Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik

 
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik
Zawiera darmowych rozdziałów: 15
Stron w książce: 712 Udostępniono darmowych stron: 30
Data wydania: 2015-10-30Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 6Cena książki drukowanej: 99,00 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Bazy danych pomagają organizacjom w zarządzaniu i planowaniu działań. Problem w tym, że mało kto potrafi efektywnie używać relacyjnych baz danych, szybko wyszukiwać w nich informacje, porównywać je i filtrować. Jeśli masz już dość mozolnego przedzierania się przez tysiące kolumn w celu sprawdzenia jednej informacji albo porównywania zamówień klientów „na piechotę”, koniecznie zapoznaj się z tą książką. To najprzyjemniejszy, najbardziej elastyczny i najprostszy poradnik uczący pisania skutecznych zapytań dla niemal dowolnej nowoczesnej bazy danych.

Krok po kroku przeprowadzi Cię on przez cały proces komunikacji z bazą: dowiesz się, jak wygląda jej optymalna struktura i jak działa SQL. Zobaczysz, jak zbudować proste zapytanie i co trzeba zrobić, by wzbogacić je o wiele kryteriów wyszukiwania. Co więcej, sprawdzisz, do czego warto wykorzystać podzapytania. Nauczysz się filtrować dane w jednej tabeli i porównywać informacje z wielu tabel, a także przeprowadzać operacje na zbiorach danych – to szalenie przydatna funkcja, której użycie pozwoli Ci przejść na wyższy poziom wtajemniczenia. Kolejnym etapem będzie stosowanie złączeń, wykonywanie operacji warunkowych oraz rozwiązywanie problemów. Opanuj do perfekcji korzystanie z relacyjnych baz danych!

 • Relacyjne bazy danych i SQL
 • Tworzenie prostego zapytania
 • Rodzaje wyrażeń i filtrowanie danych
 • Myślenie zbiorami
 • Złączenia INNER JOIN oraz OUTER JOIN
 • Operacja UNION i operacje warunkowe
 • Podzapytania i proste zestawienia
 • Grupowanie danych i filtrowanie zgrupowanych danych
 • Wstawianie i usuwanie zbiorów danych

John L. Viescas jest niezależnym konsultantem baz danych, specjalizującym się w zarządzaniu systemami Microsoft Office Access i Microsoft SQL Server w małych i dużych przedsiębiorstwach. Jest autorem książek: A Programmers Quick Reference Guide to SQL, Running Microsoft Access, Microsoft Office Access Inside Out oraz Building Microsoft Access Applications.

Michael J. Hernandez jest niezależnym konsultantem i programistą baz danych. Pracował jako szkoleniowiec dla rządu i armii USA oraz sektora prywatnego. Był menedżerem programowym grupy Microsoft Visual Studio .NET. Jest autorem książki Projektowanie baz danych dla każdego.

W darmowym rozdziale książki szczegółowo opisano działanie instrukcji SELECT, przedstawiono diagram instrukcji SELECT. Zaprezentowano również sposoby jak należy pozyskiwać z bazy danych jakieś informacje.

Słowo wstępne (15)

Przedmowa (17)

 • Podziękowania (18)

O autorach (19)

Wstęp (21)

 • Czy ta książka jest dla Ciebie? (21)
 • O tej książce (22)
 • Czego nie należy oczekiwać po tej książce (24)
 • Jak korzystać z tej książki (24)
 • Interpretowanie diagramów zamieszczonych w tej książce (25)
 • Przykładowe bazy danych użyte w tej książce (29)
  • "Podążaj drogą wybrukowaną żółtą kostką" (31)

CZĘŚĆ I. RELACYJNE BAZY DANYCH I SQL (33)

Rozdział 1. Co to znaczy "relacyjna"? (35)

 • Rodzaje baz danych (35)
 • Krótka historia modelu relacyjnego (36)
  • Na początku był... (36)
  • Systemy relacyjnych baz danych (37)
  • Anatomia relacyjnej bazy danych (39)
 • Co to oznacza dla Ciebie? (47)
  • Co dalej? (48)
 • Podsumowanie (49)

