Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko. Wydanie IV

 
Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko. Wydanie IV
Zawiera darmowych rozdziałów: 10
Stron w książce: 384 Udostępniono darmowych stron: 30
Data wydania: 2017-03-09Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 3Cena książki drukowanej: 69,00 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Architektura informacji – sztuka, która uczyni informację prawdziwie użyteczną!

W świecie, w którym potężne ilości informacji bombardują ludzi ze wszystkich stron, organizacje stają przed bardzo poważnym wyzwaniem: muszą znaleźć sposób, aby dotrzeć ze swoim przekazem do odbiorcy, zyskać jego uwagę i spowodować, aby zrozumiał i zapamiętał prezentowane treści. Dodatkowym problemem jest różnorodność kanałów interakcji oraz urządzeń — utrzymanie zrozumiałości i spójności przekazu staje się jeszcze trudniejsze. W takim świecie znajomość zasad projektowania architektury informacji staje się nieodzowna.

Niniejsza książka jest przeznaczona dla wszystkich osób zaangażowanych w proces projektowania najróżniejszych przekazów informacji, szczególnie serwisów internetowych. Architektura informacji jest tu traktowana jako zbiór narzędzi i technik do obsługi trudnych problemów. Można tu znaleźć uniwersalne i ponadczasowe zasady organizacji informacji, narzędzia i techniki, które zdały próbę czasu i nie zależą od konkretnych technologii czy producentów. Dzięki praktycznemu podejściu ta książka przyda się każdemu, kto odpowiada za zdefiniowanie sposobu działania produktów interaktywnych.
 

W tej książce znajdziesz:

 • przegląd zagadnień dotyczących architektury informacji
 • opis komponentów architektury informacji i powiązań między nimi
 • metodykę organizacji witryn, systemy nawigacji, wyszukiwania i etykietowania stron
 • opis metod poprawy komfortu użytkownika serwisu
 • wskazówki dotyczące metodologii definiowania kierunku i zakresu architektury informacyjnej

Louis Rosenfeld — odegrał znaczącą rolę w organizowaniu pierwszych trzech konferencji poświęconych architekturze informacji. Bierze aktywny udział w różnych konferencjach poświęconych projektowaniu w środowiskach sieciowych.

Peter Morville — jest twórcą podstaw wiedzy o architekturze informacji i wykładowcą na Uniwersytecie Michigan. Często zabiera głos na różnych międzynarodowych konferencjach.

Jorge Arango — jest architektem informacji z ogromnym doświadczeniem w projektowaniu produktów cyfrowych i usług, prezesem Information Architecture Institute i redaktorem naczelnym magazynu „Boxes and Arrows”

Rodzaje nawigacji na stronach www

W darmowym rozdziale wyjaśniono rodzaje systemów nawigacji, m.in. uzupełniające systemy nawigacji (mapy witryn, skorowidze), globalne systemy nawigacji, lokalne systemy nawigacji.

Po przeczytaniu książki usprawnisz funkcjonalność strony internetowej!

Darmowy rozdział:

8. Systemy nawigacji (153)

 • Rodzaje systemów nawigacji (154)
 • Szara strefa ma znaczenie (155)
 • Funkcje nawigacji w przeglądarce (156)
 • Tworzenie miejsc (157)
 • Poprawa elastyczności (158)
 • Wbudowane systemy nawigacji (160)
 • Uzupełniające systemy nawigacji (168)
 • Zaawansowane metody nawigacji (177)
 • Podsumowanie (182)

Przedmowa (9)

I. WPROWADZENIE DO ARCHITEKTURY INFORMACJI (15)

1. Problemy rozwiązywane przez architekturę informacji (17)

 • Witaj, iTunes (19)
 • Problemy rozwiązywane przez architekturę informacji (22)
 • Wprowadzenie do architektury informacji (27)
 • Podsumowanie (31)

2. Definicja architektury informacji (33)

 • Definicje (33)
 • To, że czegoś nie widzimy, nie oznacza, że tego nie ma (35)
 • Zmierzając w kierunku bardzo dobrej architektury informacji (37)
 • Podsumowanie (44)

3. Projektowanie pod kątem wyszukiwania (45)

 • Model informacji "zbyt prosty" (46)
 • Potrzeby informacyjne (48)
 • Zachowania związane z wyszukiwaniem informacji (50)
 • Poznanie potrzeb informacyjnych i zachowań związanych z poszukiwaniem informacji (52)
 • Podsumowanie (54)

