PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V

 
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V
Zawiera darmowych rozdziałów: 12
Stron w książce: 712 Udostępniono darmowych stron: 22
Data wydania: 2017-09-25Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 3Cena książki drukowanej: 109,00 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

PHP i MySQL — rozwiązanie dla dynamicznych witryn!

Język PHP i serwer bazy danych MySQL to niezwykle popularne narzędzia o otwartym kodzie źródłowym. Wiele świetnych, dynamicznych stron WWW powstało właśnie dzięki połączeniu tych dwóch narzędzi. Ogromne możliwości PHP oraz elastyczność i szybkość MySQL, bezustanne rozwijanie tych technologii, a także niezawodna i chętna do pomocy społeczność sprawiają, że tworzenie profesjonalnych, interaktywnych witryn WWW z wykorzystaniem synergii PHP i MySQL jest pracą przyjemną, efektywną i satysfakcjonującą!

Trzymasz w ręku piąte wydanie poradnika dla projektantów WWW, po który twórcy stron sięgają wyjątkowo często. Książka została poprawiona, zaktualizowana o PHP 7 i rozszerzona o prezentację najnowszych możliwości MySQL. Zawiera przejrzysty opis podstaw PHP oraz konfiguracji i pracy z bazą danych MySQL. Przedstawiono w niej zasady poprawnego projektowania, pisania i wdrażania aplikacji. Uwzględniono też zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i uwierzytelniania użytkowników oraz implementacji takich rozwiązań w rzeczywistych witrynach WWW. Nie zabrakło tu również gruntownego wprowadzenia do zagadnienia integracji części klienckiej i serwerowej aplikacji internetowych za pomocą JavaScriptu.

 

Najważniejsze zagadnienia przedstawione w książce:

 • podstawowe konstrukcje PHP i ich poprawne stosowanie
 • projektowanie, tworzenie i utrzymywanie bazy danych SQL jako elementu aplikacji WWW
 • zaawansowane techniki PHP i funkcje MySQL
 • usuwanie błędów i ich rejestrowanie w pliku dziennika
 • korzystanie z frameworka Laravel
 • integracja aplikacji z mediami społecznościowymi

 

Laura Thomson — jest dyrektorem ds. technicznych w Mozilla Corporation. Wcześniej była prezesem firm OmniTI i Tangled Web Design. W wolnych chwilach jeździ konno lub dyskutuje o idei wolnego oprogramowania.

Luke Welling — jest architektem oprogramowania i bywalcem konferencji poświęconych programowaniu aplikacji internetowych. Jakiś czas temu wykładał inżynierię oprogramowania na Uniwersytecie w Melbourne w Australii. W wolnym czasie zajmuje się propagowaniem zalet wolnego oprogramowania.

jQuery prezentacja

W darmowym rozdziale opisano selektory jQuery, przydatne zdarzenia jQuery. Poznamy również dynamiczny formularz jQuery, czat PHP.

Darmowy rozdział:

Rozdział 23. Integracja JavaScriptu i PHP (477)

 • Przedstawienie technologii AJAX (477)
 • Krótka prezentacja jQuery (478)
 • Stosowanie jQuery w aplikacjach internetowych (478)
  • Podstawowe pojęcia i techniki związane ze stosowaniem jQuery (479)
  • Stosowanie selektorów jQuery (479)
 • Stosowanie jQuery, technologii AJAX i skryptów PHP (487)
  • Ajaksowe pogawędki - skrypt serwera (487)
  • Metody jQuery służące do korzystania z technologii AJAX (490)
  • Kliencka część aplikacji do prowadzenia pogawędek (493)
 • Propozycje dalszej lektury (498)
 • W następnym rozdziale (498)

O autorach (19)

O współautorach (19)

Wprowadzenie (21)

Część I. Stosowanie PHP (31)

Rozdział 1. Podstawowy kurs PHP (33)