Rozdział 2. Prawidłowa struktura bazy danych (51)

 • Skąd wziął się tutaj ten rozdział? (52)
 • Dlaczego warto się troszczyć o prawidłowe struktury? (52)
 • Optymalizacja pól (53)
  • Odpowiednie dać rzeczy słowo (część pierwsza) (53)
  • Kosmetyka (55)
  • Eliminowanie pól wieloczęściowych (57)
  • Eliminowanie pól wielowartościowych (59)
 • Optymalizacja tabel (61)
  • Odpowiednie dać rzeczy słowo (część druga) (61)
  • Zapewnianie prawidłowej struktury (64)
  • Usuwanie zbędnych, powtarzających się pól (65)
  • Identyfikacja to klucz (69)
 • Definiowanie poprawnych zależności (73)
  • Definiowanie reguły usuwania (75)
  • Definiowanie rodzaju uczestnictwa (76)
  • Określanie stopnia uczestnictwa (78)
 • I to już wszystko? (80)
 • Podsumowanie (80)

Rozdział 3. Krótka historia SQL (83)

 • Początki SQL (84)
 • Wczesne implementacje niezależnych producentów (85)
 • "...i wtedy narodził się standard" (86)
 • Ewolucja norm ANSI/ISO (88)
  • Inne standardy SQL (90)
 • Implementacje komercyjne (93)
 • Co przyniesie przyszłość? (94)
 • Dlaczego warto się uczyć SQL? (94)
 • Która wersja SQL została opisana w tej książce? (94)
 • Podsumowanie (95)

CZĘŚĆ II. PODSTAWY SQL (97)

Rozdział 4. Tworzenie prostego zapytania (99)

 • SELECT - wprowadzenie (100)
 • Instrukcja SELECT (100)
 • Krótka dygresja: dane a informacje (103)
 • Przekładanie żądania na SQL (104)
  • Rozszerzanie zakresu działań (108)
  • Zastosowanie skrótu umożliwiającego odwołanie do wszystkich kolumn (110)
 • Eliminowanie powtarzających się wierszy (111)
 • Sortowanie informacji (113)
  • Zacznijmy od podstaw: kolejność sortowania (115)
  • Przywołajmy wyniki do porządku (115)
 • Zapisywanie pracy (118)
 • Przykładowe instrukcje (119)
 • Podsumowanie (126)
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania (127)

Rozdział 5. Nie tylko zwykłe kolumny (129)

 • Czym jest wyrażenie? (130)
 • Jakich typów danych można użyć w wyrażeniu? (131)
 • Zmiana typu danych - funkcja CAST (133)
 • Podawanie konkretnych wartości (136)
  • Literały w postaci łańcucha znaków (136)
  • Literały numeryczne (137)
  • Literały w postaci wartości daty i czasu (138)
 • Rodzaje wyrażeń (140)
  • Konkatenacja (141)
  • Wyrażenia matematyczne (143)
  • Działania arytmetyczne na datach i godzinach (147)
 • Zastosowanie wyrażeń w klauzuli SELECT (151)
  • Zastosowanie wyrażeń konkatenacji (151)
  • Nazywanie wyrażenia (152)
  • Zastosowanie wyrażeń matematycznych (154)
  • Zastosowanie wyrażeń z użyciem dat (155)
  • Krótka dygresja: wyrażenia wartości (156)
 • "Żadna" wartość, czyli Null (158)
  • Wprowadzenie wartości Null (159)
  • Problem z Null (160)
 • Przykładowe instrukcje (161)
 • Podsumowanie (168)
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania (169)

Rozdział 6. Filtrowanie danych (171)

