ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie

 
ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie
Zawiera darmowych rozdziałów: 11
Stron w książce: 744 Udostępniono darmowych stron: 19
Data wydania: 2015-07-13Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 1Cena książki drukowanej: 119,00 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

ASP.NET MVC 5

Zaawansowane programowanie

Platforma ASP.NET MVC powstała jako alternatywa dla ASP.NET Web Forms. Dzięki zastosowaniu architektury model-widok-kontroler (ang. Model View Controller) tworzony kod jest przejrzysty oraz zdecydowanie łatwiejszy w utrzymaniu. Ciągły rozwój tej platformy zaowocował wydaniem kolejnej wersji, oznaczonej numerem 5. Dzięki zawartym tu nowościom stworzysz jeszcze lepszy kod w krótszym czasie. Przekonaj się sam!

Niniejsze wydanie tej cenionej przez programistów książki zostało rozszerzone o nowości wprowadzone na platformie ASP.NET MVC 5. Wśród nich znajdziesz opisy sposobu definiowania tras za pomocą atrybutów C# oraz metody nadpisywania filtrów. Przeczytasz tu również o bibliotekach Bootstrap oraz poznasz możliwości zintegrowanego środowiska programistycznego Visual Studio 2013. Ponadto dowiesz się, jak zabezpieczać poszczególne obszary aplikacji, w jaki sposób korzystać z filtrów lub routingu oraz jak obsługiwać żądania AJAX. Ta książka jest kompletnym przewodnikiem po ASP.NET MVC 5. Musisz ją mieć!

 

Dzięki tej książce:

 • poznasz nowości wprowadzone w wersji 5 platformy ASP.NET MVC
 • poznasz architekturę MVC i z jej pomocą zbudujesz aplikację
 • zaznajomisz się z nową wersją środowiska programistycznego Visual Studio 2013
 • zdobędziesz dogłębną wiedzę o ASP.NET MVC5

 

Adam Freeman — specjalista z branży IT o ogromnym doświadczeniu. Przez wiele lat zajmował stanowiska kierownicze. Obecnie jest dyrektorem ds. technologii oraz dyrektorem naczelnym w międzynarodowym banku. Pisze książki i jest zapalonym biegaczem.

...

O autorze (17)

O recenzencie technicznym (18)

Rozdział 1. ASP.NET MVC w szerszym kontekście (19)

 • Krótka historia programowania witryn WWW (19)
  • Co poszło nie tak z ASP.NET Web Forms? (20)
 • Programowanie witryn WWW - stan obecny (21)
  • Standardy sieciowe oraz REST (21)
  • Programowanie zwinne i sterowane testami (22)
  • Ruby on Rails (22)
  • Node.js (22)
 • Najważniejsze zalety ASP.NET MVC (23)
  • Architektura MVC (23)
  • Rozszerzalność (24)
  • Ścisła kontrola nad HTML i HTTP (24)
  • Łatwość testowania (24)
  • Zaawansowany system routingu (25)
  • Zbudowany na najlepszych częściach platformy ASP.NET (25)
  • Nowoczesne API (26)
  • ASP.NET MVC jest open source (26)
 • Co powinienem wiedzieć? (26)
 • Jaka jest struktura książki? (27)
  • Część I. Wprowadzenie do ASP.NET MVC 5 (27)
  • Część II. Szczegółowe omówienie platformy ASP.NET MVC (27)
 • Co nowego w ASP.NET MVC 5? (27)
 • Gdzie znajdę przykładowe fragmenty kodu? (28)
 • Jakiego oprogramowania będę potrzebował? (28)
 • Bootstrap (29)
 • Podsumowanie (29)

Rozdział 2. Pierwsza aplikacja MVC (31)

 • Przygotowanie Visual Studio (31)
 • Tworzenie nowego projektu ASP.NET MVC (31)
  • Dodawanie pierwszego kontrolera (34)
  • Poznajemy trasy (37)
 • Generowanie stron WWW (37)
  • Tworzenie i generowanie widoku (37)
  • Dynamiczne dodawanie treści (41)
 • Tworzenie prostej aplikacji wprowadzania danych (42)
  • Przygotowanie sceny (42)
  • Projektowanie modelu danych (43)
  • Łączenie metod akcji (44)
  • Budowanie formularza (47)
  • Zdefiniowanie początkowego adresu URL (49)
  • Obsługa formularzy (50)
  • Dodanie kontroli poprawności (53)
  • Nadanie stylu zawartości (58)
  • Kończymy przykład (63)
 • Podsumowanie (64)

