrotna, bezpieczeństwo systemów oraz dynamiczna ingerencja w wykonywany kod binarny. Prowadzi badania związane z rozjaśnianiem kodu.

Elias Bachaalany – inżynier ds. Bezpieczeństwa oprogramowania w firmie Microsoft. Rozwija wewnętrzne narzędzia, bada błędy związane z bezpieczeństwem oraz opracowuje poprawki. Wniósł duży wkład w rozwój EMET 3.0 i EMET 3.5. Jest autorem narzędzia PyHiew oraz artykułów związanych z branżą IT.

...

 • O autorach (9)
 • O korektorze merytorycznym (11)
 • Podziękowania (13)
 • Wstęp (17)

Rozdział 1. Architektura x86 i x64 (21)

 • Rejestry i typy danych (22)
 • Zbiór instrukcji (23)
  • Składnia (24)
  • Przenoszenie danych (25)
 • Ćwiczenie (30)
  • Operacje arytmetyczne (31)
  • Operacje stosu i wywoływanie funkcji (32)
 • Ćwiczenia (36)
  • Sterowanie wykonywanym programem (37)
 • Mechanizm systemowy (44)
  • Translacja adresów (45)
  • Przerwania i wyjątki (47)
 • Analiza krok po kroku (47)
 • Ćwiczenia (54)
 • x64 (55)
  • Rejestry i typy danych (55)
  • Przenoszenie danych (56)
  • Adresowanie kanoniczne (56)
  • Wywołanie funkcji (57)
 • Ćwiczenia (57)

Rozdział 2. Architektura ARM (59)

 • Podstawowe funkcje (60)
 • Typy danych i rejestry (63)
 • Opcje systemu i ustawienia (65)
 • Instrukcje - wprowadzenie (66)
 • Ładowanie i zapisywanie danych (67)
  • Instrukcje LDR i STR (67)
  • Inne zastosowania instrukcji LDR (71)
  • Instrukcje LDM i STM (72)
  • Instrukcje PUSH i POP (76)
 • Funkcje i wywoływanie funkcji (77)
 • Operacje arytmetyczne (80)
 • Rozgałęzianie i wykonywanie warunkowe (81)
  • Tryb Thumb (85)
  • Polecenia switch-case (85)
 • Rozmaitości (87)
  • Kompilacja just-in-time i samomodyfikujący się kod (87)
  • Podstawy synchronizacji (88)
  • Mechanizmy i usługi systemowe (89)
  • Instrukcje (91)
 • Analiza krok po kroku (91)
 • Co dalej? (98)
 • Ćwiczenia (98)

Rozdział 3. Jądro systemu Windows (107)

 • Podstawy systemu Windows (108)
  • Rozkład pamięci (108)
  • Inicjalizacja procesora (109)
  • Wywołania systemowe (111)
  • Poziom żądań przerwania urządzenia (123)
  • Pule pamięci (125)
  • Listy deskryptorów pamięci (126)
  • Procesy i wątki (126)
  • Kontekst wykonywania (128)
  • Podstawy synchronizacji jądra (129)
 • Listy (130)
  • Szczegóły implementacji (131)
  • Analiza krok po kroku (138)
  • Ćwiczenia (142)
 • Wykonywanie asynchroniczne i ad hoc (146)
  • Wątki systemowe (147)
  • Elementy robocze (148)
  • Asynchroniczne wywoływanie procedur (150)
  • Opóźnione wywoływanie procedur (154)
  • Timery (158)
  • Wywołania zwrotne procesów i wątków (159)
  • Procedury zakończenia (161)
 • Pakiety żądań wejścia-wyjścia (162)
 • Struktura sterownika (164)
  • Punkty rozpoczęcia (165)
  • Obiekty sterownika i urządzenia (166)
  • Obsługa pakietów IRP (167)
  • Popularne mechanizmy zapewniające komunikację pomiędzy kodem użytkownika a kodem jądra (168)
  • Inne mechanizmy systemowe (170)
 • Analiza krok po kroku (173)
  • Rootkit w architekturze x86 (173)
  • Rootkit w architekturze x64 (188)
 • Dalszy rozwój (195)
 • Ćwiczenia (196)
  • Rozwijanie pewności siebie i utrwalanie wiadomości (197)
  • Poszerzanie horyzontów (198)
  • Analiza prawdziwych sterowników (201)

Rozdział 4. Debugowanie i automatyzacja (203)

 • Narzędzia i podstawowe polecenia służące do debugowania (204)
  • Określanie ścieżki plików symboli (205)
  • Okna debugera (205)
  • Obliczanie wartości wyrażenia (206)
  • Zarządzanie procesami i debugowanie zdarzeń (210)
  • Rejestry, pamięć i symbole (214)
  • Punkty wstrzymania (223)
  • Kontrolowanie procesów i modułów (226)
  • Inne polecenia (229)
 • Skrypty i debugowanie (230)
  • Pseudorejestry (231)
  • Aliasy (233)
  • Język (240)
  • Pliki skryptów (251)
  • Skrypty jako funkcje (255)
  • Przykładowe skrypty przydatne podczas debugowania (260)
 • Korzystanie z narzędzi SDK (267)
  • Pojęcia (268)
  • Tworzenie rozszerzeń narzędzi debugujących (272)
 • Praktyczne rozszerzenia, narzędzia i źródła wiedzy (274)

Rozdział 5. Zaciemnianie kodu (277)

 • Techniki zaciemniania kodu (279)
  • Po co zaciemniać kod? (279)
  • Zaciemnianie oparte na danych (282)
  • Zaciemnianie oparte na sterowaniu (287)
  • Jednoczesne zaciemnianie przepływu sterowania i przepływu danych (293)
  • Zabezpieczanie przez zaciemnianie (297)
 • Techniki rozjaśniania kodu (297)
  • Natura rozjaśniania kodu: odwracanie przekształceń (298)
  • Narzędzia przeznaczone do rozjaśniania kodu (303)
  • Rozjaśnianie kodu w praktyce (319)
 • Studium przypadku (335)
  • Pierwsze wrażenie (335)
  • Analiza semantyki procedury (337)
  • Obliczanie symboliczne (339)
  • Rozwiązanie zadania (340)
  • Podsumowanie (342)
 • Ćwiczenia (343)
 • Bibliografia (343)

Dodatek A Sumy kontrolne SHA1 (347)

Skorowidz (349)

Informatyka » Techniki programowania

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...