Manipulacja neuroperswazyjna

 
Manipulacja neuroperswazyjna
Zawiera darmowych rozdziałów: 17
Stron w książce: 208 Udostępniono darmowych stron: 18
Data wydania: 2012-01-25Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 1Cena książki drukowanej: 29,90 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Złote Myśli
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Każdy z nas może odkryć swoje siły wpływu, istnienia których nawet się nie domyślał. Ten, kto potrafi bezpośrednio wpływać na umysł drugiego człowieka, wpływa na jego decyzje. Może na przykład przyspieszyć bicie jego serca albo wręcz przeciwnie, uspokoić go w stresującej sytuacji. Ale to dopiero początek! Możliwości są znacznie większe. Co powiesz na prowadzenie rozmowy w taki sposób, by notorycznego sceptyka zamienić w religijnego wyznawcę wybranej firmy lub produktu?

 

"Jeżeli podczas negocjacji na podstawie małego gestu rozpoznamy wewnętrzny stan naszego partnera, będziemy wiedzieć, co i jak mówić, aby osiągnąć swoje cele. Wykrywając lęk, dajemy bezpieczeństwo. Odczytując zaś dezaprobatę, wiemy, że nasza oferta nie jest dla drugiej strony zadowalająca..."

Jacek Ponikiewski

 

Z książki nauczysz się m.in.: Czytania w myślach. Rozpoznawania typów osobowości rozmówców. Metod wywierania wpływu poprzez oddziaływanie gestem i słowem (także pisanym). Wpływania na ludzkie odruchy podświadome i kodowania pamięci neurotycznej rozmówcy. Ile razy można czytać o użyciu “nie” czy innych grach słownych dla dzieci? Tak, popularne książki na temat perswazji i manipulacji to przedszkole w porównaniu z tak zaawansowaną merytorycznie publikacją, którą trzymasz w ręku.

 

W darmowych rozdziałach poznamy techniki manipulowania klientem. Rozdział przydatny dla wszystkich, gdyż wszyscy jesteśmy podatni na techniki manipulacyjne.

 

Darmowe rozdziały:

2. Neurolingwistyka, czyli perswazja hipnotyczna (49)

 • Słowne techniki wpływu (49)
  • Budowa zdań względem półkul mózgowych i typów osobowości klientów (49)
  • Forma zdań kierowanych do półkuli prawej (52)
  • Forma zdań do półkuli lewej (52)
  • Głoski rozziewne i nierozziewne (53)
  • Spójniki twarde i miękkie (54)
 • Zasada współpracy Paula Grice’a (56)
  • Jak połączyć maksymy Paula Grice’a z manipulacją? (57)
 • Pisemne techniki wpływu (58)
  • Techniki wpływania na klientów krojem pisma i kolorystyką (58)

5. Reguły i techniki manipulacyjne o podłożu psychologiczno-społecznym (103)

 • Technika „stopa w drzwiach” (104)
 • Technika „niska piłka” (105)
 • Technika „drzwiami w twarz” (106)
 • Technika „dwie prośby” (106)
 • Indukcja hipokryzji (107)

Wstęp (9)

 • Cele (11)

1. Czytanie w myślach — informacje werbalne i pozawerbalne (17)

 • Rozpoznawanie typów osobowości i szkicowanie map psychologicznych (17)
 • Złoto (21)
  • Typowe cechy złota (21)
  • Jak zachowuje się złoto? (22)
  • Jak rozmawiać? (22)
  • Co trzeba okazać, aby go przekonać? (23)
 • Srebro (23)
  • Typowe cechy srebra (23)
  • Jak zachowuje się srebro? (24)
  • Jak rozmawiać? (24)
  • Co trzeba okazać, aby go przekonać? (25)
 • Rtęć (25)
  • Typowe cechy rtęci (25)
  • Jak zachowuje się rtęć? (26)
  • Jak rozmawiać? (27)
  • Co trzeba okazać, aby go przekonać? (27)
 • Platyna (27)
  • Typowe cechy platyny (28)
  • Jak zachowuje się platyna? (28)
  • Jak rozmawiać? (29)
  • Co trzeba okazać, aby go przekonać? (29)
 • Wzrokowcy (30)
  • Typowe cechy wzrokowców (30)
 • Słuchowcy (31)
  • Typowe cechy słuchowców (31)
 • Kinestetycy (32)
  • Typowe cechy kinestytyków (32)
 • Mapy psychologiczne (33)
 • Jak złamać czyjś przekaz pozawerbalny? (35)
 • Introwertycy i ekstrawertycy: tabele korzyści, preferencje, metodyka perswazyjna (37)
 • Sektory neurowzrokowe: techniki pytań podprogowych i obserwacja ruchu gałek ocznych (39)
  • Kanał A1 (40)
  • Kanał A2 (40)
  • Kanał A3 (41)
  • Kanał A4 (41)
  • Kanał A5 (41)
  • Kanał A6 (42)
 • Mikrowyrażenia twarzy i mowa ciała (42)

