Microsoft SharePoint 2013 PL. Architektura i skuteczne rozwiązania

 
Microsoft SharePoint 2013 PL. Architektura i skuteczne rozwiązania
Zawiera darmowych rozdziałów: 21
Stron w książce: 424 Udostępniono darmowych stron: 29
Data wydania: 2015-09-23Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 1Cena książki drukowanej: 79,00 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Zapanuj nad chaosem informacyjnym!

SharePoint to platforma pozwalająca zapanować nad ogromem informacji przetwarzanych w firmach i korporacjach. Rozwijana od lat przez firmę Microsoft, zdobyła ogromną popularność i jest wykorzystywana w najbardziej wymagających warunkach. Jej poprawne wdrożenie pozwala uzyskać błyskawiczny i atrakcyjny wizualnie dostęp do danych. Jeżeli chcesz w pełni wykorzystać potencjał platformy SharePoint 2013, to masz przed sobą idealną książkę!

Dzięki tej lekturze poznasz dostępne komponenty i architekturę SharePointa oraz zaplanujesz wdrożenie Twojej instalacji. Na kolejnych stronach książki znajdziesz informacje na temat zbierania wymagań od użytkowników oraz ich opracowania. Potem przejdziesz do zapoznawania się z dostępnymi bazami danych oraz funkcjami, jakie pełnią one w strukturze platformy SharePoint, a także sposobami autoryzacji i z technikami aktualizacji. Ponieważ platforma SharePoint ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, należy zagwarantować jej wysoką dostępność. Jak to zrobić? Jak przygotować infrastrukturę? Odpowiedź na te pytania również znajdziesz w książce! Jest ona obowiązkową lekturą dla każdej osoby stojącej przed wyzwaniem, jakim jest skuteczne wdrożenie Microsoft SharePoint 2013 w przedsiębiorstwie!

 

Dzięki tej książce:

 • poznasz możliwości platformy SharePoint
 • zbierzesz od użytkowników wymagania związane z platformą
 • zaznajomisz się z dostępnymi elementami platformy oraz ich rolą
 • wybierzesz odpowiedni sposób autoryzacji
 • zbudujesz niezawodną platformę do współdzielenia informacji

 

Shannon Bray – wierzy w potęgę platformy SharePoint i stara się przekonać do niej inne osoby. Jest związany z tą platformą od 2006 roku. Posiada certyfikaty: MCM, MCT, MCSD, MCSE, MCDBA, MCITP, MCPD, MCSM. Wielokrotnie był prelegentem na konferencjach Microsoft. Jest głównym architektem w firmie Planet Technologies.

Miguel Wood – jest dyrektorem w firmie Planet Technologies, a wcześniej był prezesem i dyrektorem generalnym TekFocus – dostawcy specjalistycznych szkoleń związanych z produktami Microsoftu. Może pochwalić się certyfikatami: MCM, MCT, MCITP, MCPD, MCSE, MCSD, MCDBA, MCSM. Ma ogromne doświadczenie specjalistyczne i biznesowe, doceniane przez klientów różnej wielkości. Jest weteranem oddziałów desantowych armii USA.

Patrick Curran – jest dyrektorem Federal Group w firmie Planet Technologies. Aktywnie używa platformy SharePoint od 2003 roku. W obszarze jego zainteresowań znajdują się: tworzenie aplikacji, administrowanie oraz rozwiązywanie problemów i migracja danych. Współpracuje z klientami z całego świata. Posiada certyfikaty: MCT, MCTS, MCP, MCITP, MCPD, MCSA.

...

Wprowadzenie (11)

CZĘŚĆ I. PLANOWANIE WDROŻENIA PROGRAMU MICROSOFT SHAREPOINT 2013

Rozdział 1. Architektura programu Microsoft SharePoint 2013 (21)

 • Komponenty farmy SharePoint (21)
  • Hierarchia farmy programu SharePoint (22)
  • Foldery (33)
  • Elementy list (34)
 • System plików programu SharePoint (35)
  • Pliki serwera IIS (35)
  • Główny katalog programu SharePoint (38)
  • Awaryjne zastępowanie funkcji (40)
  • Rozwiązania zainstalowane (41)
 • Bazy danych programu SharePoint (43)
  • Aliasy SQL Server (43)
  • Systemowe bazy danych programu SharePoint (44)
  • Bazy danych aplikacji usługowych programu SharePoint (45)
 • Podsumowanie (47)

Rozdział 2. Windows PowerShell i komandlety obsługi programu SharePoint 2013 (51)

