Microsoft SQL Server 2014. Podręcznik administratora

 
Microsoft SQL Server 2014. Podręcznik administratora
Zawiera darmowych rozdziałów: 34
Stron w książce: 864 Udostępniono darmowych stron: 32
Data wydania: 2015-08-06Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 2Cena książki drukowanej: 129,00 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Podręcznik administratora Microsoft SQL Server 2014

zawsze pod ręką!

Microsoft SQL Server to jedna z najczęściej wybieranych platform bazodanowych. W jej tabelach przechowywane są niewyobrażalne ilości danych, a zdolność do ich szybkiego przetwarzania decyduje o być albo nie być wielu firm. Sięgnij po tę książkę i zapewnij Twoim zbiorom danych najwyższą wydajność, niezawodność oraz bezpieczeństwo.

Została ona w całości poświęcona zagadnieniom związanym z administrowaniem najnowszą wersją Microsoft SQL Server. Znajdziesz tu informacje związane z instalacją, wymaganiami sprzętowymi oraz wstępną konfiguracją. Ponadto poznasz najlepsze praktyki w zakresie przeprowadzania aktualizacji, zarządzania silnikiem bazodanowym oraz monitorowania wydajności. W kolejnych rozdziałach zawarto bezcenną wiedzę na temat automatyzacji zadań, integracji z innymi usługami, zabezpieczania danych oraz optymalizacji działania systemu. Książka porusza również zaawansowane zagadnienia związane z klastrowaniem w systemie SQL Server 2014 oraz z zarządzaniem usługami i grupami dostępności AlwaysOn. Jest ona kompletnym, najlepszym źródłem wiedzy dla każdego administratora, którego codzienne obowiązki są związane z systemem bazodanowym Microsoft SQL Server 2014.

Dzięki tej książce:

 • Zainstalujesz platformę Microsoft SQL Server 2014
 • Dobierzesz odpowiedni sprzęt
 • Zoptymalizujesz wydajność Twojej bazy danych
 • Wykonasz backup danych i poznasz procedurę przywracania z kopii bezpieczeństwa
 • Będziesz mieć pod ręką kompletne źródło wiedzy na temat Microsoft SQL Server 2014

Adam Jorgensen – jest prezesem firmy Pragmatic Works i wiceprezesem organizacji PASS. Od ponad 15 lat związany z branżą IT i systemami bazodanowymi.

Bradley Ball – otrzymał certyfikat MCITP w 2005 i 2008 roku, a MCSE DBA w 2012 roku. Jest kierownikiem ds. Zarządzania platformą danych w firmie Pragmatic Works. Specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań opartych na tej platformie. Posiada bogate, ponad dziesięcioletnie doświadczenie w tej dziedzinie.

Steven Wort – aktywnie używa systemu SQL Server od 1993 roku. W 2000 roku dołączył do zespołu Microsoftu. Aktualnie zajmuje stanowisko architekta w zespole pracującym nad usługami CRM.

Ross LoForte – jest architektem technologii w centrum technologicznym firmy Microsoft w Chicago. Swoje działania koncentruje na rozwiązaniach opartych na platformie SQL Server. Od ponad 20 lat zajmuje się rozwijaniem oprogramowania, zarządzaniem projektami oraz tworzeniem zaawansowanych rozwiązań w języku SQL.

Brian Knight – jest założycielem Pragmatic Works, a także współzałożycielem serwisów SQLServerCentral.com oraz JumpStart TV. Jest autorem lub współautorem ponad 15 książek. Występuje jako prelegent na licznych konferencjach.

Darmowy rozdział książki przekazuje informacje dotyczące konfiguracji serwera pod kątem optymalizacji wydajności.

Opisuje m.in.:

 • Cykl dostrajania wydajności
 • Plan zasilania
 • Diagram architektury WSSRA
 • Optymalizowanie sprzętu serwera
 • Pamięć podręczna
 • Technologia Hyper-Threading
 • Pojęcia związane z systemami wielordzeniowymi
 • Pamięć
 • Dyski magnetyczne
 • Dyski SSD
 • Macierze RAID

O autorach (21)

O współpracownikach (23)

O redaktorach technicznych (25)

Podziękowania (27)

Wprowadzenie (29)

Rozdział 1. Architektura systemu SQL Server 2014 (35)

 • Środowisko systemu SQL Server 2014 (35)
 • Nowe ważne funkcje wersji 2014 (36)
  • Administratorzy produkcyjnych baz danych (36)
  • Administrator rozwojowych baz danych (37)
  • Administratorzy i programiści odpowiedzialni za analizy biznesowe (38)
 • Architektura systemu SQL Server (39)
  • Pliki bazy danych i dziennik transakcji (39)
  • SQL Server Native Client (40)
  • Standardowe systemowe bazy danych (41)
  • Schematy (43)
  • Synonimy (44)
  • Obiekty DMO (44)
  • Typy danych w systemie SQL Server 2014 (45)
 • Edycje systemu SQL Server (52)
  • Przegląd edycji (52)
  • Licencje (55)
 • Podsumowanie (56)

