Mikrousługi. Wdrażanie i standaryzacja systemów w organizacji inżynierskiej

 
Mikrousługi. Wdrażanie i standaryzacja systemów w organizacji inżynierskiej
Zawiera darmowych rozdziałów: 13
Stron w książce: 208 Udostępniono darmowych stron: 30
Data wydania: 2017-10-27Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 1Cena książki drukowanej: 49,00 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Wdrażaj mikrousługi w najlepszym sprawdzonym standardzie!

W odróżnieniu od aplikacji monolitycznych systemy oparte na mikrousługach są bardziej skalowalne, efektywniejsze, a także łatwiejsze w implementacji, rozwijaniu i utrzymaniu. Dzięki zastosowaniu architektury mikrousług i kontenerów programiści skupiają się jedynie na elemencie, a nie na całości aplikacji. Jednak przejście na architekturę mikrousług nie jest takie proste. Problemem jest brak gotowych standardów architektonicznych, operacyjnych i organizacyjnych, które ułatwiałyby pełne wykorzystanie niewątpliwych zalet architektury mikrousług.

Oto praktyczny poradnik dla inżynierów, menedżerów i architektów oprogramowania odpowiedzialnych za przygotowanie i funkcjonowanie systemów w firmach inżynierskich. Wyjaśniono tu niezbędne pojęcia i pokazano zasady budowania mikrousług. Opisano również szereg strategii ich implementacji. Docenisz także podejście oparte na standaryzacji: dzięki temu łatwiej jest zaprojektować mikrousługi, które są stabilne, niezawodne, skalowalne, odporne na uszkodzenia, wydajne, monitorowane i udokumentowane.

 

Najważniejsze zagadnienia:

 • mikrousługi, ich budowa i ekosystem
 • standardy gotowości bazujące na dostępności mikrousług
 • standardy projektowania cyklu życiowego mikrousług
 • budowa odporności na awarie i strategie wykrywania błędów
 • konserwacja systemu i strategie zarządzania zależnościami

 

Susan J. Fowler - pracuje w firmie Uber Technologies, gdzie zajmuje się przygotowaniem mikrousług do wdrożenia w produkcji. Przed dołączeniem do Ubera pracowała nad platformami aplikacji i infrastrukturą w kilku małych firmach. Wcześniej studiowała fizykę cząstek elementarnych na Uniwersytecie w Pensylwanii. Interesuje się nie tylko technologiami informatycznymi i fizyką, ale też matematyką oraz filozofią. Jednym z jej marzeń jest napisanie symfonii i... scenariusza sitcomu.

Podstawy mikrousługi

Poznasz Czterowarstwowy model ekosystemu mikrousług

Darmowy rozdział:

1. Mikrousługi (19)

 • Od monolitów do mikrousług (20)
 • Architektura mikrousług (28)
 • Ekosystem mikrousług (31)
  • Warstwa 1.: sprzęt (32)
  • Warstwa 2.: komunikacja (34)
  • Warstwa 3.: platforma aplikacji (37)
  • Warstwa 4.: mikrousługi (41)
 • Wyzwania organizacyjne (42)
  • Odwrócone prawo Conwaya (43)
  • Techniczny rozrost (45)
  • Większe ryzyko awarii (46)
  • Rywalizacja o zasoby (47)

Przedmowa (9)

1. Mikrousługi (19)

 • Od monolitów do mikrousług (20)
 • Architektura mikrousług (28)
 • Ekosystem mikrousług (31)
  • Warstwa 1.: sprzęt (32)
  • Warstwa 2.: komunikacja (34)
  • Warstwa 3.: platforma aplikacji (37)
  • Warstwa 4.: mikrousługi (41)
 • Wyzwania organizacyjne (42)
  • Odwrócone prawo Conwaya (43)
  • Techniczny rozrost (45)
  • Większe ryzyko awarii (46)
  • Rywalizacja o zasoby (47)

2. Gotowość do produkcji (49)

 • Wyzwania standaryzacji mikrousług (49)
 • Dostępność - cel standaryzacji (50)
 • Standardy gotowości do produkcji (52)
  • Stabilność (53)
  • Niezawodność (54)
  • Skalowalność (55)
  • Odporność na awarie i przygotowanie na katastrofy (57)
  • Wydajność (59)
  • Monitorowanie (60)
  • Dokumentacja (62)
 • Implementacja gotowości do produkcji (64)

