Tajniki języka JavaScript. ECMAScript 6 i dalej

 
Tajniki języka JavaScript. ECMAScript 6 i dalej
Zawiera darmowych rozdziałów: 7
Stron w książce: 240 Udostępniono darmowych stron: 13
Data wydania: 2016-08-19Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 1Cena książki drukowanej: 39,90 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Dowiedz się, jaki będzie JavaScript przyszłości!

Na pozór JavaScript jest prostym językiem o atrakcyjnych możliwościach. Jego złożone wewnętrzne mechanizmy muszą jednak zostać dokładnie przestudiowane, aby poczucie prawdziwego zrozumienia języka nie okazało się złudne. Zrozumienie subtelności JS jest o tyle ważne, że język ten ewoluuje. Najnowszy standard ECMAScript 6 to gwałtowny skok w przód i ogromna zmiana jakościowa, którą programista JS musi bardzo dobrze poznać!

Niniejsza publikacja jest częścią serii w całości poświęconej temu językowi. Przed lekturą warto poznać koncepcje opisane w poprzednich książkach tej serii, gdyż w tym tomie autor koncentruje się na nowych możliwościach standardu ES6, m.in. na nowych formach składniowych, różnorodnych formach organizacji kodu czy wspomagających interfejsach API. Szczególny nacisk położono na trudniejsze aspekty języka JavaScript, których wielu programistów unika lub w ogóle nie zna.

 

Dzięki tej książce poznasz:

 • zasady stosowania nowej składni
 • zasady organizowania kodu z wykorzystaniem iteratorów, generatorów, modułów oraz klas
 • zasady asynchronicznego sterowania przepływem za pomocą obietnic i generatorów
 • nowe metody pomocnicze obiektów macierzystych: Array, Object, Math, Number i String
 • sposoby wykorzystania technik metaprogramowania
 • plany rozwoju kolejnych wersji języka

 

KYLE SIMPSON — jest Teksańczykiem, propagatorem Open Web i wielkim pasjonatem wszystkiego, co związane z językiem JavaScript. Ma dar przekazywania wiedzy, a przy tym zaraża entuzjazmem. Pisze książki, prowadzi warsztaty, występuje na konferencjach o tematyce technicznej oraz pozostaje aktywnym członkiem społeczności OSS.

Poznasz m.in. konstruktory tablic JavaScript

Darmowy rozdział:

5. Kolekcje (147)

 • Tablice określonego typu (147)
 • Mapy (152)
 • Mapy typu WeakMap (156)
 • Zbiory (157)
 • Zbiory typu WeakSet (158)
 • Podsumowanie (159)

Przedmowa (5)

Wstęp (7)

1. ES? Teraźniejszość i przyszłość (11)

 • Wersje języka (12)
 • Transpilacja - transformacja kodu (13)
 • Biblioteki typu shim i polyfill (14)
 • Podsumowanie (15)

2. Składnia (17)

 • Deklaracje zakresu bloku (17)
 • Rozproszenie (reszta) (24)
 • Domyślne wartości parametrów (26)
 • Destrukturyzacja (30)
 • Rozszerzenia literałów obiektowych (44)
 • Literały szablonów (51)
 • Funkcje typu arrow function (57)
 • Pętle for .. of (62)
 • Wyrażenia regularne (65)
 • Rozszerzenia literałów liczbowych (73)
 • Unicode (74)
 • Symbole (79)
 • Podsumowanie (84)

3. Organizacja (85)

 • Iteratory (85)
 • Generatory (95)
 • Moduły (110)
 • Klasy (126)
 • Podsumowanie (136)

4. Asynchroniczne sterowanie przepływem (137)

 • Obietnice (137)
 • Generatory i obietnice (143)
 • Podsumowanie (146)

5. Kolekcje (147)

 • Tablice określonego typu (147)
 • Mapy (152)
 • Mapy typu WeakMap (156)
 • Zbiory (157)
 • Zbiory typu WeakSet (158)
 • Podsumowanie (159)

6. Modyfikacje API (161)

 • Array (161)
 • Object (170)
 • Math (173)
 • Number (175)
 • String (178)
 • Podsumowanie (179)

7. Metaprogramowanie (181)

 • Nazwy funkcji (181)
 • Dobrze znane symbole (185)
 • Obiekty pośredniczące - Proxy (190)
 • Interfejs API obiektu Reflect (202)
 • Testowanie możliwości (206)
 • Optymalizacja TCO (208)
 • Podsumowanie (215)

8. Dalszy rozwój języka po ES6 (217)

 • Funkcje asynchroniczne (218)
 • Object.observe(..) (221)
 • Operator potęgi (224)
 • Właściwości obiektów i operator ... (224)
 • Array#includes(..) (225)
 • SIMD (226)
 • WebAssembly (WASM) (227)
 • Podsumowanie (229)

A. Podziękowania (231)

Skorowidz (235)

Informatyka » JavaScript

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...