 • Zastosowanie PHP (34)
 • Tworzenie przykładowej aplikacji: "Części samochodowe Janka" (34)
  • Formularz zamówienia (34)
  • Przetwarzanie formularza (36)
 • Osadzanie PHP w HTML (36)
  • Zastosowanie znaczników PHP (37)
  • Instrukcje PHP (38)
  • Odstępy (38)
  • Komentarze (39)
 • Dodawanie zawartości dynamicznej (39)
  • Wywoływanie funkcji (40)
  • Używanie funkcji date() (40)
 • Dostęp do zmiennych formularza (41)
  • Zmienne formularza (41)
  • Łączenie łańcuchów znaków (43)
  • Zmienne i łańcuchy znaków (43)
 • Identyfikatory (44)
 • Typy zmiennych (44)
  • Typy danych w PHP (45)
  • Siła typu (45)
  • Rzutowanie typu (46)
  • Zmienne zmiennych (46)
 • Deklarowanie i używanie stałych (46)
 • Zasięg zmiennych (47)
 • Używanie operatorów (48)
  • Operatory arytmetyczne (48)
  • Operatory łańcuchowe (49)
  • Operatory przypisania (49)
  • Operatory porównań (52)
  • Operatory logiczne (52)
  • Operatory bitowe (53)
  • Pozostałe operatory (53)
 • Obliczanie sum w formularzu (56)
 • Pierwszeństwo i kolejność (57)
 • Funkcje zarządzania zmiennymi (59)
  • Sprawdzanie i ustawianie typów zmiennych (59)
  • Sprawdzanie stanu zmiennej (60)
  • Reinterpretacja zmiennych (61)
 • Podejmowanie decyzji za pomocą instrukcji warunkowych (61)
  • Instrukcja if (61)
  • Bloki kodu (62)
  • Instrukcja else (62)
  • Instrukcja elseif (63)
  • Instrukcja switch (63)
  • Porównanie różnych instrukcji warunkowych (65)
 • Powtarzanie działań przy użyciu iteracji (65)
  • Pętle while (66)
  • Pętle for i foreach (67)
  • Pętle do..while (68)
 • Wyłamywanie się ze struktury skryptu (69)
 • Używanie alternatywnych składni struktur sterujących (69)
 • Używanie struktury declare (70)
 • W następnym rozdziale (70)

Rozdział 2. Przechowywanie i wyszukiwanie danych (71)

 • Zapisywanie danych do późniejszego użycia (71)
 • Przechowywanie i wyszukiwanie zamówień Janka (72)
 • Przetwarzanie plików (72)
 • Otwieranie pliku (73)
  • Tryby otwarcia pliku (73)
  • Stosowanie funkcji fopen() do otwarcia pliku (73)
  • Otwieranie pliku przez protokół FTP lub HTTP (75)
  • Problemy z otwieraniem plików (76)
 • Zapisywanie danych w pliku (77)
  • Parametry funkcji fwrite() (78)
  • Formaty plików (79)
 • Zamykanie pliku (79)
 • Odczyt z pliku (81)
  • Otwieranie pliku w celu odczytu - fopen() (82)
  • Wiedzieć, kiedy przestać - feof() (82)
  • Odczytywanie pliku wiersz po wierszu - fgets(), fgetss() i fgetcsv() (83)
  • Odczyt całego pliku - readfile(), fpassthru(), file() i file_get_contents() (83)
  • Odczyt pojedynczego znaku - fgetc() (84)
  • Odczytywanie zadanej długości - fread() (85)
 • Inne funkcje plikowe (85)
  • Sprawdzanie istnienia pliku - file_exists() (85)
  • Określanie wielkości pliku - filesize() (85)
  • Kasowanie pliku - unlink() (86)
  • Poruszanie się wewnątrz pliku - rewind(), fseek() i ftell() (86)
 • Blokowanie pliku (87)
 • Lepszy sposób obróbki danych - bazy danych (88)
  • Problemy związane ze stosowaniem plików jednorodnych (88)
  • Jak RDBMS rozwiązują powyższe problemy? (89)
 • Propozycje dalszych lektur (89)
 • W następnym rozdziale (89)

Rozdział 3. Stosowanie tablic (91)

 • Czym są tablice? (91)
 • Tablice indeksowane numerycznie (92)
  • Inicjowanie tablic indeksowanych numerycznie (92)
  • Dostęp do zawartości tablicy (93)
  • Dostęp do tablic przy zastosowaniu pętli (94)
 • Tablice z innymi indeksami (94)
  • Inicjowanie tablicy (95)
  • Dostęp do elementów tablicy (95)
  • Stosowanie pętli (95)
 • Operatory tablicowe (96)
 • Tablice wielowymiarowe (97)
 • Sortowanie tablic (100)
  • Stosowanie funkcji sort() (100)
  • Stosowanie funkcji asort() i ksort() do porządkowania tablic (101)
  • Sortowanie odwrotne (102)
 • Sortowanie tablic wielowymiarowych (102)
  • Zastosowanie funkcji array_multisort() (102)
  • Typy sortowań definiowane przez użytkownika (103)
  • Odwrotne sortowanie zdefiniowane przez użytkownika (104)
 • Zmiany kolejności elementów w tablicach (105)
  • Stosowanie funkcji shuffle() (105)
  • Odwracanie kolejności elementów w tablicy (106)
 • Wczytywanie tablic z plików (107)
 • Wykonywanie innych działań na tablicach (110)
  • Poruszanie się wewnątrz tablicy - funkcje each(), current(), reset(), end(), next(), pos() i prev() (110)
  • Dołączanie dowolnej funkcji do każdego elementu tablicy - funkcja array_walk() (111)
  • Liczenie elementów tablicy: count(), sizeof() i array_count_values() (112)
  • Konwersja tablic na zmienne skalarne - funkcja extract() (112)
 • Propozycje dalszych lektur (114)
 • W następnym rozdziale (114)