Rozdział 3. Wzorzec MVC (65)

 • Historia MVC (65)
 • Wprowadzenie do wzorca MVC (66)
  • Budowa modelu domeny (66)
  • Implementacja MVC w ASP.NET (67)
  • Porównanie MVC z innymi wzorcami (67)
 • Budowanie luźno połączonych komponentów (70)
  • Wykorzystanie wstrzykiwania zależności (71)
  • Użycie kontenera wstrzykiwania zależności (72)
 • Zaczynamy testy automatyczne (74)
  • Zadania testów jednostkowych (74)
  • Zadania testów integracyjnych (79)
 • Podsumowanie (79)

Rozdział 4. Najważniejsze cechy języka (81)

 • Utworzenie przykładowego projektu (81)
  • Dodanie podzespołu System.Net.Http (83)
 • Użycie automatycznie implementowanych właściwości (83)
 • Użycie inicjalizatorów obiektów i kolekcji (86)
 • Użycie metod rozszerzających (88)
  • Stosowanie metod rozszerzających do interfejsów (90)
  • Tworzenie filtrujących metod rozszerzających (92)
 • Użycie wyrażeń lambda (93)
 • Automatyczna inferencja typów (97)
 • Użycie typów anonimowych (97)
 • Wykonywanie zapytań LINQ (98)
  • Opóźnione zapytania LINQ (102)
 • Użycie metod asynchronicznych (103)
  • Użycie słów kluczowych async i await (105)
 • Podsumowanie (106)

Rozdział 5. Praca z silnikiem Razor (107)

 • Utworzenie przykładowego projektu (107)
  • Definiowanie modelu (108)
  • Definiowanie kontrolera (108)
  • Tworzenie widoku (109)
 • Korzystanie z obiektów modelu (109)
 • Praca z układami (111)
  • Tworzenie układu (112)
  • Stosowanie układu (113)
  • Użycie pliku ViewStart (114)
  • Użycie układów współdzielonych (115)
 • Użycie wyrażeń Razor (118)
  • Wstawianie wartości danych (119)
  • Przypisanie wartości atrybutu (121)
  • Użycie konstrukcji warunkowych (123)
  • Wyświetlanie zawartości tablic i kolekcji (125)
  • Praca z przestrzenią nazw (127)
 • Podsumowanie (128)

Rozdział 6. Ważne narzędzia wspierające MVC (129)

 • Tworzenie przykładowego projektu (130)
  • Utworzenie klas modelu (130)
  • Dodanie kontrolera (132)
  • Dodanie widoku (132)
 • Użycie Ninject (133)
  • Zrozumienie problemu (133)
  • Dodawanie Ninject do projektu Visual Studio (135)
  • Zaczynamy korzystać z Ninject (136)
  • Konfiguracja wstrzykiwania zależności na platformie MVC (137)
  • Tworzenie łańcucha zależności (140)
  • Definiowanie wartości właściwości i parametrów konstruktora (142)
  • Użycie łączenia warunkowego (143)
  • Ustawienie obiektu zakresu (144)
 • Testy jednostkowe w Visual Studio (147)
  • Tworzenie projektu testów jednostkowych (147)
  • Tworzenie testów jednostkowych (148)
  • Uruchamianie testów (nieudane) (152)
  • Implementacja funkcji (152)
  • Testowanie i poprawianie kodu (153)
 • Użycie Moq (155)
  • Zrozumienie problemu (155)
  • Dodawanie Moq do projektu Visual Studio (157)
  • Dodanie obiektu imitacyjnego do testu jednostkowego (157)
  • Tworzenie bardziej skomplikowanych obiektów Mock (160)
 • Podsumowanie (162)

Rozdział 7. SportsStore - kompletna aplikacja (163)

