Python. Instrukcje dla programisty

 
Python. Instrukcje dla programisty
Zawiera darmowych rozdziałów: 19
Stron w książce: 640 Udostępniono darmowych stron: 25
Data wydania: 2016-10-28Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 39Cena książki drukowanej: 89,00 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Przekonaj się, jak szybko możesz zacząć tworzyć świetne aplikacje w Pythonie!

Python to język programowania o bardzo wszechstronnych możliwościach. Nadaje się do tworzenia gier i aplikacji sieciowych oraz wdrażania indywidualnych rozwiązań biznesowych. Wykorzystuje się go do różnych celów naukowych i budowania praktycznych rozwiązań najrozmaitszych problemów. Umożliwia pisanie przejrzystego, zwięzłego kodu, który jest łatwy w konserwacji i pozwala na sprawne rozwijanie oprogramowania. Jeśli chcesz zacząć szybko pisać funkcjonujący, efektywny kod i tworzyć działające aplikacje, Python jest świetnym wyborem.

Niniejsza książka jest zwięzłym, praktycznym podręcznikiem programowania w Pythonie. Dzięki niej gruntownie opanujesz podstawy języka i nabierzesz dobrych nawyków w programowaniu. Szybko będziesz mógł skoncentrować się na praktycznej stronie realizacji projektów, a nowo poznane koncepcje wypróbujesz przez opracowywanie konkretnych kwestii. W ten sposób przygotujesz się do nauki zaawansowanych technik Pythona.

 

Najważniejsze zagadnienia omówione w książce:

 • podstawowe koncepcje programowania
 • praktyczne sposoby obsługi błędów i testowania kodu
 • biblioteki i narzędzia Pythona, takie jak matplotlib, NumPy i Pygal
 • praca z danymi i generowanie interaktywnych wizualizacji
 • tworzenie praktycznych aplikacji od podstaw i ich wdrażanie na serwerach WWW
 • możliwe problemy i sposoby ich rozwiązywania

 

Eric Matthes — uczy fizyki i matematyki w szkole średniej. Od kilku lat prowadzi kursy dla początkujących programistów Pythona. Swój pierwszy program komputerowy — prostą, poprawnie funkcjonującą grę — napisał w wieku 5 lat.

Mieszka na Alasce z Zoną i synem.

Darmowe rozdziały:

Rozdział 6. Słowniki (139)

 • Prosty słownik (140)
 • Praca ze słownikami (140)
  • Uzyskiwanie dostępu do wartości słownika (141)
  • Dodanie nowej pary klucz-wartość (142)
  • Rozpoczęcie pracy od pustego słownika (143)
  • Modyfikowanie wartości słownika (143)
  • Usuwanie pary klucz-wartość (145)
  • Słownik podobnych obiektów (145)
 • Iteracja przez słownik (148)
  • Iteracja przez wszystkie pary klucz-wartość (148)
  • Iteracja przez wszystkie klucze słownika (150)
  • Iteracja przez uporządkowane klucze słownika (152)
  • Iteracja przez wszystkie wartości słownika (153)
 • Zagnieżdżanie (154)
  • Lista słowników (155)
  • Lista w słowniku (158)
  • Słownik w słowniku (161)
 • Podsumowanie (163)

O autorze (21)

O korektorze merytorycznym (21)

Podziękowania (23)

Wprowadzenie (25)

 • Do kogo jest skierowana ta książka? (26)
 • Czego nauczysz się z tej książki? (26)
 • Dlaczego Python? (27)

Część I. Podstawy (29)

Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy (31)

 • Przygotowanie środowiska programistycznego (31)
  • Python 2 i Python 3 (31)
  • Wykonanie fragmentu kodu w Pythonie (32)
  • Witaj, świecie! (32)
 • Python w różnych systemach operacyjnych (33)
  • Python w systemach z rodziny Linux (33)
  • Python w systemie OS X (37)
  • Python w systemie Windows (40)
 • Rozwiązywanie problemów podczas instalacji (44)
 • Uruchamianie programów Pythona z poziomu powłoki (45)
  • W systemach Linux i OS X (45)
  • W systemie Windows (46)
 • Podsumowanie (47)