Rozdział 4. Manipulowanie łańcuchami znaków i wyrażenia regularne (115)

 • Przykładowa aplikacja - Inteligentny Formularz Pocztowy (115)
 • Formatowanie łańcuchów znaków (117)
  • Przycinanie łańcuchów - funkcje chop(), ltrim() i trim() (118)
  • Formatowanie wyjściowych łańcuchów znaków (118)
 • Łączenie i rozdzielanie łańcuchów znaków za pomocą funkcji łańcuchowych (125)
  • Stosowanie funkcji explode(), implode() i join() (125)
  • Stosowanie funkcji strtok() (126)
  • Stosowanie funkcji substr() (127)
 • Porównywanie łańcuchów znaków (127)
  • Porządkowanie łańcuchów znaków - funkcje strcmp(), strcasecmp() i strnatcmp() (128)
  • Sprawdzanie długości łańcucha znaków za pomocą funkcji strlen() (128)
 • Dopasowywanie i zamiana łańcuchów znaków za pomocą funkcji łańcuchowych (129)
  • Znajdowanie fragmentów w łańcuchach znaków - funkcje strstr(), strchr(), strrchr() i stristr() (129)
  • Odnajdywanie pozycji fragmentu łańcucha - funkcje strpos() i strrpos() (130)
  • Zamiana fragmentów łańcucha znaków - funkcje str_replace() i substr_replace() (131)
 • Wprowadzenie do wyrażeń regularnych (132)
  • Podstawy (132)
  • Ograniczniki (132)
  • Zbiory i klasy znaków (133)
  • Powtarzalność (134)
  • Podwyrażenia (135)
  • Podwyrażenia policzalne (135)
  • Kotwiczenie na początku lub na końcu łańcucha znaków (135)
  • Rozgałęzianie (135)
  • Dopasowywanie specjalnych znaków literowych (136)
  • Podsumowanie metaznaków (136)
  • Sekwencje specjalne (137)
  • Odwołania wsteczne (138)
  • Asercje (138)
  • Wykorzystanie wszystkich zdobytych informacji - inteligentny formularz (139)
 • Odnajdywanie fragmentów łańcuchów za pomocą wyrażeń regularnych (140)
 • Zamiana fragmentów łańcuchów za pomocą wyrażeń regularnych (141)
 • Rozdzielanie łańcuchów za pomocą wyrażeń regularnych (141)
 • Propozycje dalszych lektur (142)
 • W następnym rozdziale (142)

Rozdział 5. Ponowne wykorzystanie kodu i tworzenie funkcji (143)

 • Zalety ponownego stosowania kodu (143)
  • Koszt (144)
  • Niezawodność (144)
  • Spójność (144)
 • Stosowanie funkcji require() i include() (144)
  • Stosowanie funkcji require() do dołączania kodu (145)
 • Stosowanie require() w szablonach stron WWW (146)
  • Stosowanie opcji auto_prepend_file i auto_append_file (150)
 • Stosowanie funkcji w PHP (151)
  • Wywoływanie funkcji (151)
  • Wywołanie niezdefiniowanej funkcji (153)
  • Wielkość liter a nazwy funkcji (154)
 • Definiowanie własnych funkcji (154)
 • Podstawowa struktura funkcji (154)
  • Nadawanie nazwy funkcji (155)
 • Parametry (156)
 • Zasięg (158)
 • Przekazanie przez referencję czy przekazanie przez wartość? (160)
 • Stosowanie słowa kluczowego return (161)
  • Zwracanie wartości przez funkcje (162)
 • Implementacja rekurencji (163)
  • Implementacja funkcji anonimowych (lub domknięć) (165)
 • Propozycje dalszych lektur (166)
 • W następnym rozdziale (166)

Rozdział 6. Obiektowy PHP (167)

