Spring Framework. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji. Wydanie II

 
Spring Framework. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji. Wydanie II
Zawiera darmowych rozdziałów: 22
Stron w książce: 480 Udostępniono darmowych stron: 24
Data wydania: 2015-09-11Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 2Cena książki drukowanej: 69,00 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Pojawienie się na rynku Spring Framework było jednym z punktów zwrotnych w historii języka Java. Dzięki tej bibliotece tworzenie aplikacji w Javie stało się przyjemnością, a zadania, które do tej pory spędzały programistom sen z powiek, okazały się trywialne. Spring wciąż jest rozwijany, a każda kolejna wersja wprowadza powiew świeżości do świata Javy!

Jeżeli chcesz poznać możliwości tego frameworka oraz wykorzystać drzemiący w nim potencjał w Twoim kolejnym projekcie, to trafiłeś na doskonałą książkę. Wprowadzi Cię ona bezboleśnie w świat odwróconej kontroli (Inversion of Control, w skrócie IoC), wstrzykiwania zależności oraz łatwego dostępu do danych i tworzenia aplikacji internetowych. Każda kolejna strona to bezcenna wiedza na temat tworzenia REST-owych interfejsów API, bezpieczeństwa aplikacji (Spring Security) oraz korzystania z usług JMS. Książka ta będzie świetnym wyborem, jeżeli chcesz poznać ten wyjątkowy szkielet!

Dzięki tej książce:

 • poznasz możliwości Spring Framework
 • zaznajomisz się z dostępnymi adnotacjami i skutkami ich zastosowania
 • zbudujesz aplikację internetową w architekturze MVC
 • skorzystasz z zaawansowanych mechanizmów bezpieczeństwa dzięki Spring Security
 • błyskawicznie wykorzystasz potencjał drzemiący w Spring Framework

Najlepsze wprowadzenie do Spring Framework!

J Sharma – freelancer i doświadczony programista języka Java. Posiada szeroką wiedzę na temat Spring Framework, baz danych oraz narzędzi stosowanych w świecie Javy i nie tylko. Ma również doświadczenie w zakresie projektowania aplikacji.

Ashish Sarin – jest zdobywcą prestiżowego tytułu Sun Certified Enterprise Architect. Od ponad 14 lat tworzy aplikacje. Jest także autorem książek poświęconych Spring Roo oraz portletom.

...

Wprowadzenie (15)

Rozdział 1. Wprowadzenie do frameworku Spring (17)

 • 1.1. Wprowadzenie (17)
 • 1.2. Moduły frameworku Spring (17)
 • 1.3. Kontener IoC (18)
 • 1.4. Zalety stosowania frameworku Spring (21)
  • Spójne podejście w zakresie zarządzania transakcjami lokalnymi i globalnymi (21)
  • Deklaracyjne zarządzanie transakcjami (23)
  • Zapewnienie bezpieczeństwa (24)
  • JMX (Java Management Extensions) (24)
  • JMS (Java Message Service) (26)
  • Buforowanie (27)
 • 1.5. Prosta aplikacja Springa (28)
  • Identyfikacja obiektów aplikacji i ich zależności (28)
  • Utworzenie klas POJO odpowiadających zidentyfikowanym obiektom aplikacji (29)
  • Utworzenie metadanych konfiguracyjnych (30)
  • Utworzenie egzemplarza kontenera Springa (35)
  • Uzyskanie dostępu do obiektów aplikacji z poziomu egzemplarza kontenera Springa (36)
 • 1.6. Frameworki zbudowane na bazie Springa (37)
 • 1.7. Podsumowanie (38)

Rozdział 2. Podstawy frameworku Spring (39)