 • Uściślanie wyników za pomocą klauzuli WHERE (172)
  • Klauzula WHERE (172)
  • Zastosowanie klauzuli WHERE (174)
 • Definiowanie warunków wyszukiwania (176)
  • Porównanie (176)
  • Zakres (183)
  • Przynależność (186)
  • Dopasowywanie do wzorca (188)
  • Null (192)
  • Wykluczanie wierszy przy użyciu operatora NOT (194)
 • Stosowanie wielu warunków (196)
  • Operatory AND i OR (197)
  • Wykluczanie wierszy - drugie podejście (202)
  • Kolejność operatorów (205)
  • Sprawdzanie nakładających się zakresów (209)
 • Jeszcze o Null: mała przestroga (211)
 • Różne metody konstruowania wyrażeń warunkowych (214)
 • Przykładowe instrukcje (215)
 • Podsumowanie (221)
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania (222)

CZĘŚĆ III. PRACA Z WIELOMA TABELAMI (225)

Rozdział 7. Myślenie zbiorami (227)

 • Cóż to takiego ten zbiór? (228)
 • Działania na zbiorach (229)
 • Część wspólna (230)
  • Część wspólna w teorii zbiorów (230)
  • Część wspólna zbiorów rezultatów (231)
  • Problemy, jakie można rozwiązywać dzięki znalezieniu części wspólnej (234)
 • Różnica (235)
  • Różnica w teorii zbiorów (236)
  • Różnica między zbiorami rezultatów (237)
  • Problemy, jakie można rozwiązywać poprzez znajdowanie różnicy (240)
 • Suma (241)
  • Suma w teorii zbiorów (242)
  • Suma zbiorów rezultatów (243)
  • Problemy, jakie można rozwiązywać poprzez znajdowanie części wspólnej (245)
 • SQL i działania na zbiorach (246)
  • Klasyczne działania na zbiorach a ich warianty w SQL (246)
  • Znajdowanie wartości wspólnych: INTERSECT (246)
  • Znajdowanie brakujących wartości: EXCEPT (różnica) (249)
  • Łączenie zbiorów: UNION (252)
 • Podsumowanie (254)

Rozdział 8. Złączenie INNER JOIN (257)

 • Co to jest JOIN? (257)
 • Złączenie INNER JOIN (258)
  • Co można "legalnie" poddawać operacji JOIN? (258)
  • Odwołania do kolumn (259)
  • Składnia (260)
  • Sprawdź zależności! (274)
 • Zastosowania INNER JOIN (275)
  • Znajdowanie powiązanych wierszy (275)
  • Znajdowanie pasujących wartości (275)
 • Przykładowe instrukcje (276)
  • Dwie tabele (277)
  • Więcej niż dwie tabele (281)
  • Szukanie pasujących wartości (286)
 • Podsumowanie (294)
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania (294)

Rozdział 9. Złączenie OUTER JOIN (299)

 • Co to jest OUTER JOIN? (299)
 • Złączenie LEFT/RIGHT OUTER JOIN (301)
  • Składnia (301)
 • Złączenie FULL OUTER JOIN (318)
  • Składnia (319)
  • FULL OUTER JOIN na wartościach niebędących kluczami (321)
  • Złączenie UNION JOIN (322)
 • Zastosowania OUTER JOIN (322)
  • Wyszukiwanie brakujących wartości (323)
  • Wyszukiwanie częściowo pasujących informacji (323)
 • Przykładowe instrukcje (324)
 • Podsumowanie (335)
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania (336)

Rozdział 10. Operacja UNION (339)

 • Co to jest UNION? (339)
 • Tworzenie zapytań z użyciem UNION (342)
  • Zastosowanie prostych instrukcji SELECT (342)
  • Łączenie złożonych instrukcji SELECT (345)
  • Zastosowanie operacji UNION więcej niż raz (348)
  • Sortowanie w operacji UNION (350)
 • Zastosowania UNION (351)
 • Przykładowe instrukcje (353)
 • Podsumowanie (361)
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania (362)

Rozdział 11. Podzapytania (365)