 • Koncepcje programowania obiektowego (167)
  • Klasy i obiekty (168)
  • Polimorfizm (169)
  • Dziedziczenie (169)
 • Tworzenie klas, atrybutów i operacji w PHP (170)
  • Struktura klasy (170)
  • Konstruktory (170)
  • Destruktory (171)
 • Tworzenie egzemplarzy (171)
 • Stosowanie atrybutów klasy (172)
 • Wywoływanie operacji klas (172)
 • Kontrola dostępu przy użyciu modyfikatorów private i public (173)
 • Pisanie funkcji dostępowych (174)
 • Implementacja dziedziczenia w PHP (175)
  • Kontrolowanie widoczności w trakcie dziedziczenia przy użyciu private i protected (176)
  • Przesłanianie (177)
  • Zapobieganie dziedziczeniu i przesłanianiu przy użyciu słowa kluczowego final (178)
  • Wielokrotne dziedziczenie (179)
  • Implementowanie interfejsów (180)
 • Cechy (180)
 • Projektowanie klas (182)
 • Tworzenie kodu dla własnej klasy (183)
 • Zaawansowane mechanizmy obiektowe w PHP (189)
  • Używanie stałych klasowych (189)
  • Implementowanie metod statycznych (190)
  • Sprawdzanie typu klasy i wskazywanie typu (190)
  • Późne wiązania statyczne (191)
  • Klonowanie obiektów (191)
  • Używanie klas abstrakcyjnych (192)
  • Przeciążanie metod przy użyciu __call() (192)
  • Używanie metody __autoload() (193)
  • Implementowanie iteratorów i iteracji (194)
  • Generatory (195)
  • Przekształcanie klas w łańcuchy znaków (197)
  • Używanie API Reflection (197)
  • Przestrzenie nazw (198)
  • Stosowanie podprzestrzeni nazw (200)
  • Prezentacja globalnej przestrzeni nazw (200)
  • Importowanie przestrzeni nazw oraz określanie ich nazw zastępczych (200)
 • W następnym rozdziale (201)

Rozdział 7. Obsługa błędów i wyjątków (203)

 • Koncepcja obsługi wyjątków (203)
 • Klasa Exception (205)
 • Wyjątki definiowane przez użytkownika (206)
 • Wyjątki w Częściach samochodowych Janka (207)
 • Wyjątki i inne mechanizmy obsługi błędów w PHP (210)
 • Propozycje dalszych lektur (211)
 • W następnym rozdziale (211)

Część II. Stosowanie MYSQL (213)

Rozdział 8. Projektowanie internetowej bazy danych (215)

 • Koncepcje relacyjnych baz danych (216)
  • Tabele (216)
  • Kolumny (216)
  • Wiersze (216)
  • Wartości (217)
  • Klucze (217)
  • Schematy (218)
  • Relacje (218)
 • Jak zaprojektować internetową bazę danych? (219)
  • Określ obiekty świata realnego, których model chcesz wykonać (219)
  • Unikaj przechowywania redundantnych danych (220)
  • Zapisuj atomowe wartości kolumn (221)
  • Dobierz właściwe klucze (222)
  • Pomyśl o zapytaniach, które zadasz bazie (222)
  • Unikaj tworzenia tabel z wieloma pustymi polami (222)
  • Typy tabel - podsumowanie (223)
 • Architektura internetowej bazy danych (224)
 • Propozycje dalszych lektur (225)
 • W następnym rozdziale (225)

Rozdział 9. Tworzenie internetowej bazy danych (227)

 • Użytkowanie monitora MySQL (228)
 • Logowanie się do serwera MySQL (229)
 • Tworzenie baz i rejestrowanie użytkowników (230)
 • Definiowanie użytkowników i przywilejów (230)
 • Wprowadzenie do systemu przywilejów MySQL (231)
  • Zasada najmniejszego przywileju (231)
  • Rejestrowanie użytkowników: polecenia CREATE USER oraz GRANT (231)
  • Typy i poziomy przywilejów (233)
  • Polecenie REVOKE (236)
  • Przykłady użycia poleceń GRANT i REVOKE (236)
 • Rejestrowanie użytkownika łączącego się z internetu (237)
 • Używanie odpowiedniej bazy danych (238)
 • Tworzenie tabel bazy danych (238)
  • Znaczenie dodatkowych atrybutów kolumn (240)
  • Typy kolumn (241)
  • Rzut oka na bazę danych - polecenia SHOW i DESCRIBE (243)
  • Tworzenie indeksów (243)
 • Identyfikatory MySQL (244)
 • Wybór typów danych w kolumnach (246)
  • Typy liczbowe (246)
 • Propozycje dalszych lektur (251)
 • W następnym rozdziale (251)

Rozdział 10. Praca z bazą danych MySQL (253)

 • Czym jest SQL? (253)
 • Zapisywanie danych do bazy (254)
 • Wyszukiwanie danych w bazie (256)
  • Wyszukiwanie danych spełniających określone kryteria (257)
  • Wyszukiwanie danych w wielu tabelach (259)
  • Szeregowanie danych w określonym porządku (264)
  • Grupowanie i agregowanie danych (264)
  • Wskazanie wierszy, które mają być wyświetlone (266)
  • Używanie podzapytań (267)
 • Dokonywanie zmian rekordów w bazie danych (269)
 • Zmiana struktury istniejących tabel (269)
 • Usuwanie rekordów z bazy danych (271)
 • Usuwanie tabel (272)
 • Usuwanie całych baz danych (272)
 • Propozycje dalszych lektur (272)
 • W następnym rozdziale (272)

Rozdział 11. Łączenie się z bazą MySQL za pomocą PHP (273)