Rozdział 2. Zmienne i proste typy danych (49)

 • Co tak naprawdę dzieje się po uruchomieniu hello_world.py? (49)
 • Zmienne (50)
  • Nadawanie nazw zmiennym i używanie zmiennych (51)
  • Unikanie błędów związanych z nazwami podczas używania zmiennych (52)
 • Ciągi tekstowe (54)
  • Zmiana wielkości liter ciągu tekstowego za pomocą metod (54)
  • Łączenie ciągów tekstowych (55)
  • Dodawanie białych znaków do ciągów tekstowych za pomocą tabulatora i znaku nowego wiersza (57)
  • Usunięcie białych znaków (57)
  • Unikanie błędów składni w ciągach tekstowych (59)
  • Wyświetlanie danych w Pythonie 2.x (60)
 • Liczby (61)
  • Liczby całkowite (61)
  • Liczby zmiennoprzecinkowe (62)
  • Unikanie błędów typu podczas pracy z funkcją str() (63)
  • Liczby całkowite w Pythonie 2 (64)
 • Komentarze (65)
  • Jak można utworzyć komentarz? (65)
  • Jakiego rodzaju komentarze należy tworzyć? (66)
 • Zen Pythona (66)
 • Podsumowanie (68)

Rozdział 3. Wprowadzenie do list (71)

 • Czym jest lista? (71)
  • Uzyskanie dostępu do elementów listy (72)
  • Numeracja indeksu zaczyna się od 0, a nie od 1 (73)
  • Użycie poszczególnych wartości listy (73)
 • Zmienianie, dodawanie i usuwanie elementów (74)
  • Modyfikowanie elementów na liście (75)
  • Dodawanie elementów do listy (75)
  • Usuwanie elementu z listy (77)
 • Organizacja listy (82)
  • Trwałe sortowanie listy za pomocą metody sort() (82)
  • Wyświetlanie listy w odwrotnej kolejności alfabetycznej (84)
  • Określenie wielkości listy (84)
 • Unikanie błędów indeksu podczas pracy z listą (86)
 • Podsumowanie (87)

Rozdział 4. Praca z listą (89)

 • Iteracja przez całą listę (89)
  • Dokładniejsza analiza pętli (90)
  • Wykonanie większej liczby zadań w pętli for (91)
  • Wykonywanie operacji po pętli for (93)
 • Unikanie błędów związanych z wcięciami (94)
  • Brak wcięcia (94)
  • Brak wcięcia dodatkowych wierszy (95)
  • Niepotrzebne wcięcie (95)
  • Niepotrzebne wcięcie po pętli (96)
  • Brak dwukropka (97)
 • Tworzenie list liczbowych (97)
  • Użycie funkcji range() (97)
  • Użycie funkcji range() do utworzenia listy liczb (99)
  • Proste dane statystyczne dotyczące listy liczb (101)
  • Lista składana (101)
 • Praca z fragmentami listy (103)
  • Wycinek listy (103)
  • Iteracja przez wycinek (104)
  • Kopiowanie listy (105)
 • Krotka (108)
  • Definiowanie krotki (108)
  • Iteracja przez wszystkie wartości krotki (109)
  • Nadpisanie krotki (110)
 • Styl tworzonego kodu (111)
  • Konwencje stylu (111)
  • Wcięcia (112)
  • Długość wiersza (112)
  • Puste wiersze (113)
  • Inne specyfikacje stylu (113)
 • Podsumowanie (114)

Rozdział 5. Konstrukcja if (115)

