JavaScript i wzorce projektowe. Programowanie dla zaawansowanych. Wydanie II

 
JavaScript i wzorce projektowe. Programowanie dla zaawansowanych. Wydanie II
Zawiera darmowych rozdziałów: 9
Stron w książce: 280 Udostępniono darmowych stron: 14
Data wydania: 2017-05-19Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 2Cena książki drukowanej: 54,90 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

JavaScript przez lata był wykorzystywany głównie jako technika uzupełniania podstawowej funkcjonalności stron internetowych. Dziś to się zmienia: JavaScript należy do najpopularniejszych języków i jest wykorzystywany na wiele sposobów. Wzorce projektowe to jedna z ciekawszych możliwości: dzięki nim programista bierze pod uwagę sprawdzone rozwiązania.

Niniejsza książka jest przeznaczona dla osób używających JavaScriptu, które chcą nauczyć się programowania obiektowego w tym języku, a także dobrze poznać standard ECMAScript 2015. Przedstawiono tu wzorce kreacyjne, strukturalne i operacyjne oraz metody ich stosowania. Przeanalizowano wzorce widoku modelu i wzorce do budowy aplikacji internetowych. Obszernie omówiono mikrousługi, a także wzorce do testowania kodu za pomocą atrap obiektów i środowisk atrap obiektów oraz techniki monkey patching. Opisano też kilka wzorców zaawansowanych, w tym wzorzec wprowadzania zależności i przetwarzania końcowego w czasie rzeczywistym.

Wzorce projektowe — niezbędne w przyborniku programisty!

W książce znajdziesz:

 • czym są wzorce projektowe i jak należy organizować kod
 • poszczególne grupy wzorców projektowych i ich zastosowanie
 • programowanie funkcyjne i reaktywne
 • programowanie aspektowe
 • inne narzędzia zgodne ze standardem ECMAScript 2015/2016

 

Simon Timms — jest głównym projektantem oprogramowania w firmie Clear-Measure w Austin, w Teksasie. Jest ekspertem w dziedzinie technologii serwerowych .NET, interesuje się wizualizacjami i przetwarzaniem w chmurze. Angażuje się w rozwijanie metodyki DevOps. Często wypowiada się na jej temat w ramach grupy Calgary.Net, której jest przewodniczącym.

W darmowym rozdziale poznasz początki języka (Historia JavaScript), dowiesz się o pierwszej prawdziwej aplikacji napisanej w JavaScript. Poznasz wzorce projektowe JavaScript.

Darmowy rozdział:

Rozdział 1. Projektowanie dla przyjemności i zysku (17)

 • Droga do powstania języka JavaScript (17)
  • Początki (18)
  • Przerwa (21)
  • Pojawienie się aplikacji GMail (21)
  • Wszechobecność języka JavaScript (23)
 • Czym jest wzorzec projektowy? (25)
 • Antywzorce (28)
 • Podsumowanie (29)

O autorze (11)

O recenzencie (12)

Przedmowa (13)

Rozdział 1. Projektowanie dla przyjemności i zysku (17)

 • Droga do powstania języka JavaScript (17)
  • Początki (18)
  • Przerwa (21)
  • Pojawienie się aplikacji GMail (21)
  • Wszechobecność języka JavaScript (23)
 • Czym jest wzorzec projektowy? (25)
 • Antywzorce (28)
 • Podsumowanie (29)

CZĘŚĆ I. KLASYCZNE WZORCE PROJEKTOWE (31)

Rozdział 2. Organizacja kodu (33)

 • Porcje kodu (33)
 • O co tak w ogóle chodzi z zasięgiem globalnym? (35)
 • Obiekty w języku JavaScript (37)
 • Tworzenie prototypu (41)
 • Dziedziczenie (44)
 • Moduły (45)
 • Klasy i moduły standardu ECMAScript 2015 (49)
 • Najlepsze procedury i rozwiązywanie problemów (50)
 • Podsumowanie (50)

Rozdział 3. Wzorce kreacyjne (53)

 • Fabryka abstrakcyjna (54)
  • Implementacja (58)
 • Budowniczy (60)
  • Implementacja (61)
 • Metoda wytwórcza (63)
  • Implementacja (63)
 • Singleton (66)
  • Implementacja (67)
  • Mankamenty (68)
 • Prototyp (68)
  • Implementacja (69)
 • Wskazówki i zabiegi (70)
 • Podsumowanie (70)

Rozdział 4. Wzorce strukturalne (73)

 • Adapter (73)
  • Implementacja (75)
 • Most (77)
  • Implementacja (78)
 • Kompozyt (81)
  • Przykład (82)
  • Implementacja (83)
 • Dekorator (85)
  • Implementacja (86)
 • Fasada (87)
  • Implementacja (87)
 • Pyłek (89)
  • Implementacja (90)
 • Pełnomocnik (91)
  • Implementacja (92)
 • Rady i wskazówki (93)
 • Podsumowanie (94)

Rozdział 5. Wzorce operacyjne (95)