2. Neurolingwistyka, czyli perswazja hipnotyczna (49)

 • Słowne techniki wpływu (49)
  • Budowa zdań względem półkul mózgowych i typów osobowości klientów (49)
  • Forma zdań kierowanych do półkuli prawej (52)
  • Forma zdań do półkuli lewej (52)
  • Głoski rozziewne i nierozziewne (53)
  • Spójniki twarde i miękkie (54)
 • Zasada współpracy Paula Grice’a (56)
  • Jak połączyć maksymy Paula Grice’a z manipulacją? (57)
 • Pisemne techniki wpływu (58)
  • Techniki wpływania na klientów krojem pisma i kolorystyką (58)

3. Wywieranie wpływu za pomocą miejsca wymawiania komunikatu (63)

 • Miejsce przemowy i gesty aktywujące obszary neuroaktywności (63)
 • Kobiety i mężczyźni — dwie płcie komunikacji (66)
 • Przestrzeń hormonalna (70)
 • Emisja głosu jako czynnik wpływający na ludzkie emocje i tętno (72)

4. Wpływanie na ludzkie odruchy podświadome i kodowanie pamięci neurotycznej rozmówcy (75)

 • Postawy ludzkie oraz perspektywa poznawcza i motywacyjna (75)
  • Perspektywa poznawcza i motywacyjna (78)
 • Równowaga poznawcza postaw (81)
 • Krok I. Procesualny model zmiany postaw McGuire’a i komunikacyjny model perswazji (85)
  • Uwaga (86)
  • Zrozumienie (86)
  • Uleganie (87)
  • Utrzymanie zmiany (87)
  • Zachowanie (88)
  • Komunikacyjny model perswazji (89)
 • Krok II. Heurystyka dostępności, zakotwiczenia, reprezentatywności, symulacji (91)
 • Krok III. Obejście spirali kontrfaktycznego myślenia klienta (94)
 • Krok IV. Efekt asymilacji kontrastu (96)
 • Krok V. Afekt jako autonomiczny impuls w jądrze migdałowatym (99)
  • Jak wykorzystać zależność przypominania od nastroju? (99)
 • SEKRET — pamięć neurotyczna a gest (101)

5. Reguły i techniki manipulacyjne o podłożu psychologiczno-społecznym (103)

 • Technika „stopa w drzwiach” (104)
 • Technika „niska piłka” (105)
 • Technika „drzwiami w twarz” (106)
 • Technika „dwie prośby” (106)
 • Indukcja hipokryzji (107)
 • Autoprezentacja (108)
 • Zasada wzajemności (108)
 • Zasada zobowiązania i konsekwencji (109)
 • Dowód społeczny (110)
 • Zasada przyjaźni (111)
 • Zasada autorytetu (111)
 • Zasada niedostępności (112)
 • Efekt aureoli (113)

6. Techniki antystresowe (115)

 • Technika ZEN (116)
 • Technika „tu i teraz” (118)
 • Technika nadgarstków i punktu X (119)

Posłowie (121)

Ćwiczenia — Arkusz I (127)

 • Rozdział 1. (127)
 • Rozdział 2. (139)
 • Rozdział 3. (147)
 • Rozdział 4. (152)

Ćwiczenia — Arkusz II (167)

Testy (195)

 • Profil osobowości, profil zawodowy, kanał informacyjny (195)
  • Zawodowy profil charakteru (195)
  • Osobowy profil charakteru (199)
  • Kanał informacyjny (202)

Biznes » Marketing

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...