 • Rola mechanizmu Windows PowerShell (52)
  • Krótka historia mechanizmu Windows PowerShell (52)
  • Podstawowa składnia Windows PowerShell (53)
 • Korzyści ze stosowania mechanizmu Windows PowerShell (53)
 • Usprawnienia wprowadzone w systemie Windows PowerShell 3.0 (55)
 • Konfigurowanie uprawnień użytkowników dla Windows PowerShell oraz systemu SharePoint 2013 (56)
 • Powłoka zarządzania Windows PowerShell (58)
 • Wybór profilu do wykorzystania w środowisku Windows PowerShell ISE (60)
 • Korzystanie z komandletów Windows PowerShell (61)
 • Komandlety Windows PowerShell specyficzne dla programu SharePoint (65)
 • Zwalnianie pamięci zajmowanej przez obiekty programu SharePoint (67)
 • Podsumowanie (69)
  • Utworzenie przykładowej witryny (zbioru witryn) (69)
  • Zarządzanie topologią usługowej aplikacji wyszukiwania systemu SharePoint 2013 (69)

Rozdział 3. Zbieranie wymagań (71)

 • Znaczenie zbierania wymagań (71)
  • Po co zbierać wymagania? (72)
  • Kiedy należy zbierać wymagania? (72)
  • Skuteczne planowanie (73)
  • Identyfikacja interesariuszy (74)
  • Cele biznesowe (75)
  • Rezultaty (76)
  • Architektura informacyjna (79)
  • Architektura logiczna (82)
  • Architektura fizyczna (83)
  • Wymagania systemowe (84)
  • Minimalne wymagania sprzętowe i programowe (84)
  • SharePoint Online i architektury hybrydowe (85)
  • Podsumowanie (91)

CZĘŚĆ II. ASPEKTY PROJEKTOWANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU MICROSOFT SHAREPOINT 2013

Rozdział 4. Model aplikacji usługowych (99)

 • Architektura aplikacji usługowych (100)
  • Kluczowe pojęcia (100)
 • Składowe aplikacji usługowych (101)
  • Punkt końcowy aplikacji usługowej korzystający z frameworka WCF (102)
  • Serwery proxy aplikacji usługowych (102)
  • Implementacja aplikacji usługowej (103)
  • Aplikacje usługowe i bazy danych (103)
 • Zmiany w OWA (104)
  • Jak to działa? (105)
 • Zmiany w przepływach pracy (105)
  • Jak to działa? (107)
 • Nowe aplikacje usługowe sieci Web dostępne w programie SharePoint 2013 (107)
  • Access Services (108)
  • Usługa zarządzania aplikacjami (109)
  • Usługa tłumaczenia maszynowego (109)
  • Aplikacja usługi zarządzania pracą WMS (110)
 • Zaktualizowane aplikacje usługowe sieci Web dostępne w programie SharePoint 2013 (111)
  • Usługi Access 2010 (111)
  • Usługa BDC (112)
  • Usługi Excela (113)
  • Aplikacja MMS (113)
  • Aplikacja PPS (114)
  • Aplikacja usługi wyszukiwania (115)
  • SSS (118)
  • UPA (118)
  • VGS (119)
  • WAS (120)
 • Aplikacje usługowe, które SharePoint tworzy automatycznie (121)
  • Aplikacja usługi odnajdowania aplikacji i równoważenia obciążenia (121)
  • STS (122)
 • Federacja usług (123)
 • Podsumowanie (124)
  • Tworzenie relacji zaufania pomiędzy farmami (125)
  • Konfiguracja usługi topologii (126)
  • Publikowanie aplikacji usługowej (127)
  • Nawiązanie połączenia z aplikacją usług (128)
  • Ustawienia uprawnień aplikacji usługowej (129)

Rozdział 5. Wymagania w zakresie pamięci zewnętrznej dla programu SharePoint (131)

 • Wymagania silnika bazy danych dla systemu SharePoint 2013 (132)
  • Przegląd opcji HA (133)
  • Klastry pracy awaryjnej (133)
  • Dublowanie bazy danych (133)
  • Wysyłanie dziennika (133)
  • Egzemplarze klastrów pracy awaryjnej AlwaysOn (134)
  • Grupy dostępności AlwaysOn (134)
 • Wstępna optymalizacja i konfiguracja systemu SQL Server dla programu SharePoint 2013 (134)
  • Sortowanie w systemie SQL Server (134)
  • Opcja MDOP w systemie SQL Server (135)
  • Dodatkowe aspekty instalacji systemu SQL Server (136)
 • Przegląd baz danych systemu SharePoint Server 2013 oraz pełnionych przez nie ról (143)
  • Bazy danych w systemie SharePoint Foundation 2013 (143)
  • Bazy danych w systemie SharePoint Server 2013 (147)
  • Bazy danych zintegrowanych usług raportowania w programie SharePoint 2013 (149)
  • Systemowe bazy danych SQL Server 2008 R2 (SP1) i SQL Server 2012 (150)
 • Planowanie objętości baz danych systemu SharePoint 2013 (150)
  • Pamięć masowa SQL Server a IOPS (150)
 • Funkcje analityki biznesowej systemu SQL Server wewnątrz instalacji SharePoint 2013 (152)
 • Funkcjonalność Shredded Storage w programie SharePoint 2013 (165)
 • Podsumowanie (166)
  • SQLIO (167)
  • Testowanie wewnętrznych dysków systemu SQL Server (167)
  • Testowanie dysków sieciowych iSCSI (170)
  • Testowanie dysków SQL Server programu SharePoint (172)
  • Testowanie obciążenia dysków SQL Server (172)
  • Dane o wydajności podsystemu dyskowego (172)

