MNEMObiznes

 
MNEMObiznes
Zawiera darmowych rozdziałów: 7
Stron w książce: 176 Udostępniono darmowych stron: 10
Data wydania: 2012-10-17Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 1Cena ebook: 19,90 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Złote Myśli
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Gdy mówimy "pamięć w biznesie lub w sprzedaży", przychodzi nam na myśl najczęściej jeden temat: „dzięki technikom zapamiętywania mogę nauczyć się zapamiętywać twarze i nazwiska klientów i tym zabłysnąć”. Owszem, to jedna z możliwości, jakie daje nam wyćwiczona pamięć. Ale zgłębiając tajniki MNEMObiznesu, tak naprawdę otrzymujesz narzędzia wykorzystywane przez psychologię sprzedaży, którymi wdrukujesz na stałe w pamięć klienta ważne informacje o swoim produkcie, marce, firmie.

W odróżnieniu od innych książek, temat „pamięci” nie jest związany z „uczeniem się” w rozumieniu szkolnym czy akademickim, ale w całości dotyczy sfery biznesowej. W odróżnieniu z kolei od książek o sprzedaży, nie jest tylko małym fragmentem dotyczącym „pamięci” i włączonym do większej całości (jak to zwykle bywa), lecz stanowi punkt centralny rozważań.

Główny temat, na zasadzie logicznych powiązań, pogłębiają zagadnienia dotyczące takich kwestii jak psychologia sprzedaży, neuromarketing, psychologia percepcji i reklamy. "MNEMObiznes" to wiedza o mechanizmach działania pamięci pod kątem wykorzystania jej w marketingu, reklamie i sprzedaży. Jak skorzystać z możliwości wpływania poprzez pamięć i mnemotechniki na zysk w biznesie, niezależnie od tego, czy prowadzisz małą, nawet jednoosobową firmę, czy zarządzasz dużym przedsiębiorstwem? Odpowiedź możesz znaleźć w tej publikacji.

...

Wstęp ( 7 )

Rozdział 1. Pamięć eksperta ( 11 )

 • Mapy myśli — źródło informacji ( 12 )
 • Jak stworzyć mapę myśli na temat produktu ( 17 )
 • Eksperckie umiejętności ( 18 )
 • Techniki pracy umysłowej ( 19 )
  • Szybkie czytanie ( 20 )
  • Podstawowe techniki pamięciowe ( 21 )
  • Kartoteka Przydatnej Wiedzy (KPW) ( 22 )
  • Inteligencja werbalna ( 24 )
  • Bogata wyobraźnia ( 25 )

Rozdział 2. Pamięć dla sukcesu ( 27 )

Rozdział 3. Mechanizmy działania pamięci ( 31 )

 • Zapamiętywanie jako proces ( 38 )
  • Kodowanie ( 38 )
  • Przechowywanie ( 39 )
  • Przywoływanie ( 39 )
  • Wnioski ( 43 )
 • Warunkowanie klasyczne ( 45 )
 • Pamięć płci ( 47 )

Rozdział 4. Pamiętam cię. Zapamiętywanie twarzy i nazwisk ( 51 )

 • Nastawienie mentalne ( 52 )
 • Koncentracja na osobie ( 53 )
 • Spostrzegawczość ( 54 )
 • Twórcza praca wyobraźni ( 56 )
 • Baza danych klienta ( 58 )
 • Tworzenie mapy myśli — baza danych klienta ( 60 )

Rozdział 5. Prawa zapamiętywania w marketingu i sprzedaży ( 61 )

 • Efekt początku i końca ( 61 )
 • Prawo skojarzeń ( 65 )
 • Reguła wyjątkowości ( 67 )
 • Prawo powtórek ( 75 )
 • Zasada aktywności poznawczej ( 77 )
 • Prawo elaboracji ( 78 )
  • Ruch ( 79 )
  • Szczegółowość ( 79 )
  • Obrazy pozytywne ( 79 )
  • Kolory ( 80 )
  • Humor ( 80 )
  • Zmysłowość ( 80 )
  • Liczby ( 81 )
 • Rola emocji w zapamiętywaniu ( 82 )

Rozdział 6. Sprzedaż przez lewą i prawą półkulę ( 89 )

 • Lewa półkula ( 90 )
 • Prawa półkula ( 92 )

Rozdział 7. Sprzedaż wszystkimi zmysłami ( 97 )

 • Wzrok ( 97 )
 • Słuch ( 98 )
 • Węch ( 100 )
 • Smak ( 102 )
 • Dotyk ( 102 )
 • Typ wizualny ( 103 )
 • Typ audytywny ( 104 )
 • Typ kinestetyczny ( 105 )

Rozdział 8. Techniki pamięciowe w rozmowie handlowej i w prezentacjach ( 113 )

 • Rozmowa w stanie alfa ( 113 )
 • Obraz potrzeb klienta ( 115 )
 • Jak narysować mapę potrzeb klienta? ( 120 )
 • Rodzaje pytań w komunikacji z klientem ( 121 )
 • Kompas sprzedaży ( 124 )
 • Zapamiętana prezentacja ( 127 )
 • Podsumowanie. Jak przeprowadzić rozmowę handlową godną zapamiętania ( 128 )
 • Etap pierwszy. Przygotowanie się do rozmowy ( 130 )
 • Etap drugi. Przywitanie się z klientem ( 132 )
 • Etap trzeci. Rozpoczęcie rozmowy ( 133 )
 • Etap czwarty. Rozpoznanie potrzeb ( 134 )
 • Etap piąty. Prezentacja rozwiązania ( 137 )
 • Etap szósty. Zamknięcie sprzedaży ( 139 )
 • Strategia 3 A ( 139 )

Rozdział 9. Prezentacja w formie wystąpienia ( 141 )

 • Przygotowanie ( 141 )
 • Wygląd ( 144 )
 • Mowa ciała ( 144 )
 • Ton głosu ( 145 )
 • Użycie multimediów ( 146 )

Rozdział 10. Metafora w marketingu ( 147 )

 • Równowaga ( 149 )
 • Przemiana ( 150 )
 • Podróż ( 151 )
 • Natura ( 152 )
 • Więź ( 152 )

Rozdział 11. Marketing narracyjny ( 157 )

Rozdział 12. Kreatywny sprzedawca ( 165 )

Wybrane metody twórczego myślenia ( 171 )

 • Burza myśli ( 171 )
 • Kreatywny przewodnik ( 172 )

Słowo na zakończenie ( 173 )

Biznes » E-biznes

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...