 • Zaczynamy (164)
  • Tworzenie rozwiązania i projektów w Visual Studio (164)
  • Instalacja pakietów narzędziowych (166)
  • Dodawanie odwołań między projektami (166)
  • Konfigurowanie kontenera DI (167)
  • Uruchamiamy aplikację (168)
 • Tworzenie modelu domeny (168)
  • Tworzenie abstrakcyjnego repozytorium (169)
  • Tworzenie imitacji repozytorium (169)
 • Wyświetlanie listy produktów (171)
  • Dodawanie kontrolera (171)
  • Dodawanie układu, pliku ViewStart i widoku (172)
  • Konfigurowanie domyślnej trasy (173)
  • Uruchamianie aplikacji (174)
 • Przygotowanie bazy danych (175)
  • Tworzenie bazy danych (176)
  • Definiowanie schematu bazy danych (177)
  • Dodawanie danych do bazy (179)
  • Tworzenie kontekstu Entity Framework (180)
  • Tworzenie repozytorium produktów (182)
 • Dodanie stronicowania (184)
  • Wyświetlanie łączy stron (185)
  • Ulepszanie adresów URL (193)
 • Dodawanie stylu (194)
  • Instalacja pakietu Bootstrap (194)
  • Zastosowanie w aplikacji stylów Bootstrap (195)
  • Tworzenie widoku częściowego (196)
 • Podsumowanie (199)

Rozdział 8. SportsStore - nawigacja (201)

 • Dodawanie kontrolek nawigacji (201)
  • Filtrowanie listy produktów (201)
  • Ulepszanie schematu URL (205)
  • Budowanie menu nawigacji po kategoriach (208)
  • Poprawianie licznika stron (213)
 • Budowanie koszyka na zakupy (216)
  • Definiowanie encji koszyka (217)
  • Tworzenie przycisków koszyka (221)
  • Implementowanie kontrolera koszyka (222)
  • Wyświetlanie zawartości koszyka (223)
 • Podsumowanie (226)

Rozdział 9. SportsStore - ukończenie koszyka na zakupy (227)

 • Użycie dołączania danych (227)
  • Tworzenie własnego łącznika modelu (227)
 • Kończenie budowania koszyka (231)
  • Usuwanie produktów z koszyka (232)
  • Dodawanie podsumowania koszyka (233)
 • Składanie zamówień (236)
  • Rozszerzanie modelu domeny (236)
  • Dodawanie procesu składania zamówienia (236)
  • Implementowanie mechanizmu przetwarzania zamówień (242)
  • Rejestrowanie implementacji (244)
  • Zakończenie pracy nad kontrolerem koszyka (246)
  • Wyświetlanie informacji o błędach systemu kontroli poprawności (249)
  • Wyświetlanie strony podsumowania (251)
 • Podsumowanie (252)

Rozdział 10. SportsStore - wersja mobilna (253)

 • Kontekst programowania sieciowego dla urządzeń mobilnych (253)
  • Odstąpienie od działania (lub jego podjęcie na minimalnym możliwym poziomie) (254)
 • Użycie układu responsywnego (255)
  • Utworzenie responsywnego nagłówka (256)
  • Tworzenie responsywnej listy produktów (260)
 • Utworzenie zawartości specjalnie dla urządzeń mobilnych (267)
  • Utworzenie układu dla urządzeń mobilnych (268)
  • Utworzenie widoków dla urządzeń mobilnych (269)
 • Podsumowanie (272)

Rozdział 11. SportsStore - administracja (275)

 • Dodajemy zarządzanie katalogiem (275)
  • Tworzenie kontrolera CRUD (276)
  • Tworzenie nowego pliku układu (277)
  • Implementowanie widoku listy (278)
  • Edycja produktów (282)
  • Tworzenie nowych produktów (295)
  • Usuwanie produktów (298)
 • Podsumowanie (301)

Rozdział 12. SportsStore - bezpieczeństwo i ostatnie usprawnienia (303)