Rozdział 2. Najlepsze praktyki związane z instalowaniem systemu SQL Server 2014 (57)

 • Planowanie systemu (58)
  • Opcje sprzętowe (58)
  • Możliwości w obszarze oprogramowania i instalacji (63)
 • Instalowanie systemu SQL Server (66)
  • Nowe instalacje (66)
  • Instalacje równoległe (66)
  • Aktualizowanie (67)
  • Instalacje nadzorowane (67)
  • Instalacja nienadzorowana (70)
 • Instalowanie usług Analysis Services (76)
  • Tryb UDM (78)
  • Tryb tabelaryczny (78)
 • Instalowanie funkcji PowerPivot for SharePoint (80)
 • Sprawdzanie systemu (81)
 • Konfiguracja po instalacji (81)
  • Ustawianie opcji systemu SQL Server pod kątem wydajności (81)
  • Baza tempdb (83)
  • Konfigurowanie ustawień systemu SQL Server w obszarze bezpieczeństwa (85)
  • Narzędzie SQL Server Configuration Manager (86)
  • Tworzenie kopii zapasowej (86)
 • Usuwanie instalacji systemu SQL Server (87)
  • Usuwanie instalacji usług Reporting Services (87)
  • Usuwanie instalacji usług Analysis Services (87)
  • Usuwanie instalacji silnika bazodanowego systemu SQL Server (88)
 • Rozwiązywanie problemów z nieudaną instalacją (88)
 • Podsumowanie (88)

Rozdział 3. Najlepsze praktyki aktualizowania systemu do wersji SQL Server 2014 (91)

 • Po co aktualizować system do wersji SQL Server 2014? (91)
  • Ograniczanie ryzyka - wkład Microsoftu (93)
  • Niezależni producenci oprogramowania i wkład społeczności skupionej wokół systemu SQL Server (93)
 • Aktualizowanie systemu do wersji SQL Server 2014 (94)
  • Aktualizacja w miejscu (94)
  • Aktualizowanie przy równolegle zainstalowanych wersjach (96)
  • Wybór między aktualizowaniem w miejscu a podejściem z równoległymi egzemplarzami (97)
 • Kroki i narzędzia potrzebne przed instalacją (97)
  • Zadania wykonywane przed aktualizacją (97)
  • Narzędzia przydatne przed aktualizacją (98)
 • Zgodność wstecz (106)
  • Funkcje nieobsługiwane lub wycofane w wersji SQL Server 2014 (106)
  • Funkcje baz danych uznane za przestarzałe w wersji SQL Server 2014 (108)
  • Inne zmiany w działaniu funkcji w wersji SQL Server 2014 (108)
 • Uwagi dotyczące komponentów systemu SQL Server (109)
  • Aktualizowanie katalogu pełnotekstowego (109)
  • Aktualizowanie usług Reporting Services (109)
  • Aktualizowanie do wersji 64-bitowej (110)
 • Testy po aktualizacji (110)
 • Podsumowanie (111)

Rozdział 4. Zarządzanie silnikiem bazodanowym i rozwiązywanie związanych z nim problemów (113)

 • Narzędzia konfiguracyjne i administracyjne (114)
  • SQL Server Configuration Manager (114)
  • Parametry uruchomieniowe (116)
  • Uruchomieniowe procedury składowane (118)
  • Częściowo niezależne bazy danych (120)
 • Narzędzia do rozwiązywania problemów (121)
  • Połączenie DAC (121)
  • Odtwarzanie systemowych baz danych (122)
 • SQL Server Management Studio (123)
  • Raporty (124)
  • Konfigurowanie systemu SQL Server w narzędziu SQL Server Management Studio (126)
  • Filtrowanie obiektów (131)
  • Dzienniki błędów (131)
  • Narzędzie Activity Monitor (132)
 • Monitorowanie procesów w języku T-SQL (136)
  • Procedury sp_who i sp_who2 (137)
  • Widok sys.dm_exec_connections (137)
  • Funkcja sys.dm_exec_sql_text (138)
 • Zarządzanie wieloma serwerami (138)
  • Centralne serwery zarządzania i grupy serwerów (139)
 • Opcje śledzenia (140)
 • Udzielanie pomocy przez obsługę techniczną (141)
  • Narzędzie SQLDumper.exe (141)
  • Narzędzie SQLDiag.exe (142)
 • Podsumowanie (144)

Rozdział 5. Automatyzowanie pracy systemu SQL Server (147)