 • 2.1. Wprowadzenie (39)
 • 2.2. Reguła projektowa o nazwie "podejście oparte na programowaniu interfejsów" (39)
  • Scenariusz: klasa zależna zawiera odwołanie do konkretnej klasy zależności (39)
  • Scenariusz: klasa zależna zawiera odwołanie do interfejsu implementowanego przez zależność (40)
  • Oferowana przez Spring obsługa podejścia opartego na programowaniu interfejsu (42)
 • 2.3. Różne podejścia podczas tworzenia komponentów Springa (44)
  • Utworzenie komponentu za pomocą statycznej metody fabryki (44)
  • Tworzenie komponentu za pomocą metody fabryki egzemplarza (46)
 • 2.4. Techniki wstrzykiwania zależności (47)
  • Wstrzykiwanie zależności za pomocą metody typu setter (47)
  • Wstrzykiwanie zależności za pomocą argumentów konstruktora (51)
 • 2.5. Zasięg komponentu (54)
  • Singleton (55)
  • Prototyp (63)
  • Wybór właściwego zasięgu dla komponentu (64)
 • 2.6. Podsumowanie (64)

Rozdział 3. Konfiguracja komponentów (65)

 • 3.1. Wprowadzenie (65)
 • 3.2. Dziedziczenie definicji komponentu (65)
  • Przykład dziedziczenia definicji komponentu w aplikacji MyBank (65)
  • Co jest dziedziczone? (68)
 • 3.3. Dopasowanie argumentu konstruktora (73)
  • Przekazywanie wartości i odwołań do komponentów za pomocą elementu <constructor-arg> (73)
  • Dopasowanie argumentu konstruktora na podstawie typu (74)
  • Dopasowanie argumentu konstruktora na podstawie nazwy argumentu (79)
 • 3.4. Konfiguracja różnego typu właściwości komponentu i argumentów konstruktora (82)
  • Wbudowane edytory właściwości (83)
  • Określanie wartości dla różnych typów kolekcji (86)
  • Definiowanie wartości dla tablic (92)
  • Domyślne implementacje kolekcji dla elementów <list>, <set> i <map> (92)
 • 3.5. Wbudowane edytory właściwości (93)
  • Edytor CustomCollectionEditor (93)
  • Edytor CustomMapEditor (96)
  • Edytor CustomDateEditor (96)
 • 3.6. Rejestracja edytorów właściwości w kontenerze Springa (97)
  • Utworzenie implementacji PropertyEditorRegistrar (97)
  • Konfiguracja klasy CustomEditorConfigurer (98)
 • 3.7. Zwięzłe definicje komponentów dzięki użyciu przestrzeni nazw p oraz c (99)
  • Przestrzeń nazw p (99)
  • Przestrzeń nazw c (100)
 • 3.8. Schemat util (103)
  • Element <list> (104)
  • Element <map> (105)
  • Element <set> (107)
  • Element <properties> (109)
  • Element <constant> (110)
  • Element <property-path> (111)
 • 3.9. Interfejs FactoryBean (113)
  • Aplikacja MyBank - przechowywanie zdarzeń w bazie danych (113)
  • Aplikacja MyBank - przykład użycia interfejsu FactoryBean (115)
  • Uzyskanie dostępu do egzemplarza FactoryBean (118)
 • 3.10. Podsumowanie (120)

Rozdział 4. Wstrzykiwanie zależności (121)

 • 4.1. Wprowadzenie (121)
 • 4.2. Komponenty wewnętrzne (121)
 • 4.3. Wyraźna kontrola kolejności inicjalizacji procesu za pomocą atrybutu depends-on (123)
  • Aplikacja MyBank - zasugerowane zależności między komponentami (123)
  • Problem niejawnej zależności (124)
 • 4.4. Zależności w postaci komponentów o zasięgu singleton i prototypu (129)
  • Zależności komponentu o zasięgu singleton (129)
  • Zależności komponentu o zasięgu prototypu (132)
 • 4.5. Pobieranie w komponencie singleton nowego egzemplarza komponentu o zasięgu prototypu (135)
  • Interfejs ApplicationContextAware (136)
  • Element <lookup-method> (138)
  • Element <replaced-method> (142)
 • 4.6. Automatyczne wiązanie zależności (145)
  • Wartość byType (146)
  • Wartość constructor (147)
  • Wartość byName (148)
  • Wartości default i no (150)
  • Uniedostępnienie komponentu dla funkcji automatycznego wiązania (150)
  • Ograniczenia automatycznego wiązania (152)
 • 4.7. Podsumowanie (153)

