PHP7. Praktyczny kurs

 
PHP7. Praktyczny kurs
Zawiera darmowych rozdziałów: 5
Stron w książce: 464 Udostępniono darmowych stron: 8
Data wydania: 2017-04-18Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 2Cena książki drukowanej: 69,00 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Praktyczny kurs PHP7

Język skryptowy sam wchodzi do głowy!

Era statycznych stron internetowych minęła tak dawno, że nawet najstarsi internauci słabo ją pamiętają. Trudno byłoby dziś znaleźć w sieci stronę opartą wyłącznie na HTML-u, a gdyby nawet się to udało, można by ją chyba od razu odesłać do muzeum. Tymczasem wśród różnorakich technik służących dynamicznemu generowaniu treści stron WWW poczesne — o ile nie najważniejsze — miejsce zajmuje PHP. Jeśli więc chcesz zacząć samodzielnie tworzyć strony, nie możesz pominąć nauki tego języka. Co więcej, musisz poznać go bardzo dobrze, ponieważ będziesz z niego korzystać na co dzień.

Ta książka pomoże Ci szybko i bezboleśnie wejść w świat języka PHP w jego najnowszej wersji. Na praktycznych przykładach nauczysz się poprawnie stosować najpierw najprostsze, a później nieco bardziej zaawansowane techniki. Zorientujesz się, co to jest i jak działa język skryptowy, jak zainstalować PHP i serwery, jak PHP współpracuje z przeglądarką internetową czy bazą danych. Nauczysz się konstruować interaktywne elementy stron WWW, budować formularze i blokować niepożądane adresy IP. Seria listingów, przejrzystych wyjaśnień i ćwiczeń do wykonania pozwoli Ci poznać PHP od podszewki i bez oporów używać go w praktyce.

Zadbaj o profesjonalny wygląd swoich stron WWW!

Poznamy podstawy PHP. Napiszemy pierwszy program PHP, dowiemy się jak należy pisać komentarze PHP i jakie techniki komentowania są zabronione. Poznamy znaczniki PHP aktualnie dozwolone w PHP7, jak również znaczniki wycofane z użycia.

Darmowy rozdział:

Rozdział 2. Elementy języka (43) - fragment

 • Lekcja 3. Pierwszy skrypt (43)
  • Zaczynamy (43)
  • Znaczniki PHP (47)
  • Komentarze (49)

 

Wstęp (7)

O książce (7)

Narzędzia (8)

Listingi i rozwiązania ćwiczeń (9)

Rozdział 1. Podstawy (11)

 • Lekcja 1. Czym jest PHP? (11)
  • Język skryptowy (11)
  • Krótka historia PHP (12)
  • Jak to działa? (13)
 • Lekcja 2. Instalacja i konfiguracja narzędzi (14)
  • Samodzielna instalacja narzędzi (14)
  • Korzystanie z pakietu XAMPP (30)
  • Plik konfiguracyjny PHP (39)
  • PHP w wierszu poleceń (40)

Rozdział 2. Elementy języka (43)

 • Lekcja 3. Pierwszy skrypt (43)
  • Zaczynamy (43)
  • Znaczniki PHP (47)
  • Komentarze (49)
  • Wyświetlanie informacji (51)
  • Instrukcja print (53)
  • Łączenie skryptów (53)
 • Lekcja 4. Zmienne, typy danych i operatory (59)
  • Czym są zmienne? (59)
  • Rodzaje zmiennych, czyli typy danych (60)
  • Zmienne w kodzie skryptu (65)
  • Wyświetlanie wartości zmiennych (66)
  • Operacje na zmiennych (71)
  • Operatory (71)
  • Zmienne globalne (superglobalne) (87)
  • Konwersje typów (89)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (93)
 • Lekcja 5. Instrukcje sterujące (93)
  • Instrukcje warunkowe (93)
  • Instrukcja wyboru (101)
  • Operator warunkowy (103)
  • Pętle (104)
  • Składnia alternatywna (115)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (117)
 • Lekcja 6. Funkcje (118)
  • Definiowanie funkcji (118)
  • Argumenty funkcji (119)
  • Zwracanie wartości przez funkcje (121)
  • Zasięg zmiennych (123)
  • Sposoby przekazywania argumentów (128)
  • Domyślne argumenty funkcji (130)
  • Argumenty i typy danych (131)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (133)
 • Lekcja 7. Obsługa daty i czasu (134)
  • Wyświetlanie daty i czasu (134)
  • Tworzenie znacznika czasu (142)
  • Pozostałe funkcje (145)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (148)
 • Lekcja 8. Ciągi znaków (148)
  • Rodzaje ciągów znaków (148)
  • Wyrażenia złożone w ciągach znaków (151)
  • Która metoda jest szybsza? (152)
  • Formatowanie ciągów (153)
  • Przetwarzanie ciągów znaków (159)
  • Porównania (162)
  • Przeszukiwanie (163)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (165)
 • Lekcja 9. Tablice (165)
  • Proste tablice (165)
  • Tablice asocjacyjne (169)
  • Operacje na tablicach (171)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (178)