 • Plany konserwacji (148)
  • Kreator planów konserwacji (148)
  • Projektant planów konserwacji (153)
 • Automatyzowanie systemu SQL Server za pomocą narzędzia SQL Server Agent (156)
  • Zadania (156)
  • Harmonogramy (162)
  • Operatorzy (163)
  • Alerty (166)
 • Zabezpieczenia w narzędziu SQL Server Agent (171)
  • Konto usługowe (171)
  • Dostęp do narzędzia SQL Server Agent (172)
  • Jednostki pośredniczące narzędzia SQL Server Agent (173)
 • Konfigurowanie narzędzia SQL Server Agent (176)
  • Właściwości z kategorii General (176)
  • Właściwości z kategorii Advanced (177)
  • Właściwości z kategorii Alert System (178)
  • Właściwości z kategorii Job System (179)
  • Właściwości z kategorii Connection (180)
  • Właściwości z kategorii History (180)
 • Zarządzanie wieloma serwerami (180)
  • Podstawianie tokenów (181)
  • Przekazywanie zdarzeń (183)
  • Używanie usług WMI (184)
  • Zarządzanie wieloma serwerami - używanie serwerów nadrzędnych i docelowych (185)
 • Podsumowanie (187)

Rozdział 6. Service Broker w systemie SQL Server 2014 (189)

 • Asynchroniczne przesyłanie komunikatów (189)
  • Ogólne omówienie Service Brokera (191)
  • Service Broker a inne kolejki komunikatów (192)
 • Konfigurowanie Service Brokera (193)
  • Ustawianie stanu Service Brokera (193)
  • Typy komunikatów (195)
  • Kontrakty (196)
  • Kolejki (197)
  • Usługi (199)
  • Trasy (199)
  • Priorytety (201)
  • Grupy konwersacji (202)
 • Używanie Service Brokera (203)
  • Wysyłanie komunikatów (203)
  • Odbieranie komunikatów (206)
  • Przesyłanie komunikatów między egzemplarzami (207)
  • Zewnętrzna aktywacja (209)
  • Przykład ilustrujący zapisywanie danych o użytkownikach w dzienniku (210)
 • Podsumowanie (217)

Rozdział 7. Integrowanie systemu SQL Server ze środowiskiem CLR (219)

 • Wprowadzenie do środowiska CLR (220)
  • System SQL Server jako host środowiska uruchomieniowego platformy .NET (221)
  • Domeny aplikacji (221)
  • Język T-SQL a środowisko CLR (222)
  • Włączanie integracji ze środowiskiem CLR (222)
 • Tworzenie komponentów CLR (223)
  • Metoda bez używania środowiska Visual Studio (224)
  • Używanie narzędzi Microsoft SQL Server Data Tools (226)
 • Zabezpieczenia przy integracji ze środowiskiem CLR (227)
 • Monitorowanie wydajności (228)
  • Windows System Monitor (228)
  • Rozszerzone zdarzenia (230)
  • Widoki DMV (231)
  • Cele projektowe dotyczące integracji ze środowiskiem CLR (231)
 • Podsumowanie (232)

Rozdział 8. Zabezpieczanie egzemplarzy baz danych (233)

 • Rodzaje uwierzytelniania (234)
  • Uwierzytelnianie z systemu SQL Server (234)
  • Uwierzytelnianie z systemu Windows (235)
  • Porównanie obu metod uwierzytelniania (236)
 • Loginy i użytkownicy (236)
 • Autoryzacja dostępu (237)
  • Uprawnienia na serwerze (237)
  • Zabezpieczane obiekty baz danych (243)
  • Łańcuchy uprawnień (244)
  • Łańcuchy uprawnień obowiązujące między bazami (245)
 • Zabezpieczenia na poziomie wierszy (247)
 • Podsumowanie (248)

Rozdział 9. Technologia In-Memory OLTP (249)

 • Stosowanie i implementowanie technologii In-Memory OLTP (249)
  • Włączanie technologii In-Memory OLTP (250)
  • Struktury tabel używanych w technologii In-Memory OLTP (252)
  • Rekordy (252)
  • Indeksy (253)
  • Kwestie związane z procesorem (258)
  • Zagadnienia związane z wirtualizacją (258)
  • Kwestie związane z pamięcią (258)
  • Zarządzanie pamięcią za pomocą funkcji Resource Governor (261)
 • Tworzenie natywnie kompilowanych procedur składowanych (263)
 • Omówienie narzędzia ARM (266)
 • Podsumowanie (278)

Rozdział 10. Konfigurowanie serwera pod kątem optymalnej wydajności (279)