 • Jak działa internetowa baza danych? (273)
 • Wykonywanie zapytań do bazy danych z poziomu strony WWW (276)
  • Sprawdzenie poprawności wpisanych danych (277)
  • Ustanawianie połączenia z bazą danych (278)
  • Wybór używanej bazy danych (279)
  • Wysyłanie zapytań do bazy danych (279)
  • Stosowanie poleceń przygotowanych (280)
  • Odczytywanie rezultatów zapytań (281)
  • Zamykanie połączenia z bazą danych (282)
 • Wstawianie nowych danych do bazy (283)
 • Używanie innych interfejsów bazodanowych PHP (286)
  • Stosowanie ogólnego interfejsu dostępu do baz danych: PDO (286)
 • Propozycje dalszych lektur (289)
 • W następnym rozdziale (289)

Rozdział 12. Administrowanie MySQL dla zaawansowanych (291)

 • Szczegóły systemu przywilejów (291)
  • Tabela user (293)
  • Tabela db (295)
  • Tabele tables_priv, columns_priv i procs_priv (296)
  • Kontrola dostępu: w jaki sposób MySQL używa tabel przywilejów (297)
  • Zmiana przywilejów: kiedy zmiany zostaną uwzględnione? (298)
 • Ochrona bazy danych (298)
  • MySQL z perspektywy systemu operacyjnego (298)
  • Hasła (299)
  • Przywileje użytkowników (299)
  • MySQL i internet (300)
 • Uzyskiwanie szczegółowych informacji o bazie danych (301)
  • Uzyskiwanie informacji poleceniem SHOW (301)
  • Uzyskiwanie informacji o kolumnach za pomocą polecenia DESCRIBE (303)
  • Jak wykonywane są zapytania: polecenie EXPLAIN (303)
 • Optymalizowanie bazy danych (308)
  • Optymalizacja projektu bazy danych (308)
  • Przywileje (308)
  • Optymalizacja tabel (308)
  • Stosowanie indeksów (308)
  • Używanie wartości domyślnych (309)
  • Więcej wskazówek (309)
 • Tworzenie kopii zapasowej bazy danych MySQL (309)
 • Przywracanie bazy danych MySQL (310)
 • Implementowanie replikacji (310)
  • Konfigurowanie serwera nadrzędnego (311)
  • Transfer danych początkowych (311)
  • Konfigurowanie odbiorcy lub odbiorców (312)
 • Propozycje dalszych lektur (312)
 • W następnym rozdziale (312)

Rozdział 13. Zaawansowane programowanie w MySQL (313)

 • Instrukcja LOAD DATA INFILE (313)
 • Mechanizmy składowania danych (314)
 • Transakcje (315)
  • Definicje dotyczące transakcji (315)
  • Użycie transakcji w InnoDB (316)
 • Klucze obce (317)
 • Procedury składowane (318)
  • Prosty przykład (318)
  • Zmienne lokalne (321)
  • Kursory i struktury sterujące (321)
 • Wyzwalacze (324)
 • Propozycje dalszych lektur (326)
 • W następnym rozdziale (326)

Część III. E-commerce i bezpieczeństwo (327)

Rozdział 14. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych (329)

 • Identyfikacja zagrożeń (329)
  • Dostęp do wrażliwych danych (329)
  • Modyfikacje danych (332)
  • Utrata lub zniszczenie danych (332)
  • Blokada usługi (333)
  • Wstrzykiwanie złośliwego kodu (335)
  • Złamanie zabezpieczeń dostępu do serwera (336)
  • Zaprzeczenie korzystania z usługi (336)
 • Identyfikacja użytkowników (337)
  • Napastnicy i crackerzy (337)
  • Nieświadomi użytkownicy zainfekowanych komputerów (338)
  • Rozczarowani pracownicy (338)
  • Złodzieje sprzętu komputerowego (338)
  • My sami (338)
 • W następnym rozdziale (339)

Rozdział 15. Tworzenie bezpiecznych aplikacji internetowych (341)