3. Stabilność i niezawodność (67)

 • Zasady budowania stabilnych i niezawodnych mikrousług (67)
 • Cykl rozwoju (69)
 • Potok wdrożeń (71)
  • Faza przedprodukcyjna (72)
  • Faza kanarkowa (78)
  • Faza produkcyjna (79)
  • Egzekwowanie stabilnego i niezawodnego wdrażania (80)
 • Zależności (82)
 • Routing i wykrywanie (84)
 • Deprecjacja i wycofywanie (85)
 • Ocena mikrousługi (86)
  • Cykl rozwoju (86)
  • Potok wdrożeń (87)
  • Zależności (87)
  • Routing i wykrywanie (87)
  • Deprecjacja i wycofywanie (88)

4. Skalowalność i wydajność (89)

 • Zasady skalowalności i wydajności mikrousług (89)
 • Znajomość skali wzrostu (91)
  • Skala wzrostu jakościowego (91)
  • Skala wzrostu ilościowego (93)
 • Efektywne wykorzystanie zasobów (93)
 • Świadomość zasobów (95)
  • Wymagania dotyczące zasobów (95)
  • Wąskie gardła zasobów (96)
 • Planowanie możliwości (97)
 • Skalowanie zależności (99)
 • Zarządzanie ruchem (100)
 • Obsługa i przetwarzanie zadań (102)
  • Ograniczenia związane z językami programowania (102)
  • Wydajna obsługa żądań i wydajne przetwarzanie zadań (103)
 • Skalowalne składowanie danych (105)
  • Wybór bazy danych w ekosystemach mikrousług (105)
  • Wyzwania związane z bazami danych w architekturze mikrousług (106)
 • Ocena mikrousługi (107)
  • Znajomość skali wzrostu (107)
  • Efektywne wykorzystanie zasobów (108)
  • Świadomość zasobów (108)
  • Planowanie możliwości (108)
  • Skalowanie zależności (108)
  • Zarządzanie ruchem (109)
  • Obsługa i przetwarzanie zadań (109)
  • Skalowalne składowanie danych (109)

5. Odporność na awarie i przygotowanie na katastrofy (111)

 • Zasady budowania mikrousług odpornych na awarie (111)
 • Eliminowanie pojedynczych punktów awarii (113)
 • Scenariusze katastrof i awarii (115)
  • Typowe awarie w ekosystemie (116)
  • Awarie sprzętu (118)
  • Awarie na poziomie komunikacji i platformy aplikacji (120)
  • Awarie zależności (122)
  • Awarie wewnętrzne (mikrousług) (124)
 • Testowanie odporności (126)
  • Testowanie kodu (127)
  • Testowanie obciążenia (129)
  • Testowanie chaosu (133)
 • Wykrywanie awarii i środki zaradcze (135)
 • Incydenty i przestoje (136)
  • Odpowiednia kategoryzacja (137)
  • Pięć faz reagowania na incydenty (139)
 • Ocena mikrousługi (143)
  • Eliminowanie pojedynczych punktów awarii (143)
  • Scenariusze katastrof i awarii (143)
  • Testowanie odporności (143)
  • Wykrywanie awarii i środki zaradcze (144)

6. Monitorowanie (145)

 • Zasady monitorowania mikrousług (145)
 • Kluczowe parametry (147)
 • Rejestrowanie (150)
 • Pulpity nawigacyjne (152)
 • Ostrzeganie (154)
  • Konfigurowanie skutecznego ostrzegania (154)
  • Obsługa alertów (156)
 • Dyżury (157)
 • Ocena mikrousługi (158)
  • Kluczowe parametry (158)
  • Rejestrowanie (159)
  • Pulpity nawigacyjne (159)
  • Ostrzeganie (159)
  • Dyżury (159)

7. Dokumentowanie i rozumienie (161)

 • Zasady dokumentowania i rozumienia mikrousług (161)
 • Dokumentacja mikrousługi (163)
  • Opis (165)
  • Diagram architektury (165)
  • Informacje kontaktowe i wzywanie dyżurnych (166)
  • Linki (167)
  • Przewodnik dla nowych programistów i podręcznik programowania (167)
  • Przepływy żądań, punkty końcowe i zależności (168)
  • Instrukcje postępowania w nagłych wypadkach (169)
  • FAQ (170)
 • Rozumienie mikrousługi (171)
  • Przeglądy architektury (172)
  • Audyty gotowości do produkcji (173)
  • Mapy gotowości do produkcji (174)
  • Automatyzacja gotowości do produkcji (175)
 • Ocena mikrousługi (176)
  • Dokumentacja mikrousługi (176)
  • Zrozumienie mikrousługi (177)

A. Lista kontrolna gotowości do produkcji (179)

B. Oceń swoją mikrousługę (183)

Słowniczek (191)

Skorowidz (201)

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...