Rozdział 6. Wymagania w zakresie uwierzytelniania i autoryzacji (175)

 • Analiza opcji AuthN (175)
  • Uwierzytelnianie Windows (176)
  • Uwierzytelnianie anonimowe (186)
  • Uwierzytelnianie bazujące na oświadczeniach (187)
 • Składniki i metody uwierzytelniania w programie SharePoint (199)
  • Strefy uwierzytelniania (199)
  • Mapowania AAM (200)
  • Samoobsługowe tworzenie witryn (200)
  • Nagłówki hosta zbioru witryn (202)
 • Usługi uwierzytelniania (AuthN) (202)
  • Usługa c2WTS (202)
  • Usługa bezpiecznego magazynu (203)
  • Usługi łączności biznesowej (204)
 • Przegląd funkcji autoryzacji AuthZ (205)
  • Zasady aplikacji (205)
  • Kontrolka wyboru osób (208)
  • Udostępnianie (209)
 • Podsumowanie (210)

Rozdział 7. Projektowanie bezpieczeństwa platformy (215)

 • Blokowanie, śledzenie instalacji programu Microsoft SharePoint i tworzenie raportów na jej temat (216)
  • Blokowanie instalacji programu SharePoint (216)
  • Śledzenie instalacji programu SharePoint (217)
  • Tworzenie raportów na temat instalacji programu SharePoint (219)
 • Szyfrowanie komunikacji (219)
  • Urzędy certyfikacji (CA) (220)
  • Komunikacja pomiędzy klientem a serwerem (221)
  • Komunikacja serwer-serwer (224)
  • Komunikacja pomiędzy serwerami w programie SharePoint (224)
  • SSL i SQL Server (226)
  • IPsec IKEv2 (228)
 • Planowanie i konfigurowanie funkcji Microsoft SQL Server Transparent Data Encryption (230)
 • Instalowanie programu SharePoint za pomocą najmniejszych uprawnień (233)
  • Pule aplikacji (234)
  • Konta użytkowników (234)
  • Zarządzane konta programu SharePoint (238)
 • Role i uprawnienia grup (239)
  • Role (239)
  • Uprawnienia grup (240)
 • Podsumowanie (240)

Rozdział 8. Aktualizacja środowiska SharePoint 2010 (245)

 • Wprowadzenie w tematykę aktualizacji (246)
  • Aktualizacja mechanizmów uwierzytelniania (247)
  • Aktualizacja poprzez dołączenie bazy danych (247)
  • Aktualizacja w miejscu (247)
  • Obsługiwane bazy danych (247)
  • Nieobsługiwane bazy danych (248)
  • Usprawnienia w implementacji aktualizacji (248)
  • Przebieg procesu aktualizacji (253)
 • Przygotowanie uaktualnienia (255)
  • Uporządkowanie baz danych zawartości (255)
  • Porządkowanie środowiska (256)
  • Dokumentowanie środowiska (257)
  • Dokumentowanie bieżących ustawień (257)
  • Dokumentowanie ustawień środowiska (259)
  • Dokumentowanie ustawień usług (259)
  • Zarządzanie personalizacjami (259)
  • Dokumentowanie innych usług (261)
  • Uwierzytelnianie w trybie klasycznym (265)
  • Pakiety językowe (265)
  • Ograniczenie przestojów (266)
 • Testowanie uaktualnienia (268)
  • Uaktualnienie farmy testowej (268)
  • Sprawdzanie poprawności testowego uaktualnienia (269)
  • Wnioski z instalacji (269)
 • Implementacja uaktualnienia (270)
  • Minimalizowanie przestojów (270)
  • Uaktualnienie farmy produkcyjnej (270)
  • Monitorowanie postępów (271)
 • Weryfikacja aktualizacji (272)
  • Weryfikowanie aktualizacji (272)
  • Rozwiązywanie problemów z uaktualnieniem (272)
 • Podsumowanie (272)
  • Scenariusz (272)
  • Bieżąca farma (272)
  • Środowisko testowe (275)
  • Testowanie strategii migracji (276)
  • Budowanie farmy testowej (276)
  • Uaktualnienie aplikacji usługi wyszukiwania (276)
  • Aktualizacja Centrum wyszukiwania (278)
  • Federacja usługi wyszukiwania (279)
  • Aktualizacja pozostałych aplikacji usług (279)
  • Ufaj, ale sprawdzaj (283)
  • Tworzenie aplikacji usług (283)
  • Personalizacje (283)
  • Aktualizacja baz danych zawartości (283)
  • Uaktualnienie zawartości witryn Moja witryna (284)
  • Uaktualnianie witryn (286)
  • Powróćmy do wyszukiwania (288)
  • Na koniec (288)