 • Strategie zapewniania bezpieczeństwa (341)
  • Planowanie z wyprzedzeniem (342)
  • Równowaga między bezpieczeństwem i użytecznością (342)
  • Monitorowanie bezpieczeństwa (343)
  • Ogólne podejście do bezpieczeństwa (343)
 • Zabezpieczanie kodu źródłowego (343)
  • Filtrowanie danych pochodzących od użytkowników (343)
  • Unieważnianie danych wynikowych (347)
  • Organizacja kodu źródłowego (349)
  • Zawartość kodu źródłowego (350)
  • Zagadnienia dotyczące systemu plików (351)
  • Stabilność kodu i błędy (352)
  • Wykonywanie poleceń (352)
 • Zabezpieczanie serwera WWW oraz PHP (354)
  • Regularne uaktualnianie oprogramowania (354)
  • Analiza ustawień w pliku php.ini (355)
  • Konfiguracja serwera WWW (355)
  • Aplikacje internetowe działające na współużytkowanych serwerach hostingowych (356)
 • Bezpieczeństwo serwera bazy danych (357)
  • Użytkownicy i system uprawnień (357)
  • Wysyłanie danych do serwera (358)
  • Łączenie się z serwerem (359)
  • Praca serwera (359)
 • Zabezpieczanie sieci (359)
  • Zapory sieciowe (360)
  • Wykorzystanie strefy zdemilitaryzowanej (360)
  • Przygotowanie na ataki DoS i DDoS (361)
 • Bezpieczeństwo komputerów i systemów operacyjnych (361)
  • Uaktualnianie systemu operacyjnego (361)
  • Udostępnianie tylko niezbędnych usług (362)
  • Fizyczne zabezpieczenie serwera (362)
 • Planowanie działań na wypadek awarii (362)
 • W następnym rozdziale (364)

Rozdział 16. Implementacja metod uwierzytelniania przy użyciu PHP (365)

 • Identyfikacja użytkowników (365)
 • Implementacja kontroli dostępu (366)
  • Przechowywanie haseł dostępu (368)
  • Zabezpieczanie haseł (369)
  • Zabezpieczanie więcej niż jednej strony (370)
 • Podstawowa metoda uwierzytelniania (371)
 • Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania w PHP (371)
 • Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania na serwerze Apache przy użyciu plików .htaccess (373)
 • Implementacja własnej metody uwierzytelniania (376)
 • Propozycje dalszych lektur (376)
 • W następnym rozdziale (376)

Część IV. Zaawansowane techniki PHP (377)

Rozdział 17. Interakcja z systemem plików i serwerem (379)

 • Wprowadzenie do wysyłania plików (379)
  • Kod HTML służący do wysyłania plików (380)
  • Tworzenie kodu PHP obsługującego plik (381)
  • Śledzenie postępów przesyłania plików (385)
  • Najczęściej spotykane problemy (387)
 • Stosowanie funkcji katalogowych (388)
  • Odczyt z katalogów (388)
  • Otrzymywanie informacji na temat aktualnego katalogu (391)
  • Tworzenie i usuwanie katalogów (391)
 • Interakcja z systemem plików (392)
  • Pobieranie informacji o pliku (392)
  • Zmiana właściwości pliku (394)
  • Tworzenie, usuwanie i przenoszenie plików (395)
 • Stosowanie funkcji uruchamiających programy (395)
 • Interakcja ze środowiskiem: funkcje getenv() i putenv() (398)
 • Propozycje dalszych lektur (398)
 • W następnym rozdziale (398)

Rozdział 18. Stosowanie funkcji sieci i protokołu (399)

 • Przegląd protokołów (399)
 • Wysyłanie i odczytywanie poczty elektronicznej (400)
 • Korzystanie z danych z innych witryn WWW (400)
 • Stosowanie funkcji połączeń sieciowych (403)
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa lub kopii lustrzanej pliku (407)
  • Stosowanie FTP w celu utworzenia kopii bezpieczeństwa lub kopii lustrzanej pliku (407)
  • Wysyłanie plików (413)
  • Unikanie przekroczenia dopuszczalnego czasu (413)
  • Stosowanie innych funkcji FTP (414)
 • Propozycje dalszych lektur (414)
 • W następnym rozdziale (414)

Rozdział 19. Zarządzanie datą i czasem (415)

 • Uzyskiwanie informacji o dacie i czasie w PHP (415)
  • Strefy czasowe (415)
  • Stosowanie funkcji date() (416)
  • Obsługa znaczników czasu Uniksa (417)
  • Stosowanie funkcji getdate() (419)
  • Sprawdzanie poprawności dat przy użyciu funkcji checkdate() (420)
  • Formatowanie znaczników czasu (420)
 • Konwersja pomiędzy formatami daty PHP i MySQL (422)
 • Obliczanie dat w PHP (424)
 • Obliczanie dat w MySQL (425)
 • Stosowanie mikrosekund (426)
 • Stosowanie funkcji kalendarzowych (426)
 • Propozycje dalszych lektur (427)
 • W następnym rozdziale (427)

Rozdział 20. Umiędzynarodawianie i lokalizowanie (429)

 • Lokalizacja to nie tylko tłumaczenie (429)
 • Zbiory znaków (430)
  • Zbiory znaków i ich związki z bezpieczeństwem (431)
  • Stosowanie wielobajtowych funkcji łańcuchowych w PHP (432)
 • Tworzenie struktury strony przystosowanej do lokalizacji (432)
 • Zastosowanie funkcji gettext() w umiędzynarodowionej aplikacji (435)
  • Konfiguracja systemu w celu wykorzystania funkcji gettext() (436)
  • Tworzenie plików z tłumaczeniami (437)
  • Implementacja zlokalizowanych treści w PHP z użyciem funkcji gettext() (438)
 • Propozycje dalszej lektury (439)
 • W następnym rozdziale (440)