 • Co każdy administrator baz danych powinien wiedzieć na temat wydajności? (280)
  • Cykl dostrajania wydajności (280)
  • Konfiguracja (282)
  • Plan zasilania (282)
  • Natychmiastowe inicjowanie plików bazy danych (284)
  • Opcje śledzenia (287)
  • Definicja dobrej wydajności (287)
  • Koncentracja na tym, co najważniejsze (288)
 • Co administrator programista powinien wiedzieć na temat wydajności? (289)
  • Użytkownicy (289)
  • Instrukcje w języku SQL (290)
  • Wzorce używania danych (290)
  • Schemat bazy danych (290)
 • Co o wydajności powinien wiedzieć administrator produkcyjnej bazy danych? (291)
  • Optymalizowanie sprzętu serwera (292)
  • Zarządzanie sprzętem (293)
 • Procesor (294)
  • Architektura x64 (294)
  • Pamięć podręczna (295)
  • Technologia Hyper-Threading (295)
  • Pojęcia związane z systemami wielordzeniowymi (296)
 • Pamięć (297)
  • Pamięć fizyczna (297)
  • Fizyczna przestrzeń adresowa (298)
  • Menedżer pamięci wirtualnej (298)
  • Plik stronicowania (299)
  • Błędy strony (300)
 • Operacje wejścia-wyjścia (300)
  • Sieć (301)
  • Dyski magnetyczne (302)
  • Dyski SSD (dyski z pamięcią flash) (305)
  • Rozważania związane z przechowywaniem danych (305)
 • Podsumowanie (309)

Rozdział 11. Optymalizowanie systemu SQL Server 2014 (311)

 • Optymalizowanie aplikacji (311)
  • Definiowanie obciążenia (312)
 • Cichy zabójca - problemy z operacjami wejścia-wyjścia (312)
  • Model obsługi wejścia-wyjścia w systemie SQL Server (312)
  • Rozmieszczanie plików bazy danych (313)
  • Kwestie związane z bazą tempdb (314)
 • Wewnętrzne mechanizmy systemu SQL Server i alokacja plików (318)
 • Podział tabel i indeksów na partycje (320)
  • Po co stosować partycje? (320)
  • Tworzenie funkcji partycjonującej (322)
  • Tworzenie grup plików (324)
  • Tworzenie schematu partycjonowania (324)
 • Kompresja danych (325)
  • Kompresja wierszy (326)
  • Kompresja stron (328)
  • Szacowanie oszczędności miejsca (329)
  • Monitorowanie kompresji danych (331)
  • Uwagi dotyczące kompresji danych (332)
 • System SQL Server i procesory (333)
  • Architektura NUMA i dynamicznie dodawane procesory (334)
  • Spójność pamięci podręcznej (334)
  • Maska koligacji (336)
  • Ustawienie Max Degree of Parallelism (MAXDOP) (336)
  • Ustawienie Cost Threshold for Parallelism (337)
 • Uwagi na temat pamięci i związanych z nią usprawnień (339)
  • Rozszerzenia puli buforów (339)
  • Dostrajanie pamięci systemu SQL Server (341)
  • Lokalność danych (343)
  • Maksymalna ilość pamięci dla serwera (343)
 • Resource Governor (344)
  • Podstawowe elementy technologii Resource Governor (345)
  • Używanie technologii Resource Governor w programie SQL Server 2014 Management Studio (349)
  • Monitorowanie pracy mechanizmu Resource Governor (350)
 • Podsumowanie (351)

Rozdział 12. Monitorowanie systemu SQL Server (353)

 • Cele monitorowania (354)
  • Określanie celów monitorowania (354)
  • Określanie punktu odniesienia (355)
  • Porównywanie aktualnych wartości z punktem odniesienia (355)
 • Wybór odpowiednich narzędzi monitorujących (356)
 • Monitor wydajności (358)
  • Liczniki dotyczące zasobów procesora (359)
  • Aktywność dysków (360)
  • Użytkowanie pamięci (366)
  • Narzędzia do monitorowania wydajności (369)
 • Monitorowanie zdarzeń (371)
  • Domyślny ślad (373)
  • Sesja system_health (374)
  • SQL Trace (374)
  • Powiadomienia o zdarzeniach (378)
  • Zdarzenia rozszerzone systemu SQL Server (381)
 • Monitorowanie systemu za pomocą widoków DMV i funkcji DMF (400)
  • Co dzieje się w systemie SQL Server? (401)
  • Wyświetlanie informacji o blokadach z bazy danych (404)
  • Wyświetlanie informacji o blokadach z serwera (405)
  • Używanie indeksu w bazie danych (405)
  • Indeksy nieużywane w bazie danych (406)
  • Wyświetlanie kwerend oczekujących na pamięć (407)
  • Informacje o podłączonych użytkownikach (408)
  • Wolna przestrzeń w grupach plików (408)
  • Plan wykonywania i kod aktualnie działających kwerend (409)
  • Zajmowana pamięć (409)
  • Zajęta pamięć w puli buforów (409)
 • Monitorowanie dzienników (410)
  • Monitorowanie dziennika błędów systemu SQL Server (410)
  • Monitorowanie dzienników zdarzeń systemu Windows (411)
 • Standardowe raporty systemu SQL Server (411)
 • Narzędzie System Center Advisor (411)
 • Podsumowanie (414)

Rozdział 13. Dostrajanie wydajności kodu w języku T-SQL (415)