Rozdział 5. Dostosowanie komponentów i ich definicji (155)

 • 5.1. Wprowadzenie (155)
 • 5.2. Dostosowanie logiki inicjalizacji i usuwania komponentu (155)
  • Wywołanie przez Spring metody czyszczącej wskazanej przez atrybut destroy-method (158)
  • Metoda czyszcząca i komponent o zasięgu prototypu (160)
  • Określenie domyślnych metod inicjalizacji i usuwania obiektu dla wszystkich komponentów (160)
  • Interfejsy cyklu życiowego InitializingBean i DisposableBean (161)
  • Adnotacje @PostConstruct i @PreDestroy wprowadzone w specyfikacji JSR 250 (161)
 • 5.3. Użycie interfejsu BeanPostProcessor do pracy z nowo utworzonym egzemplarzem komponentu (163)
  • Przykład użycia interfejsu BeanPostProcessor - weryfikacja egzemplarzy komponentu (165)
  • Przykład BeanPostProcessor - rozwiązywanie zależności komponentu (168)
  • Zachowanie BeanPostProcessor w przypadku komponentów implementujących FactoryBeans (172)
  • RequiredAnnotationBeanPostProcessor (174)
  • DestructionAwareBeanPostProcessor (175)
 • 5.4. Modyfikacja definicji komponentu za pomocą BeanFactoryPostProcessor (176)
  • Przykład użycia BeanFactoryPostProcessor (177)
  • Komponent PropertySourcesPlaceholderConfigurer (182)
  • Komponent PropertyOverrideConfigurer (187)
 • 5.5. Podsumowanie (190)

Rozdział 6. Programowanie oparte na adnotacjach (191)

 • 6.1. Wprowadzenie (191)
 • 6.2. Identyfikacja komponentów Springa za pomocą adnotacji @Component (191)
 • 6.3. Adnotacja @Autowired, czyli automatyczne wiązanie zależności według ich typu (194)
 • 6.4. Adnotacja @Qualifier pozwalająca na automatyczne wiązanie zależności według ich nazwy (198)
 • 6.5. Adnotacje @Inject i @Named zdefiniowane przez specyfikację JSR 330 (199)
 • 6.6. Zdefiniowana przez JSR 250 adnotacja @Resource (201)
 • 6.7. Adnotacje @Scope, @Lazy, @DependsOn i @Primary (202)
 • 6.8. Ułatwienie konfiguracji komponentu za pomocą adnotacji @Value (203)
 • 6.9. Weryfikacja obiektów za pomocą interfejsu Validator (207)
 • 6.10. Określanie ograniczeń za pomocą adnotacji JSR 303 (211)
  • Obsługa specyfikacji JSR 303 w Springu (212)
 • 6.11. Programowa konfiguracja komponentów Springa za pomocą adnotacji @Configuration i @Bean (216)
 • 6.12. Podsumowanie (219)

Rozdział 7. Współpraca z bazą danych (221)

 • 7.1. Wprowadzenie (221)
 • 7.2. Wymagania aplikacji MyBank (221)
 • 7.3. Utworzenie aplikacji MyBank opartej na module JDBC (222)
  • Konfiguracja źródła danych (223)
  • Tworzenie obiektów DAO używających klas modułu JDBC (224)
 • 7.4. Utworzenie aplikacji MyBank z użyciem Hibernate (231)
  • Konfiguracja SessionFactory (231)
  • Utworzenie klas DAO używających do pracy z bazą danych API Hibernate (232)
 • 7.5. Zarządzanie transakcjami za pomocą Springa (233)
  • Wymagania aplikacji MyBank w zakresie zarządzania transakcjami (233)
  • Programowe zarządzanie transakcjami (234)
  • Deklaracyjne zarządzanie transakcjami (238)
  • Oferowana przez Spring obsługa JTA (241)
 • 7.6. Podsumowanie (243)