 • Prosty przykład (115)
 • Test warunkowy (116)
  • Sprawdzenie równości (116)
  • Ignorowanie wielkości liter podczas sprawdzania równości (117)
  • Sprawdzenie nierówności (118)
  • Porównania liczbowe (119)
  • Sprawdzanie wielu warunków (120)
  • Sprawdzanie, czy wartość znajduje się na liście (121)
  • Sprawdzanie, czy wartość nie znajduje się na liście (122)
  • Wyrażenie boolowskie (122)
 • Polecenie if (123)
  • Proste polecenia if (123)
  • Polecenia if-else (125)
  • Łańcuch if-elif-else (125)
  • Użycie wielu bloków elif (127)
  • Pominięcie bloku else (128)
  • Sprawdzanie wielu warunków (128)
 • Używanie poleceń if z listami (132)
  • Sprawdzanie pod kątem wartości specjalnych (132)
  • Sprawdzanie, czy lista nie jest pusta (133)
  • Użycie wielu list (134)
 • Nadawanie stylu poleceniom if (136)
 • Podsumowanie (137)

Rozdział 6. Słowniki (139)

 • Prosty słownik (140)
 • Praca ze słownikami (140)
  • Uzyskiwanie dostępu do wartości słownika (141)
  • Dodanie nowej pary klucz-wartość (142)
  • Rozpoczęcie pracy od pustego słownika (143)
  • Modyfikowanie wartości słownika (143)
  • Usuwanie pary klucz-wartość (145)
  • Słownik podobnych obiektów (145)
 • Iteracja przez słownik (148)
  • Iteracja przez wszystkie pary klucz-wartość (148)
  • Iteracja przez wszystkie klucze słownika (150)
  • Iteracja przez uporządkowane klucze słownika (152)
  • Iteracja przez wszystkie wartości słownika (153)
 • Zagnieżdżanie (154)
  • Lista słowników (155)
  • Lista w słowniku (158)
  • Słownik w słowniku (161)
 • Podsumowanie (163)

Rozdział 7. Dane wejściowe użytkownika i pętla while (165)

 • Jak działa funkcja input()? (166)
  • Przygotowanie jasnych i zrozumiałych komunikatów (167)
  • Użycie funkcji int() do akceptowania liczbowych danych wejściowych (168)
  • Operator modulo (169)
  • Akceptacja danych wejściowych w Pythonie 2.7 (170)
 • Wprowadzenie do pętli while (171)
  • Pętla while w działaniu (171)
  • Umożliwienie użytkownikowi podjęcia decyzji o zakończeniu działania programu (172)
  • Użycie flagi (174)
  • Użycie polecenia break do opuszczenia pętli (175)
  • Użycie polecenia continue w pętli (176)
  • Unikanie pętli działającej w nieskończoność (177)
 • Użycie pętli while wraz z listami i słownikami (179)
  • Przenoszenie elementów z jednej listy na drugą (179)
  • Usuwanie z listy wszystkich egzemplarzy określonej wartości (180)
  • Umieszczenie w słowniku danych wejściowych wprowadzonych przez użytkownika (181)
 • Podsumowanie (183)

Rozdział 8. Funkcje (185)

 • Definiowanie funkcji (185)
  • Przekazywanie informacji do funkcji (186)
  • Argumenty i parametry (187)
 • Przekazywanie argumentów (188)
  • Argumenty pozycyjne (188)
  • Argumenty w postaci słów kluczowych (190)
  • Wartości domyślne (191)
  • Odpowiedniki wywołań funkcji (192)
  • Unikanie błędów związanych z argumentami (193)
 • Wartość zwrotna (195)
  • Zwrot prostej wartości (195)
  • Definiowanie argumentu jako opcjonalnego (196)
  • Zwrot słownika (198)
  • Używanie funkcji wraz z pętlą while (199)
 • Przekazywanie listy (200)
  • Modyfikowanie listy w funkcji (202)
  • Uniemożliwianie modyfikowania listy przez funkcję (205)
 • Przekazywanie dowolnej liczby argumentów (205)
  • Argumenty pozycyjne i przekazywanie dowolnej liczby argumentów (207)
  • Używanie dowolnej liczby argumentów w postaci słów kluczowych (208)
 • Przechowywanie funkcji w modułach (209)
  • Import całego modułu (210)
  • Import określonych funkcji (212)
  • Użycie słowa kluczowego as w celu zdefiniowania aliasu funkcji (212)
  • Użycie słowa kluczowego as w celu zdefiniowania aliasu modułu (213)
  • Import wszystkich funkcji modułu (213)
 • Nadawanie stylu funkcjom (214)
 • Podsumowanie (216)