4. Projektowanie pod kątem zrozumienia (55)

 • Poczucie miejsca (55)
 • Architektura miejsc (fizycznych) (56)
 • Miejsca stworzone z informacji (57)
 • Zasady organizacji (60)
 • Struktura i porządek (60)
 • Typologie (63)
 • Modułowość i rozszerzalność (64)
 • Najszczęśliwsze miejsce (miejsca) na Ziemi (68)
 • Podsumowanie (74)

II. PODSTAWOWE ZASADY ARCHITEKTURY INFORMACJI (75)

5. Anatomia architektury informacji (77)

 • Wizualizacja architektury informacji (77)
 • Architektura informacji góra-dół (80)
 • Architektura informacji dół-góra (82)
 • Niewidoczna architektura informacji (84)
 • Komponenty architektury informacji (86)
 • Podsumowanie (90)

6. Systemy organizacji (91)

 • Wyzwania związane z organizowaniem informacji (92)
 • Organizacja środowisk informacyjnych (96)
 • Schematy organizacyjne (96)
 • Struktury organizacji (105)
 • Klasyfikacja społecznościowa (114)
 • Tworzenie spójnych systemów organizacji (116)
 • Podsumowanie (117)

7. Systemy etykietowania (119)

 • Dlaczego należy zwracać uwagę na etykietowanie? (120)
 • Rodzaje etykiet (124)
 • Projektowanie etykiet (135)
 • Podsumowanie (152)

8. Systemy nawigacji (153)

 • Rodzaje systemów nawigacji (154)
 • Szara strefa ma znaczenie (155)
 • Funkcje nawigacji w przeglądarce (156)
 • Tworzenie miejsc (157)
 • Poprawa elastyczności (158)
 • Wbudowane systemy nawigacji (160)
 • Uzupełniające systemy nawigacji (168)
 • Zaawansowane metody nawigacji (177)
 • Podsumowanie (182)

9. Systemy wyszukiwania (183)

 • Czy produkt wymaga systemu wyszukiwania? (183)
 • Anatomia systemu wyszukiwania (187)
 • Wybór informacji do indeksowania (188)
 • Algorytmy wyszukiwania (196)
 • Konstruktory kwerend (200)
 • Prezentowanie wyników (202)
 • Projektowanie interfejsu wyszukiwania (216)
 • Gdzie można dowiedzieć się więcej? (227)
 • Podsumowanie (227)

10. Tezaurusy, zarządzane słownictwo i metadane (229)

 • Metadane (230)
 • Zarządzane słownictwo (230)
 • Żargon techniczny (240)
 • Tezaurus w akcji (242)
 • Rodzaje tezaurusów (246)
 • Standardy tezaurusów (249)
 • Relacje semantyczne (251)
 • Terminy preferowane (253)
 • Polihierarchia (256)
 • Klasyfikacja fasetowa (257)
 • Podsumowanie (262)

III. REALIZACJA ARCHITEKTURY INFORMACJI (263)

11. Badania (265)

 • Framework badań (267)
 • Kontekst (268)
 • Zawartość (273)
 • Użytkownicy (280)
 • Definicja i rekrutacja uczestników (285)
 • Sesje badania użytkowników (287)
 • W obronie badań (293)
 • Podsumowanie (296)

12. Strategia (297)

 • Czym jest strategia architektury informacji? (298)
 • Przeszkody czyhające na strategie (299)
 • Od badań do strategii (301)
 • Rozwijanie strategii (301)
 • Produkty pracy i dostarczane rezultaty (305)
 • Raport strategii (311)
 • Plan projektu (322)
 • Prezentacje (323)
 • Podsumowanie (325)

13. Projektowanie i tworzenie dokumentacji (327)

 • Wytyczne dotyczące tworzenia diagramów architektury informacji (328)
 • Komunikacja wizualna (330)
 • Mapy witryn (331)
 • Prototypy (341)
 • Mapowanie i inwentaryzacja zawartości (348)
 • Modele zawartości (354)
 • Kontrolowane słownictwo (360)
 • Współpraca podczas projektowania (362)
 • Zbierzmy wszystko razem: przewodniki stylu architektury informacji (365)
 • Podsumowanie (367)

Zakończenie (369)

 • Wprowadzenie łuków do architektury informacji (369)
 • Podsumowanie tego, czego się nauczyliśmy (370)
 • Teraz Twoja kolej (371)

A. Materiały referencyjne (373)

Skorowidz (377)

Informatyka » Funkcjonalność stron

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...