Rozdział 8. Komunikaty, wiadomości e-mail, asynchroniczne wykonywanie metod i buforowanie w Springu (245)

 • 8.1. Wprowadzenie (245)
 • 8.2. Wymagania aplikacji MyBank (245)
 • 8.3. Wysyłanie komunikatów JMS (246)
  • Konfiguracja brokera ActiveMQ do działania w trybie osadzonym (247)
  • Konfiguracja JMS ConnectionFactory (247)
  • Wysyłanie komunikatów JMS za pomocą klasy JmsTemplate (248)
  • Wysyłanie komunikatów JMS w transakcji (249)
  • Dynamiczni odbiorcy komunikatów JMS i konfiguracja klasy JmsTemplate (253)
  • Klasa JmsTemplate i konwersja komunikatu (254)
 • 8.4. Odbieranie komunikatów JMS (255)
  • Synchroniczne odbieranie komunikatów JMS za pomocą klasy JmsTemplate (255)
  • Asynchroniczne odbieranie komunikatów JMS za pomocą kontenerów odbiorców komunikatów (255)
 • 8.5. Wysyłanie wiadomości e-mail (258)
 • 8.6. Harmonogram zadań i wykonywanie asynchroniczne (263)
  • Interfejs TaskExecutor (263)
  • Interfejs TaskScheduler (265)
  • Adnotacje @Async i @Scheduled (267)
 • 8.7. Buforowanie (269)
  • Konfiguracja interfejsu CacheManager (271)
  • Adnotacje buforowania @Cacheable, @CacheEvict i @CachePut (271)
 • 8.8. Aplikacja MyBank (275)
 • 8.9. Podsumowanie (277)

Rozdział 9. Programowanie zorientowane aspektowo (279)

 • 9.1. Wprowadzenie (279)
 • 9.2. Prosty przykład AOP (279)
 • 9.3. Oferowany przez Spring framework AOP (282)
  • Tworzenie proxy (283)
  • Atrybut expose-proxy (284)
 • 9.4. Wyrażenia punktu przecięcia (286)
  • Adnotacja @Pointcut (286)
  • Desygnatory execution i args (287)
  • Desygnator bean (291)
  • Desygnatory oparte na adnotacjach (292)
 • 9.5. Typy rad (293)
  • Rada before (293)
  • Rada after returning (294)
  • Rada after throwing (295)
  • Rada after (296)
  • Rada around (297)
 • 9.6. Spring AOP, czyli styl schematu XML (298)
  • Konfiguracja aspektu AOP (299)
  • Konfiguracja rady (300)
  • Powiązanie wyrażenia punktu przecięcia z radą (301)
 • 9.7. Podsumowanie (302)

Rozdział 10. Podstawy modułu Spring Web MVC (303)