 • Zabezpieczanie kontrolera administracyjnego (303)
  • Zdefiniowanie prostej polityki bezpieczeństwa (303)
  • Realizacja uwierzytelniania z użyciem filtrów (305)
  • Tworzenie dostawcy uwierzytelniania (306)
  • Tworzenie kontrolera AccountController (308)
  • Tworzenie widoku (309)
 • Przesyłanie zdjęć (312)
  • Rozszerzanie bazy danych (312)
  • Rozszerzanie modelu domeny (313)
  • Tworzenie interfejsu użytkownika do przesyłania plików (314)
  • Zapisywanie zdjęć do bazy danych (316)
  • Implementowanie metody akcji GetImage (317)
  • Wyświetlanie zdjęć produktów (321)
 • Podsumowanie (322)

Rozdział 13. Wdrażanie aplikacji (323)

 • Przygotowanie do użycia Windows Azure (324)
  • Tworzenie witryny internetowej i bazy danych (324)
  • Przygotowanie bazy danych do zdalnej administracji (325)
  • Tworzenie schematu bazy danych (326)
 • Wdrażanie aplikacji (328)
 • Podsumowanie (332)

Rozdział 14. Przegląd projektu MVC (333)

 • Korzystanie z projektów MVC z Visual Studio (333)
  • Tworzenie projektu (334)
  • Przedstawienie konwencji MVC (337)
 • Debugowanie aplikacji MVC (338)
  • Tworzenie przykładowego projektu (338)
  • Uruchamianie debugera Visual Studio (341)
  • Przerywanie pracy aplikacji przez debuger Visual Studio (342)
  • Użycie opcji Edit and Continue (347)
 • Użycie funkcji połączonych przeglądarek (350)
 • Podsumowanie (351)

Rozdział 15. Routing URL (353)

 • Utworzenie przykładowego projektu (353)
  • Utworzenie przykładowych kontrolerów (355)
  • Utworzenie widoku (356)
  • Ustawienie początkowego adresu URL i przetestowanie aplikacji (356)
 • Wprowadzenie do wzorców URL (357)
 • Tworzenie i rejestrowanie prostej trasy (358)
  • Użycie prostej trasy (363)
 • Definiowanie wartości domyślnych (363)
 • Użycie statycznych segmentów adresu URL (366)
 • Definiowanie własnych zmiennych segmentów (370)
  • Użycie własnych zmiennych jako parametrów metod akcji (372)
  • Definiowanie opcjonalnych segmentów URL (373)
  • Definiowanie tras o zmiennej długości (375)
  • Definiowanie priorytetów kontrolerów na podstawie przestrzeni nazw (377)
 • Ograniczenia tras (380)
  • Ograniczanie trasy z użyciem wyrażeń regularnych (380)
  • Ograniczanie trasy do zbioru wartości (381)
  • Ograniczanie tras z użyciem metod HTTP (381)
  • Użycie ograniczeń dotyczących typu i wartości (383)
  • Definiowanie własnych ograniczeń (385)
 • Użycie atrybutów routingu (387)
  • Włączanie i stosowanie atrybutów routingu (387)
  • Tworzenie tras za pomocą zmiennych segmentu (389)
  • Zastosowanie ograniczeń trasy (390)
  • Użycie prefiksu trasy (392)
 • Podsumowanie (393)

Rozdział 16. Zaawansowane funkcje routingu (395)

 • Utworzenie przykładowego projektu (396)
  • Uproszczenie tras (396)
  • Dodanie pakietu optymalizacyjnego (396)
  • Uaktualnienie projektu testów jednostkowych (397)
 • Generowanie wychodzących adresów URL w widokach (397)
  • Użycie systemu routingu do wygenerowania wychodzącego adresu URL (397)
  • Użycie innych kontrolerów (400)
  • Przekazywanie dodatkowych parametrów (401)
  • Definiowanie atrybutów HTML (403)
  • Generowanie w pełni kwalifikowanych adresów URL w łączach (404)
  • Generowanie adresów URL (nie łączy) (405)
  • Generowanie wychodzących adresów URL w metodach akcji (406)
  • Generowanie adresu URL na podstawie wybranej trasy (407)
 • Dostosowanie systemu routingu (408)
  • Tworzenie własnej implementacji RouteBase (408)
  • Tworzenie własnego obiektu obsługi trasy (412)
 • Korzystanie z obszarów (414)
  • Tworzenie obszaru (414)
  • Wypełnianie obszaru (416)
  • Rozwiązywanie problemów z niejednoznacznością kontrolerów (417)
  • Tworzenie obszarów za pomocą atrybutów (418)
  • Generowanie łączy do akcji z obszarów (419)
 • Routing żądań dla plików dyskowych (420)
  • Konfiguracja serwera aplikacji (421)
  • Definiowanie tras dla plików na dysku (422)
 • Pomijanie systemu routingu (424)
 • Najlepsze praktyki schematu adresów URL (424)
  • Twórz jasne i przyjazne dla człowieka adresy URL (425)
  • GET oraz POST - wybierz właściwie (426)
 • Podsumowanie (426)