Rozdział 3. Współpraca z systemem plików (181)

 • Lekcja 10. Operacje na strukturze systemu plików (181)
  • Odczyt zawartości katalogu (181)
  • Operacje na katalogach (187)
  • Operacje na plikach (189)
  • Miejsce na dysku (191)
  • Rekurencyjne usuwanie zawartości katalogu (192)
  • Nawigacja po katalogach (193)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (196)
 • Lekcja 11. Operacje na plikach (196)
  • Tworzenie i otwieranie plików (197)
  • Zamykanie plików (199)
  • Odczyt danych (199)
  • Zapis danych (207)
  • Inne operacje (208)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (212)
 • Lekcja 12. Praktyczne wykorzystanie plików (212)
  • Tekstowy licznik odwiedzin (212)
  • Licznik wykorzystujący grafikę (215)
  • Lista odnośników (216)
  • Lista odwiedzin (218)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (221)

Rozdział 4. Współpraca z przeglądarką (223)

 • Lekcja 13. Odbieranie danych z przeglądarki (223)
  • Formularze HTML (223)
  • Wysyłanie metodą GET (224)
  • Metoda POST (229)
  • Tablica REQUEST (231)
  • Zapis danych w praktyce (232)
  • Wysyłanie plików do serwera (236)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (240)
 • Lekcja 14. Wysyłanie danych do przeglądarki (241)
  • Sposoby wysyłania danych (241)
  • Wysyłanie zawartości plików (242)
  • Sposoby pobierania plików z serwisu (245)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (259)
 • Lekcja 15. Obsługa cookies (259)
  • Krótko o cookies (259)
  • Obsługa cookies w PHP (260)
  • Korzystanie z cookies (264)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (269)
 • Lekcja 16. Sesje (269)
  • Wstęp do sesji (269)
  • Identyfikator sesji (270)
  • Rozpoczynanie sesji (270)
  • Kończenie sesji (271)
  • Zmienne sesji (271)
  • Konfiguracja sesji (272)
  • Implementacja sesji (274)
  • Śledzenie zachowań użytkownika (277)
  • Kontrola dostępu z wykorzystaniem sesji (279)
  • System logowania z danymi w pliku (285)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (288)

Rozdział 5. Obiektowy PHP (289)

 • Lekcja 17. Podstawy obiektowości (289)
  • Czym jest obiekt? (289)
  • Definicja klasy (290)
  • Tworzenie obiektów (293)
  • Konstruktory i destruktory (295)
  • Automatyczne ładowanie kodu klasy (298)
  • Obiektowa lista odwiedzin (300)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (303)
 • Lekcja 18. Więcej o programowaniu obiektowym (303)
  • Dziedziczenie (303)
  • Przesłanianie składowych (307)
  • Klasy i składowe finalne (309)
  • Konstruktory i destruktory klas bazowych (310)
  • Specyfikatory dostępu (312)
  • Składowe statyczne (314)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (317)
 • Lekcja 19. Wyjątki (317)
  • Instrukcja throw (318)
  • Klasa Exception i pochodne (318)
  • Blok try...catch (319)
  • Przechwytywanie wielu wyjątków (325)
  • Własne wyjątki (327)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (328)

Rozdział 6. Grafika i obrazy (329)

 • Lekcja 20. Obsługa grafiki (329)
  • Biblioteka graficzna (329)
  • Jak utworzyć galerię obrazów? (330)
  • Przetwarzanie grafiki (339)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (352)

Rozdział 7. Obsługa sieci (353)

 • Lekcja 21. Połączenia, poczta i FTP (353)
  • Tablica $_SERVER (353)
  • Adresy IP (356)
  • Jak rozpoznać przeglądarkę? (358)
  • Połączenie FTP (360)
  • Wysyłanie poczty (363)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (366)

Rozdział 8. Współpraca z bazami danych (367)

 • Lekcja 22. Podstawy baz danych (367)
  • MySQL i SQLite (367)
  • Tabele, klucze i relacje (368)
  • Bazy danych a PHP (372)
  • Instalacja systemu bazy danych (373)
  • Obsługa serwera MySQL (380)
 • Lekcja 23. Podstawy SQL (386)
  • Czym jest SQL? (386)
  • Obsługa tabel (387)
  • Typy danych w kolumnach (392)
  • Zapytania (397)
 • Lekcja 24. PHP i bazy danych (410)
  • PHP i MySQL (410)
  • PHP i SQLite (417)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (425)
 • Lekcja 25. Podejście obiektowe (426)
  • Korzystanie z PDO (426)
  • PHP i SQLite (434)
 • Lekcja 26. Bazy danych w praktyce (438)
  • Licznik (438)
  • Logowanie (441)
  • Sonda (ankieta) (443)
  • Lista odwiedzin (449)
  • Liczba osób na stronie (452)
  • Ćwiczenia do samodzielnego wykonania (454)

Skorowidz (455)

Informatyka » PHP - Programowanie

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...