JavaScript. Zasady programowania obiektowego

 
JavaScript. Zasady programowania obiektowego
Zawiera darmowych rozdziałów: 19
Stron w książce: 128 Udostępniono darmowych stron: 20
Data wydania: 2014-10-17Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 2Cena książki drukowanej: 29,90 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Poznaj obiektowy charakter języka JavaScript!

Programiści pracujący na co dzień z użyciem takich języków jak Java, C# czy C++ z pewnym pobłażaniem patrzą na JavaScript. Traktują go jako język nie do końca obiektowy, w którym można napisać program działający bez tworzenia klas i obiektów. Są w błędzie! JavaScript to język o ogromnych możliwościach, pozwalający na obiektowe tworzenie programów. Nie wierzysz? Sięgnij po tę książkę i przekonaj się na własnej skórze!

Znajdziesz tu szczegółowe omówienie obiektowych elementów języka JavaScript. Poznasz podstawowe różnice pomiędzy typami prostymi i referencyjnymi oraz dowiesz się, jak sobie z nimi radzić w trakcie pracy z tym językiem. W kolejnych rozdziałach zaznajomisz się ze specyfiką funkcji w JavaScripcie oraz nauczysz się rozpoznawać charakterystyczne elementy obiektów. Ponadto Twoją uwagę powinien zwrócić rozdział poświęcony konstruktorom, prototypom oraz technikom dziedziczenia. Ta książka jest obowiązkową lekturą dla wszystkich programistów tworzących programy w języku JavaScript.

 

Dzięki tej książce:

 • poznasz typy proste i referencyjne,
 • nauczysz się korzystać z funkcji,
 • zastosujesz obiekty w codziennej pracy,
 • zaznajomisz się z konstruktorami i prototypami,
 • poznasz wzorce tworzenia obiektów.

W darmowym rozdziale dokładnie opisano typy proste i referencyjne JavaScript. Dowiemy się jak można przeprowadzić identyfikowanie tablic JavaScript. Zapoznamy się z przykładami opisującymi identyfikowanie typów referencyjnych JavaScript. Poznamy wbudowane typy JavaScript. Dokładnie dowiemy się również jak przebiega tworzenie obiektów JavaScript.

Darmowy rozdział:

1. Typy proste i referencje (15)

 • Czym są typy? (16)
 • Typy proste (17)
  • Identyfikowanie typów prostych (19)
  • Metody typów prostych (20)
 • Typy referencyjne (21)
  • Tworzenie obiektów (21)
  • Dereferencja obiektów (22)
  • Dodawanie i usuwanie właściwości (23)
 • Tworzenie instancji wbudowanych typów (24)
  • Literały (24)
  • Literały obiektów i tablic (25)
  • Literały funkcji (26)
  • Literały wyrażeń regularnych (26)
 • Dostęp do właściwości (27)
 • Identyfikowanie typów referencyjnych (28)
 • Identyfikowanie tablic (30)
 • Typy opakowujące (30)
 • Podsumowanie (33)

O autorze (7)

Wstęp (9)

Wprowadzenie (11)

1. Typy proste i referencje (15)

 • Czym są typy? (16)
 • Typy proste (17)
  • Identyfikowanie typów prostych (19)
  • Metody typów prostych (20)
 • Typy referencyjne (21)
  • Tworzenie obiektów (21)
  • Dereferencja obiektów (22)
  • Dodawanie i usuwanie właściwości (23)
 • Tworzenie instancji wbudowanych typów (24)
  • Literały (24)
  • Literały obiektów i tablic (25)
  • Literały funkcji (26)
  • Literały wyrażeń regularnych (26)
 • Dostęp do właściwości (27)
 • Identyfikowanie typów referencyjnych (28)
 • Identyfikowanie tablic (30)
 • Typy opakowujące (30)
 • Podsumowanie (33)

2. Funkcje (35)

 • Deklaracje kontra wyrażenia (36)
 • Funkcje jako wartości (37)
 • Parametry (39)
 • Przeciążanie (41)
 • Metody obiektów (43)
  • Obiekt this (44)
  • Modyfikowanie this (45)
 • Podsumowanie (48)

3. Obiekty (51)

 • Definiowanie właściwości (51)
 • Wykrywanie właściwości (53)
 • Usuwanie właściwości (55)
 • Wyliczenia (56)
 • Rodzaje właściwości (58)
 • Atrybuty właściwości (60)
  • Wspólne atrybuty (60)
  • Atrybuty właściwości danych (62)
  • Atrybuty właściwości funkcji dostępowych (64)
  • Definiowanie wielu właściwości (66)
  • Pobieranie atrybutów właściwości (67)
 • Zapobieganie modyfikowaniu obiektu (68)
  • Zapobieganie rozszerzaniu (68)
  • Pieczętowanie obiektów (69)
  • Zamrażanie obiektów (70)
 • Podsumowanie (71)

4. Konstruktory i prototypy (73)

 • Konstruktory (73)
 • Prototypy (78)
  • Właściwość [[Prototype]] (79)
  • Używanie prototypów z konstruktorami (82)
  • Modyfikowanie prototypów (86)
  • Prototypy wbudowanych obiektów (88)
 • Podsumowanie (89)

5. Dziedziczenie (91)

 • Łańcuchy prototypów i Object.prototype (91)
  • Metody dziedziczone po Object.prototype (92)
  • Modyfikowanie prototypu Object.prototype (94)
 • Dziedziczenie obiektów (96)
 • Dziedziczenie konstruktorów (99)
 • Zawłaszczanie konstruktora (103)
 • Uzyskiwanie dostępu do metod supertypu (104)
 • Podsumowanie (106)

6. Wzorce tworzenia obiektów (107)

 • Prywatne i uprzywilejowane składniki obiektów (108)
  • Wzorzec modułu (108)
  • Prywatne składniki w konstruktorach (110)
 • Domieszki (113)
 • Zabezpieczenie zasięgu w konstruktorach (120)
 • Podsumowanie (122)

Skorowidz (123)

Informatyka » JavaScript

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...