 • Co to jest podzapytanie? (366)
  • Podzapytania o wiersze (366)
  • Podzapytania o tabele (367)
  • Podzapytania skalarne (368)
 • Podzapytania służące do generowania kolumn (368)
  • Składnia (368)
  • Wstęp do funkcji agregujących: COUNT i MAX (371)
 • Podzapytania jako filtry (373)
  • Składnia (373)
  • Specjalne słowa kluczowe dla predykatów w podzapytaniach (375)
 • Zastosowania podzapytań (385)
  • Używanie podzapytań w zapytaniach generujących kolumny (385)
  • Zastosowanie podzapytań w roli filtrów (386)
 • Przykładowe instrukcje (387)
  • Podzapytania w wyrażeniach (388)
  • Podzapytania w filtrach (392)
 • Podsumowanie (398)
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania (398)

CZĘŚĆ IV. PODSUMOWYWANIE I GRUPOWANIE DANYCH (401)

Rozdział 12. Proste zestawienia (403)

 • Funkcje agregujące (403)
  • Zliczanie wierszy i wartości z użyciem funkcji COUNT (406)
  • Wyliczanie łącznej wartości za pomocą funkcji SUM (409)
  • Obliczanie wartości średniej za pomocą funkcji AVG (410)
  • Wyszukiwanie największej wartości za pomocą funkcji MAX (411)
  • Wyszukiwanie najmniejszej wartości za pomocą funkcji MIN (413)
  • Zastosowanie więcej niż jednej funkcji (414)
 • Zastosowanie funkcji agregujących w filtrach (415)
 • Przykładowe instrukcje (417)
 • Podsumowanie (423)
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania (423)

Rozdział 13. Grupowanie danych (427)

 • Po co grupować dane? (428)
 • Klauzula GROUP BY (430)
  • Składnia (430)
  • Mieszanie kolumn i wyrażeń (435)
  • Zastosowanie klauzuli GROUP BY w podzapytaniu w klauzuli WHERE (437)
  • Symulowanie instrukcji SELECT DISTINCT (438)
 • "Z pewnymi zastrzeżeniami" (439)
  • Zastrzeżenia dotyczące kolumn (439)
  • Grupowanie według wyrażeń (441)
 • Zastosowania GROUP BY (442)
 • Przykładowe instrukcje (443)
 • Podsumowanie (451)
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania (452)

Rozdział 14. Filtrowanie zgrupowanych danych (455)

 • Selekcja niejedno ma imię (456)
 • Miejsce filtrowania nie jest bez znaczenia (460)
  • Filtrowanie w klauzuli WHERE czy w HAVING? (460)
  • Unikanie pułapki z HAVING COUNT (462)
 • Zastosowania HAVING (467)
 • Przykładowe instrukcje (468)
 • Podsumowanie (475)
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania (475)

CZĘŚĆ V. MODYFIKOWANIE ZBIORÓW DANYCH (479)

Rozdział 15. Aktualizowanie zbiorów danych (481)

 • Co to jest UPDATE? (482)
 • Instrukcja UPDATE (482)
  • Zastosowanie prostego wyrażenia UPDATE (483)
  • Krótka dygresja: transakcje (486)
  • Aktualizowanie wielu kolumn (487)
  • Użycie podzapytania do filtrowania wierszy (488)
  • Zastosowanie wyrażenia UPDATE w podzapytaniu (494)
 • Zastosowania UPDATE (496)
 • Przykładowe instrukcje (497)
 • Podsumowanie (511)
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania (512)

Rozdział 16. Wstawianie zbiorów danych (515)

 • Co to jest INSERT? (515)
 • Instrukcja INSERT (517)
  • Wstawianie wartości (517)
  • Generowanie kolejnej wartości klucza głównego (520)
  • Wstawianie danych przy użyciu instrukcji SELECT (522)
 • Zastosowania INSERT (527)
 • Przykładowe instrukcje (528)
 • Podsumowanie (537)
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania (538)

Rozdział 17. Usuwanie zbiorów danych (541)