 • 10.1. Wprowadzenie (303)
 • 10.2. Struktura katalogów przykładowych projektów (303)
 • 10.3. Poznajemy przykładową aplikację (304)
  • Plik HelloWorldController.java, czyli klasa kontrolera aplikacji sieciowej Hello World (305)
  • Plik helloworld.js, czyli strona JSP wyświetlająca komunikat (306)
  • Plik myapp-config.xml, czyli plik XML kontekstu aplikacji sieciowej (307)
  • Plik web.xml, czyli deskryptor wdrożenia aplikacji sieciowej (308)
 • 10.4. Serwlet DispatcherServlet (311)
  • Uzyskanie dostępu do obiektów ServletContext i ServletConfig (313)
 • 10.5. Opracowanie kontrolerów za pomocą adnotacji @Controller i @RequestMapping (314)
  • Opracowanie aplikacji sieciowej za pomocą kontrolera oznaczonego adnotacją (314)
 • 10.6. Wymagania aplikacji sieciowej MyBank (317)
 • 10.7. Adnotacje Spring Web MVC: @RequestMapping i @RequestParam (318)
  • Mapowanie żądań na kontrolery lub metody kontrolerów za pomocą adnotacji @RequestMapping (318)
  • Argumenty metod oznaczonych adnotacją @RequestMapping (324)
  • Typy wartości zwrotnych metod oznaczonych adnotacją @RequestMapping (325)
  • Przekazanie parametrów żądania do metod kontrolera z użyciem adnotacji @RequestParam (326)
 • 10.8. Weryfikacja (330)
 • 10.9. Obsługa wyjątków za pomocą adnotacji @ExceptionHandler (333)
 • 10.10. Wczytanie głównego pliku XML kontekstu aplikacji sieciowej (335)
 • 10.11. Podsumowanie (335)

Rozdział 11. Weryfikacja i dołączanie danych w Spring Web MVC (337)

 • 11.1. Wprowadzenie (337)
 • 11.2. Dodawanie i pobieranie atrybutów modelu za pomocą adnotacji @ModelAttribute (337)
  • Dodanie atrybutów modelu za pomocą adnotacji @ModelAttribute stosowane na poziomie metody (338)
  • Pobieranie atrybutów modelu za pomocą adnotacji @ModelAttribute (342)
  • Przetwarzanie żądania i metody oznaczone adnotacją @ModelAttribute (343)
  • Zachowanie argumentów metody oznaczonych adnotacją @ModelAttribute (345)
  • Obiekt RequestToViewNameTranslator (346)
 • 11.3. Buforowanie atrybutów modelu za pomocą adnotacji @SessionAttributes (347)
 • 11.4. Dołączanie danych (350)
  • WebDataBinder, czyli dołączanie danych dla parametrów żądania sieciowego (352)
  • Konfiguracja egzemplarza WebDataBinder (353)
  • Włączenie lub wyłączenie poszczególnych właściwości w procesie dołączania danych (358)
  • Analiza błędów dołączania danych i weryfikacji przechowywanych przez obiekt BindingResult (361)
 • 11.5. Weryfikacja w Springu (362)
  • Weryfikacja atrybutów modelu za pomocą oferowanego przez Spring interfejsu Validator (363)
  • Zdefiniowanie ograniczeń za pomocą adnotacji JSR 303 (366)
  • Weryfikacja obiektu używającego adnotacji JSR 303 (367)
 • 11.6. Biblioteka znaczników form (371)
  • Obsługa HTML5 przez bibliotekę form (372)
 • 11.7. Podsumowanie (374)

Rozdział 12. Tworzenie usług sieciowych typu RESTful za pomocą Spring Web MVC (375)

 • 12.1. Wprowadzenie (375)
 • 12.2. Usługa sieciowa do obsługi lokat (376)
 • 12.3. Implementacja usługi sieciowej w stylu RESTful za pomocą Spring Web MVC (376)
  • Format JSON (377)
  • Implementacja usługi sieciowej FixedDepositWS (379)
 • 12.4. Uzyskanie dostępu do usługi sieciowej w stylu RESTful za pomocą klasy RestTemplate (386)
 • 12.5. Użycie HttpMessageConverter do konwersji obiektów Javy na żądania lub odpowiedzi HTTP i na odwrót (394)
 • 12.6. Adnotacje @PathVariable i @MatrixVariable (395)
 • 12.7. Podsumowanie (399)

Rozdział 13. Więcej o Spring Web MVC: internacjonalizacja, przesyłanie plików i przetwarzanie żądań asynchronicznych (401)