Rozdział 17. Kontrolery i akcje (427)

 • Utworzenie przykładowego projektu (428)
  • Ustawienie początkowego adresu URL (428)
 • Wprowadzenie do kontrolerów (428)
  • Tworzenie kontrolera z użyciem interfejsu IController (428)
  • Tworzenie kontrolera przez dziedziczenie po klasie Controller (430)
 • Odczytywanie danych wejściowych (432)
  • Pobieranie danych z obiektów kontekstu (432)
  • Użycie parametrów metod akcji (433)
 • Tworzenie danych wyjściowych (435)
  • Wyniki akcji (436)
  • Zwracanie kodu HTML przez generowanie widoku (440)
  • Przekazywanie danych z metody akcji do widoku (443)
  • Wykonywanie przekierowań (447)
  • Zwracanie błędów i kodów HTTP (452)
 • Podsumowanie (453)

Rozdział 18. Filtry (455)

 • Utworzenie przykładowego projektu (456)
  • Ustawienie początkowego adresu URL i przetestowanie aplikacji (458)
 • Użycie filtrów (458)
  • Wprowadzenie do podstawowych typów filtrów (459)
  • Dołączanie filtrów do kontrolerów i metod akcji (460)
 • Użycie filtrów autoryzacji (461)
  • Użycie własnego filtra autoryzacji (462)
  • Użycie wbudowanego filtra autoryzacji (463)
 • Użycie filtrów uwierzytelniania (464)
  • Interfejs IAuthenticationFilter (464)
  • Implementacja sprawdzenia uwierzytelniania (466)
  • Połączenie filtrów uwierzytelniania i autoryzacji (468)
  • Obsługa ostatniego uwierzytelnienia w żądaniu (469)
 • Użycie filtrów wyjątków (470)
  • Tworzenie filtra wyjątku (470)
  • Użycie filtra wyjątków (471)
  • Użycie widoku w celu reakcji na wyjątek (474)
  • Użycie wbudowanego filtra wyjątków (476)
 • Użycie filtrów akcji (478)
  • Implementacja metody OnActionExecuting (479)
  • Implementacja metody OnActionExecuted (481)
 • Używanie filtra wyniku (482)
  • Użycie wbudowanych klas filtrów akcji i wyniku (483)
 • Użycie innych funkcji filtrów (485)
  • Filtrowanie bez użycia atrybutów (485)
  • Użycie filtrów globalnych (487)
  • Określanie kolejności wykonywania filtrów (489)
  • Nadpisywanie filtrów (491)
 • Podsumowanie (494)

Rozdział 19. Rozszerzanie kontrolerów (495)

 • Utworzenie przykładowego projektu (496)
  • Ustawienie początkowego adresu URL (498)
 • Tworzenie własnej fabryki kontrolerów (498)
  • Przygotowanie kontrolera zapasowego (500)
  • Utworzenie klasy kontrolera (500)
  • Implementacja innych metod interfejsu (501)
  • Rejestrowanie własnej fabryki kontrolerów (501)
 • Wykorzystanie wbudowanej fabryki kontrolerów (502)
  • Nadawanie priorytetów przestrzeniom nazw (502)
  • Dostosowywanie sposobu tworzenia kontrolerów w DefaultControllerFactory (504)
 • Tworzenie własnego obiektu wywołującego akcje (506)
 • Użycie wbudowanego obiektu wywołującego akcje (508)
  • Użycie własnych nazw akcji (508)
  • Selekcja metod akcji (509)
 • Poprawianie wydajności z użyciem specjalizowanych kontrolerów (515)
  • Użycie kontrolerów bezstanowych (515)
  • Użycie kontrolerów asynchronicznych (517)
 • Podsumowanie (521)