 • Łańcuch odpowiedzialności (96)
  • Implementacja (96)
 • Polecenie (100)
  • Komunikat polecenia (100)
  • Element wywołujący (Invoker) (102)
  • Element odbierający (Receiver) (103)
 • Interpreter (103)
  • Przykład (104)
  • Implementacja (104)
 • Iterator (106)
  • Implementacja (106)
  • Iteratory standardu ECMAScript 2015 (107)
 • Mediator (108)
  • Implementacja (109)
 • Memento (110)
  • Implementacja (111)
 • Obserwator (113)
  • Implementacja (114)
 • Stan (116)
  • Implementacja (117)
 • Strategia (119)
  • Implementacja (121)
 • Metoda szablonowa (123)
  • Implementacja (124)
 • Odwiedzający (125)
 • Rady i wskazówki (129)
 • Podsumowanie (130)

CZĘŚĆ II. INNE WZORCE (131)

Rozdział 6. Programowanie funkcyjne (133)

 • Funkcje w programowaniu funkcyjnym są pozbawione efektów ubocznych (134)
 • Przekazywanie funkcji (134)
  • Implementacja (136)
 • Filtry i potoki (138)
  • Implementacja (139)
 • Akumulatory (141)
  • Implementacja (142)
 • Zapamiętywanie (142)
  • Implementacja (143)
 • Niezmienność (145)
 • "Leniwe" tworzenie instancji (146)
  • Implementacja (146)
 • Rady i wskazówki (148)
 • Podsumowanie (149)

Rozdział 7. Programowanie reaktywne (151)

 • Zmiany stanu aplikacji (152)
 • Strumienie (152)
 • Filtrowanie strumieni (155)
 • Scalanie strumieni (157)
 • Strumienie powiązane z multipleksowaniem (159)
 • Rady i wskazówki (160)
 • Podsumowanie (160)

Rozdział 8. Wzorce aplikacji (161)

 • Najpierw trochę historii (162)
 • Model View Controller (162)
  • Kod oparty na wzorcu MVC (167)
 • Model View Presenter (171)
  • Kod oparty na wzorcu MVP (172)
 • Model View ViewModel (174)
  • Kod oparty na wzorcu MVVM (176)
  • Lepszy sposób przenoszenia zmian między modelem i widokiem (177)
  • Obserwacja zmian widoku (179)
 • Rady i wskazówki (180)
 • Podsumowanie (180)

Rozdział 9. Wzorce internetowe (181)

 • Wysyłanie kodu JavaScript (181)
  • Łączenie plików (182)
  • Minifikacja (185)
  • Sieci CDN (186)
 • Dodatki (187)
  • Biblioteka jQuery (187)
  • Biblioteka d3 (189)
 • Jednoczesne realizowanie dwóch działań - wielowątkowość (192)
 • Wzorzec Wyłącznik (194)
  • Wycofanie (195)
  • Ograniczanie funkcjonalności aplikacji (196)
 • Wzorzec obiektów Promise (197)
 • Rady i wskazówki (199)
 • Podsumowanie (200)

Rozdział 10. Wzorce przesyłania komunikatów (201)

 • Czym w ogóle jest komunikat? (202)
  • Polecenia (203)
  • Zdarzenia (204)
 • Żądanie-odpowiedź (206)
 • Publikowanie-subskrybowanie (209)
  • Rozprzestrzenianie (212)
 • Kolejki utraconych wiadomości (215)
  • Ponawianie komunikatu (216)
  • Potoki i filtry (217)
  • Tworzenie wersji komunikatów (218)
 • Rady i wskazówki (219)
 • Podsumowanie (220)

Rozdział 11. Mikrousługi (221)

 • Fasada (223)
 • Selektor usługi (224)
 • Usługi agregujące (225)
 • Potok (226)
 • Aktualizator komunikatów (227)
 • Wzorce niepowodzeń (229)
  • Ograniczanie funkcjonalności usługi (229)
  • Magazyn komunikatów (229)
  • Ponawianie komunikatów (230)
  • Idempotentność obsługi komunikatów (231)
 • Rady i wskazówki (231)
 • Podsumowanie (232)

Rozdział 12. Wzorce używane do testowania (233)

 • Piramida testowania (234)
 • Testowanie po trochę za pomocą testów jednostkowych (234)
 • Technika Arrange-Act-Assert (236)
  • Asercja (237)
 • Obiekty fałszywe (237)
 • Szpiedzy testów (239)
 • Elementy zastępcze (240)
 • Atrapa obiektu (242)
 • Technika monkey patching (243)
 • Interakcja z interfejsem użytkownika (243)
  • Testowanie przy użyciu przeglądarki (243)
  • Oszukiwanie modelu DOM (244)
  • Opakowywanie operacji modyfikowania (245)
 • Rady i wskazówki (246)
 • Podsumowanie (247)

Rozdział 13. Wzorce zaawansowane (249)

 • Wprowadzanie zależności (249)
 • Przetwarzanie końcowe w czasie rzeczywistym (253)
 • Programowanie aspektowe (255)
 • Kody mixin (257)
 • Makra (258)
 • Rady i wskazówki (260)
 • Podsumowanie (260)

Rozdział 14. ECMAScript 2015/2016 - obecne rozwiązania (261)

 • TypeScript (261)
  • Dekoratory (262)
  • Słowa kluczowe async i await (263)
  • Typowanie (264)
 • BabelJS (265)
  • Klasy (267)
  • Parametry domyślne (269)
  • Literały szablonu (270)
  • Powiązania bloków za pomocą słowa kluczowego let (271)
  • Środowisko produkcyjne (272)
 • Rady i wskazówki (272)
 • Podsumowanie (272)

Skorowidz (275)

Informatyka » JavaScript

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...