 • Co to jest DELETE? (541)
 • Instrukcja DELETE (542)
  • Usuwanie wszystkich wierszy (543)
  • Usuwanie wybranych wierszy (545)
 • Zastosowania DELETE (549)
 • Przykładowe instrukcje (550)
 • Podsumowanie (557)
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania (557)

CZĘŚĆ VI. WSTĘP DO ROZWIĄZYWANIA TRUDNYCH PROBLEMÓW (561)

Rozdział 18. Problemy z NIE i ORAZ (563)

 • Krótkie przypomnienie zbiorów (564)
  • Zbiory z wieloma kryteriami ORAZ (564)
  • Zbiory z wieloma kryteriami NIE (565)
  • Zbiory spełniające jednocześnie kryteria "na tak" i "na nie" (566)
 • Uwzględnianie kryterium "na nie" (567)
  • Zastosowanie złączenia OUTER JOIN (568)
  • Zastosowanie predykatu NOT IN (570)
  • Zastosowanie predykatu NOT EXISTS (572)
  • Zastosowanie klauzul GROUP BY / HAVING (573)
 • Uwzględnianie wielu kryteriów "na tak" (575)
  • Zastosowanie INNER JOIN (576)
  • Zastosowanie predykatu IN (578)
  • Zastosowanie predykatu EXISTS (580)
  • Zastosowanie klauzul GROUP BY / HAVING (581)
 • Przykładowe instrukcje (584)
 • Podsumowanie (599)
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania (600)

Rozdział 19. Operacje warunkowe (605)

 • Wyrażenia warunkowe (CASE) (605)
  • Do czego może się przydać CASE? (606)
  • Składnia (606)
 • Rozwiązywanie problemów za pomocą CASE (610)
  • Rozwiązywanie zadań przy użyciu prostej instrukcji CASE (610)
  • Rozwiązywanie zadań przy użyciu instrukcji CASE z wyszukiwaniem (614)
  • Zastosowanie instrukcji CASE w klauzuli WHERE (617)
 • Przykładowe instrukcje (618)
 • Podsumowanie (629)
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania (629)

Rozdział 20. Zastosowanie niepowiązanych danych i tabel "sterujących" (633)

 • Co to są niepowiązane dane? (634)
  • Kiedy warto użyć CROSS JOIN? (637)
 • Rozwiązywanie problemów przy użyciu niepowiązanych danych (637)
 • Rozwiązywanie problemów z użyciem tabel "sterujących" (640)
  • Konfigurowanie tabeli sterującej (641)
  • Zastosowanie tabeli sterującej (643)
 • Przykładowe instrukcje (647)
  • Przykłady z użyciem niepowiązanych tabel (648)
  • Przykłady z użyciem tabel sterujących (657)
 • Podsumowanie (663)
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania (664)

Na zakończenie (669)

DODATKI (671)

Dodatek A. Diagramy zgodne ze standardem SQL (673)

Dodatek B. Schematy przykładowych baz danych (683)

 • Baza danych Zamówienia (684)
 • Baza danych Zamówienia - zmiana (685)
 • Baza danych Agencja artystyczna (686)
 • Baza danych Agencja artystyczna - zmiana (687)
 • Baza danych Grafik uczelni (688)
 • Baza danych Grafik uczelni - zmiana (689)
 • Baza danych Liga kręglarska (690)
 • Baza danych Liga kręglarska - zmiana (691)
 • Baza danych Przepisy (692)

Dodatek C. Typy daty i czasu, operacje i funkcje (693)

 • IBM DB2 (693)
 • IBM DB2 (694)
 • Microsoft Office Access (696)
 • Microsoft SQL Server (697)
 • MySQL (699)
 • Oracle (702)

Dodatek D. Polecane lektury (705)

 • Książki poświęcone bazom danych (705)
 • Książki poświęcone SQL (705)

Dodatek E. Słowniczek (706)

Skorowidz (707)

Informatyka » Bazy danych

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...