Rozdział 20. Widoki (523)

 • Tworzenie własnego silnika widoku (523)
  • Tworzenie przykładowego projektu (526)
  • Tworzenie własnej implementacji IView (527)
  • Tworzenie implementacji IViewEngine (528)
  • Rejestrowanie własnego silnika widoku (529)
  • Testowanie silnika widoku (529)
 • Korzystanie z silnika Razor (531)
  • Tworzenie przykładowego projektu (531)
  • Sposób generowania widoków przez Razor (532)
  • Konfigurowanie wyszukiwania lokalizacji widoków (533)
 • Dodawanie dynamicznych treści do widoku Razor (536)
  • Zastosowanie sekcji układu (536)
  • Użycie widoków częściowych (541)
  • Użycie akcji potomnych (544)
 • Podsumowanie (546)

Rozdział 21. Metody pomocnicze (547)

 • Tworzenie przykładowego projektu (548)
  • Ustawienie początkowego adresu URL (549)
  • Przetestowanie aplikacji (549)
 • Tworzenie własnej metody pomocniczej (549)
  • Tworzenie wewnętrznej metody pomocniczej HTML (549)
  • Tworzenie zewnętrznej metody pomocniczej HTML (551)
  • Zarządzanie kodowaniem ciągów tekstowych w metodzie pomocniczej (554)
 • Użycie wbudowanych metod pomocniczych (559)
  • Przygotowania do obsługi formularzy (559)
  • Określenie trasy używanej przez formularz (565)
  • Użycie metod pomocniczych do wprowadzania danych (567)
  • Tworzenie znaczników select (571)
 • Podsumowanie (573)

Rozdział 22. Szablonowe metody pomocnicze (575)

 • Przygotowanie przykładowego projektu (576)
 • Używanie szablonowych metod pomocniczych (578)
  • Generowanie etykiety i wyświetlanie elementów (581)
  • Użycie szablonowych metod pomocniczych dla całego modelu (583)
 • Użycie metadanych modelu (586)
  • Użycie metadanych do sterowania edycją i widocznością (586)
  • Użycie metadanych dla etykiet (589)
  • Użycie metadanych wartości danych (590)
  • Użycie metadanych do wybierania szablonu wyświetlania (591)
  • Dodawanie metadanych do klasy zaprzyjaźnionej (593)
  • Korzystanie z parametrów typów złożonych (595)
 • Dostosowywanie systemu szablonowych metod pomocniczych (596)
  • Tworzenie własnego szablonu edytora (596)
  • Tworzenie szablonu ogólnego (597)
  • Zastępowanie szablonów wbudowanych (599)
 • Podsumowanie (599)

Rozdział 23. Metody pomocnicze URL i Ajax (601)

 • Przygotowanie przykładowego projektu (602)
  • Definiowanie dodatkowych stylów CSS (603)
  • Instalacja pakietów NuGet (603)
 • Tworzenie podstawowych łączy i adresów URL (603)
 • Nieprzeszkadzający Ajax (605)
  • Tworzenie widoku formularza synchronicznego (606)
  • Włączanie i wyłączanie nieprzeszkadzających wywołań Ajax (607)
 • Utworzenie nieprzeszkadzających formularzy Ajax (608)
  • Przygotowanie kontrolera (608)
  • Tworzenie formularza Ajax (610)
  • Sposób działania nieprzeszkadzających wywołań Ajax (612)
 • Ustawianie opcji Ajax (612)
  • Zapewnienie kontrolowanej degradacji (612)
  • Informowanie użytkownika o realizowanym żądaniu Ajax (614)
  • Wyświetlanie pytania przed wysłaniem żądania (615)
 • Tworzenie łączy Ajax (616)
  • Zapewnienie kontrolowanej degradacji dla łączy (618)
 • Korzystanie z funkcji wywołania zwrotnego w technologii Ajax (618)
 • Wykorzystanie JSON (621)
  • Dodanie obsługi JSON do kontrolera (621)
  • Przetwarzanie JSON w przeglądarce (622)
  • Przygotowanie danych do kodowania (624)
  • Wykrywanie żądań Ajax w metodach akcji (626)
 • Podsumowanie (628)