CZĘŚĆ III. ZAGADNIENIA NIEZAWODNOŚCI INFRASTRUKTURY

Rozdział 9. Utrzymywanie i monitorowanie programu Microsoft SharePoint (291)

 • Monitorowanie środowiska programu SharePoint (292)
  • Wymagania w zakresie monitorowania w programie SharePoint (293)
  • Monitorowanie kondycji programu SharePoint (297)
  • Konfigurowanie ustawień dostawcy danych użytkowania i kondycji (298)
  • Monitorowanie liczników wydajności (301)
  • Monitorowanie wydajności stron (304)
  • Monitorowanie pamięci trwałej programu SharePoint (306)
 • Dostrajanie i optymalizacja środowiska programu SharePoint (307)
  • Ograniczanie zasobów (307)
  • Optymalizacja SQL (307)
  • Definiowanie i realizacja planu utrzymania bazy danych (311)
  • Dostrajanie wydajności sieci (314)
  • Planowanie i konfigurowanie buforowania (315)
  • Wprowadzenie w tematykę zarządzania żądaniami (322)
 • Rozwiązywanie problemów ze środowiskiem programu SharePoint (325)
  • Rozpoznawanie problemów za pomocą dzienników (326)
 • Podsumowanie (327)

Rozdział 10. Planowanie strategii ciągłości działania (333)

 • Potrzeby w zakresie planowania ciągłości działania (334)
  • Co należy zabezpieczać? (334)
  • Stosowanie celów BCM (334)
 • Funkcje BCM wbudowane w program SharePoint (335)
  • Wbudowany mechanizm kopii zapasowych i odtwarzania (336)
  • Kopia zapasowa zbioru witryn (338)
  • Eksportowanie witryny lub listy (339)
  • Odtwarzanie danych z niedołączonej bazy danych zawartości (341)
  • Przywracanie danych z Kosza (342)
  • Usprawnienia w trybie tylko do odczytu (343)
 • Unikanie zakłóceń dostępności usług (344)
 • Implementacja różnych technik zapewniania ciągłości działania (346)
  • Klastry pracy awaryjnej (346)
  • Dublowanie bazy danych (349)
  • Wysyłanie dziennika (352)
  • Zawsze włączone grupy dostępności (354)
 • Implementacja sieciowego mechanizmu równoważenia obciążenia (358)
 • Podsumowanie (360)
  • Wymagania firmy Contoso (360)
  • Czynniki kluczowe (361)
  • Rozwiązanie (362)

Rozdział 11. Walidacja architektury (365)

 • Weryfikacja działania farmy (366)
  • Microsoft ULS Viewer (366)
  • Pulpit nawigacyjny (368)
 • Weryfikacja alokacji portów i żądań WWW (370)
  • Fiddler (370)
  • Narzędzia deweloperskie programu Internet Explorer (371)
 • Weryfikacja działania protokołu Kerberos za pomocą narzędzia Klist (371)
 • Inspekcja pakietów sieciowych (371)
  • Microsoft Network Monitor (372)
  • Microsoft Message Analyzer (372)
 • Testowanie środowiska (373)
  • Inspekcja logów IIS (373)
  • Testowanie wydajności środowiska (377)
  • Testowanie obciążenia środowiska (383)
  • Testowanie warunków skrajnych środowiska (400)
  • Inne możliwości testowania obciążenia (403)
 • Podsumowanie (404)
  • Scenariusz (404)
  • Weryfikacja witryn (406)
  • Weryfikacja protokołu Kerberos (407)
  • Konfiguracja systemu Visual Studio Ultimate 2010 (408)
  • Utworzenie testu obciążenia (409)
  • Dokumentacja (413)
  • Na koniec (414)

Skorowidz (415)

Informatyka » Aplikacje biurowe

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...