 • 13.1. Wprowadzenie (401)
 • 13.2. Przetwarzanie żądań za pomocą procedur obsługi interceptorów (401)
  • Implementacja i konfiguracja procedury obsługi interceptorów (401)
 • 13.3. Internacjonalizacja za pomocą paczek zasobów (404)
  • Wymagania aplikacji sieciowej MyBank (404)
  • Internacjonalizacja i lokalizacja aplikacji sieciowej MyBank (404)
 • 13.4. Asynchroniczne przetwarzanie żądań (407)
  • Konfiguracja asynchronicznego przetwarzania żądań (407)
  • Zwrot obiektu Callable przez metodę oznaczoną adnotacją @RequestMapping (408)
  • Zwrot obiektu DeferredResult przez metodę oznaczoną adnotacją @RequestMapping (409)
  • Ustawienie domyślnego limitu czasu (416)
  • Przechwytywanie żądań asynchronicznych (417)
 • 13.5. Obsługa konwersji typu i formatowania (417)
  • Utworzenie własnej implementacji interfejsu Converter (418)
  • Konfiguracja i użycie własnej implementacji interfejsu Converter (418)
  • Tworzenie własnej implementacji Formatter (420)
  • Konfiguracja własnej implementacji Formatter (422)
  • Utworzenie implementacji AnnotationFormatterFactory do formatowania jedynie właściwości oznaczonych adnotacją @AmountFormat (422)
  • Konfiguracja implementacji AnnotationFormatterFactory (423)
 • 13.6. Obsługa przekazywania plików w Spring Web MVC (425)
  • Przekazywanie plików za pomocą implementacji CommonsMultipartResolver (425)
  • Przekazywanie plików za pomocą StandardServletMultipartResolver (427)
 • 13.7. Podsumowanie (428)

Rozdział 14. Zabezpieczanie aplikacji za pomocą Spring Security (429)

 • 14.1. Wprowadzenie (429)
 • 14.2. Wymagania aplikacji sieciowej MyBank w zakresie bezpieczeństwa (429)
 • 14.3. Zabezpieczanie aplikacji MyBank za pomocą frameworku Spring Security (431)
  • Konfiguracja zabezpieczeń dla żądań sieciowych (431)
  • Konfiguracja uwierzytelniania (434)
  • Zabezpieczenie zawartości strony JSP przez użycie oferowanej przez Spring Security biblioteki znaczników (435)
  • Zabezpieczanie metod (436)
 • 14.4. Zabezpieczanie egzemplarzy FixedDepositDetails za pomocą modułu ACL (440)
  • Wdrożenie i użycie projektu ch14-bankapp-db-security (440)
  • Tabele bazy danych przeznaczone do przechowywania informacji o listach ACL i użytkownikach (442)
  • Uwierzytelnianie użytkownika (446)
  • Zabezpieczenie żądań sieciowych (447)
  • Konfiguracja JdbcMutableAclService (449)
  • Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie metody (452)
  • Bezpieczeństwo egzemplarza obiektu domeny (453)
  • Programowe zarządzanie informacjami ACL (455)
  • Egzemplarz MutableAcl i bezpieczeństwo (458)
 • 14.5. Podsumowanie (459)

Dodatek A. Import i wdrożenie przykładowych projektów w Eclipse IDE (lub IntelliJ IDEA) (461)

 • A.1. Przygotowanie środowiska pracy (461)
 • A.2. Import przykładowego projektu do Eclipse IDE (lub IntelliJ IDEA) (461)
  • Import przykładowego projektu (462)
  • Konfiguracja zmiennej M2_REPO w Eclipse IDE (463)
 • A.3. Konfiguracja Eclipse IDE do pracy z serwerem Tomcat 7 (463)
 • A.4. Wdrożenie projektu sieciowego w serwerze Tomcat 7 (465)
  • Uruchomienie serwera Tomcat 7 w trybie osadzonym (465)

Skorowidz (467)

Informatyka » Java - Programowanie

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...