Rozdział 21. Generowanie obrazków (441)

 • Konfigurowanie obsługi obrazków w PHP (441)
 • Formaty obrazków (442)
  • JPEG (442)
  • PNG (442)
  • GIF (443)
 • Tworzenie obrazków (443)
  • Tworzenie kadru obrazka (444)
  • Rysowanie lub umieszczanie tekstu w obrazku (444)
  • Wyświetlanie ostatecznej grafiki (446)
  • Końcowe czynności porządkujące (447)
 • Stosowanie automatycznie generowanych obrazków na innych stronach (447)
 • Stosowanie tekstu i czcionek do tworzenia obrazków (448)
  • Konfiguracja podstawowego kadru (451)
  • Dopasowanie tekstu do przycisku (452)
  • Nadawanie tekstowi odpowiedniej pozycji (454)
  • Wpisywanie tekstu do przycisku (455)
  • Etap końcowy (455)
 • Rysowanie figur i wykresów danych (455)
 • Inne funkcje obrazków (462)
 • W następnym rozdziale (462)

Rozdział 22. Stosowanie kontroli sesji w PHP (463)

 • Czym jest kontrola sesji? (463)
 • Podstawowa zasada działania sesji (463)
  • Czym jest cookie? (464)
  • Konfiguracja cookies w PHP (464)
  • Stosowanie cookies w sesji (465)
  • Przechowywanie identyfikatora sesji (465)
 • Implementacja prostych sesji (466)
  • Rozpoczynanie sesji (466)
  • Zgłaszanie zmiennych sesyjnych (466)
  • Stosowanie zmiennych sesyjnych (467)
  • Usuwanie zmiennych i niszczenie sesji (467)
 • Przykład prostej sesji (467)
 • Konfiguracja kontroli sesji (469)
 • Implementacja uwierzytelniania w kontroli sesji (470)
 • W następnym rozdziale (476)

Rozdział 23. Integracja JavaScriptu i PHP (477)

 • Przedstawienie technologii AJAX (477)
 • Krótka prezentacja jQuery (478)
 • Stosowanie jQuery w aplikacjach internetowych (478)
  • Podstawowe pojęcia i techniki związane ze stosowaniem jQuery (479)
  • Stosowanie selektorów jQuery (479)
 • Stosowanie jQuery, technologii AJAX i skryptów PHP (487)
  • Ajaksowe pogawędki - skrypt serwera (487)
  • Metody jQuery służące do korzystania z technologii AJAX (490)
  • Kliencka część aplikacji do prowadzenia pogawędek (493)
 • Propozycje dalszej lektury (498)
 • W następnym rozdziale (498)

Rozdział 24. Inne przydatne własności (499)

 • Przetwarzanie łańcuchów znaków - funkcja eval() (499)
 • Zakończenie wykonania - die i exit (500)
 • Serializacja zmiennych i obiektów (500)
 • Pobieranie informacji na temat środowiska PHP (501)
  • Uzyskiwanie informacji na temat załadowanych rozszerzeń (502)
  • Identyfikacja właściciela skryptu (502)
  • Uzyskiwanie informacji na temat daty modyfikacji skryptu (502)
 • Czasowa zmiana środowiska wykonawczego (503)
 • Podświetlanie źródeł (504)
 • Używanie PHP w wierszu poleceń (505)
 • W następnej części (506)

Część V. Tworzenie praktycznych projektów PHP I MYSQL (507)

Rozdział 25. Stosowanie PHP i MySQL w dużych projektach (509)

 • Zastosowanie inżynierii oprogramowania w tworzeniu aplikacji WWW (510)
 • Planowanie i prowadzenie projektu aplikacji WWW (510)
 • Ponowne stosowanie kodu (511)
 • Tworzenie kodu łatwego w utrzymaniu (512)
  • Standardy kodowania (512)
  • Dzielenie kodu (515)
  • Stosowanie standardowej struktury katalogów (516)
  • Dokumentacja i dzielenie wewnętrznych funkcji (516)
 • Implementacja kontroli wersji (516)
 • Wybór środowiska programistycznego (517)
 • Dokumentacja projektów (517)
 • Prototypowanie (518)
 • Oddzielanie logiki i zawartości (519)
 • Optymalizacja kodu (519)
  • Stosowanie prostych optymalizacji (520)
 • Testowanie (520)
 • Propozycje dalszych lektur (521)
 • W następnym rozdziale (521)

Rozdział 26. Usuwanie i rejestracja błędów (523)