Rozdział 24. Dołączanie modelu (629)

 • Przygotowanie przykładowego projektu (630)
 • Użycie dołączania modelu (632)
 • Użycie domyślnego łącznika modelu (633)
  • Dołączanie typów prostych (634)
  • Dołączanie typów złożonych (636)
  • Dołączanie tablic i kolekcji (643)
 • Ręczne wywoływanie dołączania modelu (648)
  • Obsługa błędów dołączania modelu (650)
 • Dostosowanie systemu dołączania modelu (650)
  • Tworzenie własnego dostawcy wartości (651)
  • Tworzenie własnego łącznika modelu (653)
  • Rejestracja własnego łącznika modelu (655)
 • Podsumowanie (656)

Rozdział 25. Kontrola poprawności modelu (657)

 • Utworzenie przykładowego projektu (658)
  • Utworzenie układu (659)
  • Utworzenie widoków (660)
 • Jawna kontrola poprawności modelu (661)
  • Wyświetlenie użytkownikowi błędów podczas kontroli poprawności (662)
 • Wyświetlanie komunikatów kontroli poprawności (664)
  • Wyświetlanie komunikatów kontroli poprawności poziomu właściwości (667)
 • Użycie alternatywnych technik kontroli poprawności (668)
  • Kontrola poprawności w łączniku modelu (668)
  • Definiowanie zasad poprawności za pomocą metadanych (670)
  • Definiowanie modeli automatycznie przeprowadzających kontrolę (675)
 • Użycie kontroli poprawności po stronie klienta (677)
  • Aktywowanie i wyłączanie kontroli poprawności po stronie klienta (678)
  • Użycie kontroli poprawności po stronie klienta (679)
  • Jak działa kontrola poprawności po stronie klienta? (680)
 • Wykonywanie zdalnej kontroli poprawności (681)
 • Podsumowanie (684)

Rozdział 26. Paczki (685)

 • Utworzenie przykładowego projektu (685)
  • Dodanie pakietów NuGet (685)
  • Utworzenie modelu i kontrolera (686)
  • Utworzenie układu i widoku (687)
 • Profilowanie wczytywania skryptów i arkuszy stylów (689)
 • Używanie paczek stylów i skryptów (691)
  • Dodanie pakietu NuGet (691)
  • Definiowanie paczki (692)
  • Stosowanie paczek (694)
  • Optymalizacja plików JavaScript i CSS (695)
 • Podsumowanie (697)

Rozdział 27. Web API i aplikacje w postaci pojedynczej strony (699)

 • Aplikacja w postaci pojedynczej strony (700)
 • Utworzenie przykładowego projektu (700)
  • Tworzenie modelu (701)
  • Dodanie pakietów NuGet (702)
  • Tworzenie kontrolera Home (703)
  • Dodanie układu i widoków (703)
  • Ustawienie początkowego adresu URL i przetestowanie aplikacji (705)
 • Zrozumienie Web API (706)
  • Tworzenie kontrolera Web API (707)
  • Testowanie kontrolera API (707)
 • Jak działa kontroler API? (709)
  • Jak wybierana jest akcja kontrolera API? (710)
  • Mapowanie metod HTTP na metody akcji (711)
 • Użycie Knockout do utworzenia aplikacji typu SPA (712)
  • Dodanie bibliotek JavaScript do układu (712)
  • Implementacja podsumowania (713)
  • Implementacja funkcji tworzenia rezerwacji (719)
 • Ukończenie aplikacji (722)
  • Uproszczenie kontrolera Home (722)
  • Zarządzanie wyświetlaniem zawartości (723)
 • Podsumowanie (725)

Skorowidz (727)

Informatyka » .NET - Programowanie

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...