 • Omówienie procesu przetwarzania kwerend (416)
  • Generowanie planów wykonywania (418)
  • Statystyki (418)
  • Usprawnienia optymalizatora kwerend w systemie SQL Server 2014 - nowy mechanizm szacowania kardynalności (419)
  • Używanie nowego mechanizmu szacowania kardynalności (419)
 • Identyfikowanie problemów przy dostrajaniu wydajności kwerend w języku SQL (420)
  • Monitorowanie wydajności kwerend (420)
  • Co robić po wykryciu kwerendy o niskiej wydajności? (421)
  • Generowanie planów wykonywania kwerend (423)
  • Czytanie planów wykonywania kwerend (424)
 • Operatory dostępu do danych w planach wykonywania kwerend (427)
  • Skanowanie tabeli (428)
  • Skanowanie indeksów klastrowanych (429)
  • Skanowanie indeksów nieklastrowanych (432)
  • Łączenie operatorów dostępu (434)
 • Operatory złączeń (435)
  • Pętla zagnieżdżona (złączanie w pętli) (435)
  • Złączenia z haszowaniem (437)
  • Złączanie przez scalanie (438)
 • Plany wykonywania kwerend modyfikujących dane (440)
  • Przetwarzanie kwerend działających na tabelach i indeksach podzielonych na partycje (442)
  • Operacje, na które wpływa podział na partycje (442)
  • Strategie współbieżnego wykonywania kwerend dla obiektów podzielonych na partycje (444)
 • Analizowanie wydajności kwerend w środowisku produkcyjnym (444)
  • Systemowe widoki DMV (445)
 • Łączenie wszystkich elementów (446)
 • Podsumowanie (447)

Rozdział 14. Indeksowanie baz danych (449)

 • Nowe mechanizmy w indeksach w systemie SQL Server 2014 (450)
 • Indeksy i tabele podzielone na partycje (454)
  • Omówienie indeksów (454)
  • Tworzenie indeksów (459)
  • Używanie tabel i indeksów podzielonych na partycje (461)
 • Konserwacja indeksów (461)
  • Monitorowanie poziomu fragmentacji indeksu (462)
  • Porządkowanie indeksów (463)
 • Zwiększanie wydajności kwerend za pomocą indeksów (464)
 • Narzędzie DTA (469)
 • Podsumowanie (472)

Rozdział 15. Replikacja (473)

 • Wprowadzenie do procesu replikacji (474)
  • Elementy w procesie replikacji (474)
  • Typy replikacji (476)
 • Modele replikacji (478)
  • Jeden wydawca i dowolna liczba subskrybentów (478)
  • Wielu wydawców i jeden subskrybent (480)
  • Wielu wydawców będących jednocześnie subskrybentami (480)
  • Subskrybent aktualizujący dane (481)
  • Model P2P (481)
 • Implementowanie replikacji (483)
  • Konfigurowanie replikacji migawkowej (483)
  • Konfigurowanie dystrybucji (483)
  • Implementowanie replikacji migawkowej (487)
  • Implementowanie replikacji transakcyjnej i ze scalaniem (500)
 • Replikacja w trybie P2P (501)
  • Konfigurowanie replikacji w trybie P2P (501)
  • Konfigurowanie architektury dla replikacji P2P (502)
 • Replikacja obsługiwana za pomocą skryptów (505)
 • Monitorowanie replikacji (506)
  • Monitor replikacji (506)
  • Monitor wydajności (508)
  • Widoki DMV związane z replikacją (508)
  • Procedura sp_replcounters (509)
 • Podsumowanie (509)

Rozdział 16. Klastrowanie w systemie SQL Server 2014 (511)

 • Klastrowanie a sytuacja firmy (512)
  • Co można uzyskać przy użyciu klastrów? (512)
  • Czego klastrowanie nie umożliwia? (513)
  • Właściwe powody stosowania klastrowania dla systemu SQL Server 2014 (514)
  • Co zastosować zamiast klastrowania? (514)
 • Klastrowanie ogólne omówienie (517)
  • Jak działa klastrowanie? (517)
  • Rodzaje klastrów (522)
 • Aktualizowanie klastrów z systemem SQL Server (524)
  • Rezygnacja z aktualizacji (524)
  • Aktualizowanie klastra do wersji SQL Server 2014 w miejscu (524)
  • Tworzenie klastra od nowa (525)
  • Plan wycofywania zmian (527)
  • Która metoda aktualizacji jest najlepsza? (527)
 • Przygotowanie do klastrowania (527)
  • Przygotowywanie infrastruktury (528)
  • Przygotowywanie sprzętu (528)
 • Tworzenie klastra w systemie operacyjnym Windows Server 2012 R2 (531)
  • Co trzeba zrobić przed instalacją klastra w systemie Windows 2012 R2? (531)
  • Instalowanie klastra WSFC z systemu Windows Server 2012 R2 (532)
  • Przygotowywanie systemu Windows Server 2012 R2 do pracy w klastrze (535)
 • Używanie koordynatora MSDTC w klastrze (536)
 • Dodawanie systemu SQL Server 2014 do klastra (537)
  • Instrukcje instalowania systemu SQL Server w klastrze (538)
  • Instalowanie pakietów poprawek SP i aktualizacji typu Cumulative Update (544)
  • Testuj, testuj i jeszcze raz testuj (544)
 • Zarządzanie klastrem i monitorowanie go (546)
 • Rozwiązywanie problemów z klastrem (547)
  • Jak podejść do rozwiązywania problemów z klastrami WSFC? (547)
  • Właściwe rozwiązanie już za pierwszym razem (548)
  • Zbieranie informacji (548)
  • Rozwiązywanie problemów (549)
  • Współpraca z Microsoftem (549)
 • Podsumowanie (549)