 • Błędy programistyczne (523)
  • Błędy składni (523)
  • Błędy wykonania (524)
  • Błędy logiczne (529)
 • Pomoc w usuwaniu błędów w zmiennych (530)
 • Poziomy zgłaszania błędów (532)
 • Zmiana ustawień zgłaszania błędów (534)
 • Wyzwalanie własnych błędów (535)
 • Eleganckie rejestrowanie błędów (536)
 • Rejestrowanie błędów w pliku dziennika (538)
 • W następnym rozdziale (538)

Rozdział 27. Tworzenie uwierzytelniania użytkowników i personalizacji (539)

 • Składniki rozwiązania (539)
  • Identyfikacja użytkownika i personalizacja (540)
  • Przechowywanie zakładek (540)
  • Rekomendowanie zakładek (541)
 • Przegląd rozwiązania (541)
 • Implementacja bazy danych (543)
 • Implementacja podstawowej witryny (544)
 • Implementacja uwierzytelniania użytkowników (546)
  • Rejestracja użytkowników (546)
  • Logowanie (551)
  • Wylogowanie (554)
  • Zmiana hasła (555)
  • Ustawianie zapomnianych haseł (557)
 • Implementacja przechowywania i odczytywania zakładek (561)
  • Dodawanie zakładek (561)
  • Wyświetlanie zakładek (563)
  • Usuwanie zakładek (564)
 • Implementacja rekomendacji (566)
 • Rozwijanie projektu i możliwe rozszerzenia (568)

Rozdział 28. Tworzenie internetowego klienta poczty elektronicznej z użyciem Laravela (571)

 • Prezentacja frameworka Laravel 5 (571)
  • Tworzenie nowego projektu Laravel (571)
  • Struktura aplikacji Laravel (572)
  • Cykl obsługi żądań i wzorzec MVC Laravela (574)
  • Klasy modelu, widok i kontroler frameworka Laravel (575)

Rozdział 29. Tworzenie internetowego klienta poczty elektronicznej z użyciem Laravela - część 2. (591)

 • Tworzenie prostego klienta IMAP przy użyciu Laravela (591)
  • Funkcje IMAP udostępniane przez PHP (591)
  • Opakowywanie funkcji IMAP na potrzeby aplikacji Laravel (599)
 • Łączenie wszystkich elementów w celu implementacji internetowego klienta poczty elektronicznej (615)
  • Implementacja klasy ImapServiceProvider (616)
  • Strona uwierzytelniania aplikacji klienckiej (617)
  • Implementacja głównego widoku aplikacji (621)
  • Implementacja usuwania i wysyłania wiadomości (629)
 • Wnioski (634)

Rozdział 30. Integracja z mediami społecznościowymi - udostępnianie i uwierzytelnianie (635)

 • OAuth - internetowa usługa uwierzytelniająca (635)
  • Przydziały typu kod autoryzacji (637)
  • Przydziały niejawne (638)
  • Implementacja internetowego klienta Instagrama (639)
  • Oznaczanie zdjęć jako lubianych (646)
 • Wniosek (647)

Rozdział 31. Tworzenie koszyka na zakupy (649)

 • Składniki rozwiązania (649)
  • Tworzenie katalogu online (650)
  • Śledzenie zakupów użytkownika podczas przeglądania (650)
  • Implementacja systemu płatności (650)
  • Interfejs administratora (651)
 • Przegląd rozwiązania (651)
 • Implementacja bazy danych (654)
 • Implementacja katalogu online (656)
  • Przedstawianie kategorii (658)
  • Wyświetlanie książek danej kategorii (660)
  • Przedstawianie szczegółowych danych książki (661)
 • Implementacja koszyka na zakupy (662)
  • Stosowanie skryptu pokaz_kosz.php (663)
  • Podgląd koszyka (665)
  • Dodawanie produktów do koszyka (667)
  • Zapisywanie uaktualnionego koszyka (669)
  • Wyświetlanie podsumowania w pasku nagłówka (669)
  • Pobyt w kasie (670)
 • Implementacja płatności (675)
 • Implementacja interfejsu administratora (676)
 • Rozwijanie projektu (682)

Dodatki (685)

Dodatek A. Instalacja Apache, PHP i MySQL (687)

 • Instalacja Apache, PHP i MySQL w systemie UNIX (688)
  • Instalacja przy użyciu binariów (688)
  • Instalacja przy użyciu kodów źródłowych (689)
  • Podstawowe zmiany w konfiguracji serwera Apache (695)
  • Czy obsługa PHP działa poprawnie? (696)
  • Czy SSL działa poprawnie? (697)
 • Instalacja Apache, PHP i MySQL w systemie Windows (698)
 • Instalowanie PEAR (700)
 • Instalowanie PHP z innymi serwerami (700)

Skorowidz (701)

Informatyka » Bazy danych

Informatyka » PHP - Programowanie

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...