Rozdział 17. Kopie zapasowe i przywracanie stanu (551)

 • Usprawnienia związane z tworzeniem kopii zapasowej i przywracaniem stanu (552)
  • Tworzenie kopii zapasowych z zapisem na adres URL (552)
  • Zarządzane tworzenie kopii zapasowych z zapisem w platformie Windows Azure (552)
  • Szyfrowanie kopii zapasowych (553)
 • Przegląd procesu tworzenia kopii zapasowej i przywracania stanu (553)
  • Jak przebiega tworzenie kopii zapasowej? (553)
  • Kopiowanie baz danych (556)
  • Kompresja kopii zapasowej (568)
  • Modele odzyskiwania (569)
  • Wybór modelu odzyskiwania (571)
  • Przełączanie modeli odzyskiwania (572)
  • Tworzenie tabel z historią kopii zapasowych (573)
  • Uprawnienia potrzebne do tworzenia kopii zapasowych i przywracania stanu (574)
  • Tworzenie kopii zapasowych systemowych baz danych (575)
  • Kopie zapasowe indeksów pełnotekstowych (576)
  • Sprawdzanie poprawności obrazów z kopią zapasową (576)
  • Przebieg przywracania (577)
 • Przygotowania do odzyskiwania (579)
  • Wymagania związane z odzyskiwaniem (579)
  • Wzorce użytkowania danych (580)
  • Czas na konserwację (581)
  • Inne rozwiązania zapewniające wysoką dostępność (582)
 • Opracowywanie i wykonywanie planu tworzenia kopii zapasowych (583)
  • Używanie programu SQL Server Management Studio (583)
  • Plany konserwacji bazy danych (587)
  • Używanie instrukcji tworzenia kopii zapasowych z języka T-SQL (591)
 • Zarządzanie kopiami zapasowymi (593)
 • Wydajność tworzenia i przywracania kopii zapasowych (593)
 • Odzyskiwanie baz danych (594)
  • Proces przywracania (594)
  • Przywracanie baz za pomocą programu SQL Server Management Studio (598)
  • Polecenie RESTORE z języka T-SQL (602)
  • Przywracanie systemowych baz danych (603)
 • Archiwizowanie danych (604)
  • Podział tabel w systemie SQL Server na partycje (605)
  • Widoki podzielone na partycje (606)
 • Podsumowanie (606)

Rozdział 18. Przesyłanie dzienników w systemie SQL Server 2014 (607)

 • Scenariusze stosowania przesyłania dzienników (608)
  • Przesyłanie dzienników w celu utworzenia aktywnego serwera rezerwowego (608)
  • Przesyłanie dzienników jako mechanizm odzyskiwania systemu po katastrofie (609)
  • Przesyłanie dzienników jako mechanizm tworzenia baz potrzebnych do generowania raportów (610)
 • Architektura mechanizmu przesyłania dzienników (611)
  • Serwer główny (612)
  • Serwer pomocniczy (612)
  • Serwer monitorujący (612)
 • Proces przesyłania dzienników (613)
 • Wymagania systemowe (613)
  • Sieć (613)
  • Serwery o identycznych możliwościach (614)
  • Przechowywanie danych (614)
  • Oprogramowanie (614)
 • Wdrażanie przesyłania dzienników (615)
  • Wstępne konfigurowanie (615)
  • Wdrażanie przesyłania dzienników za pomocą programu SQL Server Management Studio (616)
  • Wdrażanie przesyłania dzienników za pomocą instrukcji języka T-SQL (624)
 • Monitorowanie systemu i rozwiązywanie problemów (625)
  • Monitorowanie z wykorzystaniem programu SQL Server Management Studio (626)
  • Monitorowanie z wykorzystaniem procedur składowanych (626)
  • Rozwiązywanie problemów (627)
 • Zarządzanie zmianą ról (627)
  • Synchronizowanie zależności (627)
  • Przełączanie ról między serwerami głównym i pomocniczym (630)
  • Przełączanie między serwerami głównym i pomocniczym (632)
  • Przekierowywanie klientów na serwer pomocniczy (633)
 • Plan tworzenia kopii zapasowych baz danych (634)
 • Integrowanie przesyłania dzienników z innymi rozwiązaniami zapewniającymi wysoką dostępność (635)
  • Kopie lustrzane danych w systemie SQL Server 2014 (635)
  • Klastry WSFC (635)
  • Replikacja w systemie SQL Server 2014 (636)
 • Kończenie przesyłania dzienników (637)
  • Kończenie przesyłania dzienników w programie SQL Server Management Studio (637)
  • Kończenie przesyłania dzienników za pomocą języka T-SQL (637)
 • Wydajność przesyłania dzienników (638)
 • Aktualizacja przesyłania dzienników do wersji z systemu SQL Server 2014 (639)
  • Podejście z minimalnym przestojem (639)
  • Podejście ze standardowym przestojem (639)
  • Podejście z instalowaniem przesyłania dzienników (640)
 • Podsumowanie (640)

Rozdział 19. Kopie lustrzane baz danych (643)

 • Wprowadzenie do kopii lustrzanych baz danych (644)
 • Tryby działania kopii lustrzanych (645)
 • Przykłady tworzenia kopii lustrzanych baz danych (648)
  • Przygotowywanie punktów końcowych (648)
  • Przygotowywanie bazy danych do tworzenia kopii lustrzanych (653)
  • Początkowa synchronizacja serwerów głównego i lustrzanego (654)
  • Uruchamianie sesji tworzenia kopii lustrzanych (655)
  • Tryb wysokiego bezpieczeństwa bez automatycznego przełączania awaryjnego (656)
  • Tryb wysokiego bezpieczeństwa z automatycznym przełączaniem awaryjnym (657)
  • Tryb wysokiej wydajności (658)
 • Kopie lustrzane i różne edycje systemu SQL Server 2014 (659)
 • Zmiana ról w mechanizmie tworzenia kopii lustrzanych (659)
  • Automatyczne przełączanie awaryjne (660)
  • Ręczne przełączanie awaryjne (662)
  • Wymuszone przełączenie awaryjne (664)
 • Używanie monitora tworzenia kopii lustrzanych (665)
  • Ustawianie wartości progowych liczników i wysyłanie alertów (668)
 • Przygotowywanie serwera lustrzanego do przełączenia awaryjnego (670)
  • Sprzęt, oprogramowanie i konfiguracja serwera (670)
  • Dostępność bazy danych w trakcie planowanego przestoju (672)
  • Konfigurowanie zadań narzędzia SQL Server Agent na serwerze lustrzanym (673)
  • Przekierowywanie klientów na serwer lustrzany (674)
 • Tworzenie kopii lustrzanych baz i inne metody zapewniania wysokiej dostępności (675)
  • Kopie lustrzane baz danych a klastry (675)
  • Kopie lustrzane baz danych a replikacja transakcyjna (676)
  • Kopie lustrzane baz danych a przesyłanie dzienników (676)
  • Kopie lustrzane baz danych a grupy dostępności (676)
 • Snapshoty baz danych (677)
 • Podsumowanie (678)

Rozdział 20. Zarządzanie usługami Integration Services i dostrajanie ich wydajności (679)

 • Przegląd usług SSIS (680)
  • Zastosowania usług SSIS (680)
  • Główne elementy usług SSIS (681)
  • Zarządzanie projektem i kontrola zmian (683)
 • Zarządzanie usługą SSIS (683)
  • Wprowadzenie do usługi SSIS (683)
  • Konfiguracja (684)
   • Plik XML z konfiguracją
   • Tworzenie centralnego serwera usług SSIS
   • Ustawianie właściwości usługi za pomocą przystawki Usługi systemu Windows
   • Ustawianie właściwości usługi za pomocą programu SQL Server Configuration Manager
  • Dzienniki zdarzeń (687)
  • Monitorowanie aktywności (688)
 • Zarządzanie pakietami SSIS w modelu z instalowaniem pakietów (688)
  • Zarządzanie pakietami za pomocą programu SQL Server Management Studio (689)
  • Instalowanie (691)
 • Zarządzanie pakietami SSIS w modelu z instalacją projektów (694)
  • Konfigurowanie katalogu SSIS (695)
  • Instalowanie pakietów (696)
  • Konfigurowanie pakietów (697)
 • Wykonywanie i planowanie uruchamiania pakietów (701)
  • Uruchamianie pakietów w narzędziu SSDT (701)
  • Uruchamianie pakietów za pomocą kreatora Import and Export Wizard (701)
  • Uruchamianie pakietów za pomocą narzędzia DTExec (702)
  • Uruchamianie pakietów za pomocą narzędzia DTExecUI (w modelu z instalowaniem pakietów) (702)
  • Uruchamianie pakietów za pomocą narzędzia Execute Package (w modelu z instalowaniem projektów) (703)
  • Planowanie wykonywania za pomocą narzędzia SQL Server Agent (704)
  • Uruchamianie pakietów za pomocą języka T-SQL (706)
 • Zabezpieczanie usług SSIS (706)
  • Przegląd zabezpieczeń usług SSIS (706)
  • Zabezpieczenia w modelu z instalowaniem pakietów (707)
 • Podsumowanie (709)

Rozdział 21. Zarządzanie usługami Analysis Services i dostrajanie ich wydajności (711)

 • Przegląd usług SSAS (712)
  • Elementy modelu MOLAP (713)
  • Elementy modelu tabelowego (713)
  • Elementy architektury serwera SSAS (714)
 • Zarządzanie serwerem SSAS (715)
  • Właściwości serwera (715)
  • Wymagane usługi (717)
  • Język ASSL (717)
 • Zarządzanie bazami z serwera SSAS (719)
  • Instalowanie baz na serwerach SSAS (719)
  • Przetwarzanie obiektów SSAS (721)
  • Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych baz SSAS (727)
  • Synchronizowanie baz SSAS (729)
 • Monitorowanie i dostrajanie wydajności usług SSAS (730)
  • Monitorowanie zdarzeń SSAS (731)
  • Używanie narzędzia Flight Recorder do analiz następczych (731)
 • Podsumowanie (732)

Rozdział 22. Zarządzanie usługami Reporting Services w systemie SQL Server (733)

 • Narzędzie Configuration Manager usług SSRS (734)
  • Konto usługowe (736)
  • Adres URL usługi sieciowej (737)
  • Bazy SSRS (739)
  • Adres URL narzędzia Report Manager (741)
  • Ustawienia poczty elektronicznej (742)
  • Konto wykonawcze (743)
  • Klucze szyfrowania (744)
  • Skalowanie systemu (745)
 • Dziennik wykonywania raportów (746)
 • Report Manager (747)
  • Używanie narzędzia Report Manager (747)
  • Zarządzanie raportami (754)
 • Podsumowanie (767)

Rozdział 23. Integracja systemu SQL Server 2014 z platformą SharePoint 2013 (769)

 • Komponenty uczestniczące w integracji (770)
  • PowerPivot (770)
  • Usługi Reporting Services (772)
  • Power View (775)
 • Odświeżanie danych (776)
  • Używanie połączeń z danymi w Excelu (777)
  • Połączenia danych z narzędzia PerformancePoint (782)
  • Odświeżanie danych w usługach Visio (783)
  • Odświeżanie danych w dodatku PowerPivot (785)
 • Podsumowanie (794)

Rozdział 24. Administrowanie bazami SQL Database i ich konfigurowanie (795)

 • Wprowadzenie do technologii Windows Azure SQL Database (795)
 • Architektura bazy SQL Database (796)
  • Warstwa klientów (797)
  • Warstwa usług (797)
  • Warstwa platformy (797)
  • Warstwa infrastruktury (797)
  • Różnice między środowiskami (797)
 • Konfigurowanie baz SQL Database (798)
  • Udostępnianie serwera i bazy danych (798)
  • Ograniczanie dostępu do zasobów i równoważenie obciążenia (805)
  • Konfigurowanie zapory dla baz SQL Database (806)
  • Nawiązywanie połączenia z bazami SQL Database (807)
 • Administrowanie bazami SQL Database (809)
  • Tworzenie loginów i kont użytkowników (809)
  • Przypisywanie uprawnień dostępu (811)
 • Praca z bazami SQL Database (812)
  • Tworzenie kopii zapasowych baz SQL Database (813)
  • Okno Object Explorer dla baz SQL Database (813)
 • Czego brakuje w bazach SQL Database? (815)
 • Podsumowanie (816)

Rozdział 25. Grupy dostępności AlwaysOn (817)

 • Architektura (818)
  • Repliki i role w grupach dostępności (819)
  • Tryby dostępności (819)
  • Obsługiwane typy przełączania awaryjnego (820)
  • Umożliwianie dostępu do replik pomocniczych w trybie tylko do odczytu (821)
 • Przykład ilustrujący grupę dostępności (822)
  • Konfigurowanie nowej grupy dostępności (823)
  • Konfigurowanie istniejących grup dostępności (830)
  • Przełączanie awaryjne w grupach dostępności (834)
  • Zawieszanie pracy baz wysokiej dostępności (836)
  • Wznawianie pracy baz wysokiej dostępności (837)
  • Połączenia aplikacji klienckich (837)
 • Aktywna replika pomocnicza udostępniana w trybie tylko do odczytu (839)
  • Dostęp w trybie tylko do odczytu (839)
  • Łączenie się klientów z repliką pomocniczą (840)
  • Wydajność (841)
 • Tworzenie kopii zapasowych w replice pomocniczej (842)
  • Analizowanie metadanych z replik, w których wykonywane są kopie zapasowe (843)
 • Panel kontrolny grup dostępności AlwaysOn (844)
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów (846)
 • Podsumowanie (847)

Skorowidz (849)

 

Informatyka » Bazy danych

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...