Rozdział 9. Klasy (217)

 • Utworzenie i użycie klasy (218)
 • Utworzenie klasy Dog (218)
 • Utworzenie egzemplarza na podstawie klasy (220)
 • Praca z klasami i egzemplarzami (223)
  • Klasa Car (224)
  • Przypisanie atrybutowi wartości domyślnej (225)
  • Modyfikacja wartości atrybutu (226)
 • Dziedziczenie (229)
  • Metoda __init__() w klasie potomnej (230)
  • Dziedziczenie w Pythonie 2.7 (231)
  • Definiowanie atrybutów i metod dla klasy potomnej (232)
  • Nadpisywanie metod klasy nadrzędnej (233)
  • Egzemplarz jako atrybut (234)
  • Modelowanie rzeczywistych obiektów (236)
 • Import klas (237)
  • Import pojedynczej klasy (237)
  • Przechowywanie wielu klas w module (240)
  • Import wielu klas z modułu (241)
  • Import całego modułu (242)
  • Import wszystkich klas z modułu (242)
  • Import modułu w module (243)
  • Określenie swojego sposobu pracy (244)
 • Biblioteka standardowa Pythona (245)
 • Nadawanie stylu klasom (246)
 • Podsumowanie (248)

Rozdział 10. Pliki i wyjątki (249)

 • Odczytywanie danych z pliku (250)
  • Wczytywanie całego pliku (250)
  • Ścieżka dostępu do pliku (252)
  • Odczytywanie wiersz po wierszu (253)
  • Utworzenie listy wierszy na podstawie zawartości pliku (255)
  • Praca z zawartością pliku (255)
  • Ogromne pliki, czyli na przykład milion cyfr (257)
  • Czy data Twoich urodzin znajduje się w liczbie pi? (257)
 • Zapisywanie danych w pliku (258)
  • Zapisywanie danych do pustego pliku (259)
  • Zapisywanie wielu wierszy (260)
  • Dołączanie do pliku (261)
 • Wyjątki (262)
  • Obsługiwanie wyjątku ZeroDivisionError (262)
  • Używanie bloku try-except (263)
  • Używanie wyjątków w celu uniknięcia awarii programu (264)
  • Blok else (265)
  • Obsługa wyjątku FileNotFoundError (266)
  • Analiza tekstu (267)
  • Praca z wieloma plikami (269)
  • Ciche niepowodzenie (270)
  • Które błędy należy zgłaszać? (271)
 • Przechowywanie danych (273)
  • Używanie json.dump() i json.load() (273)
  • Zapisywanie i odczytywanie danych wygenerowanych przez użytkownika (274)
  • Refaktoryzacja (277)
 • Podsumowanie (279)

Rozdział 11. Testowanie kodu (281)

 • Testowanie funkcji (282)
  • Test jednostkowy i zestaw testów (283)
  • Zaliczenie testu (283)
  • Niezaliczenie testu (285)
  • Reakcja na niezaliczony test (286)
  • Dodanie nowego testu (288)
 • Testowanie klasy (290)
  • Różne rodzaje metod asercji (290)
  • Klasa do przetestowania (290)
  • Testowanie klasy AnonymousSurvey (293)
  • Metoda setUp() (295)
 • Podsumowanie (297)

Część II. Projekty (299)

Projekt 1. Inwazja obcych

Rozdział 12. Statek, który strzela pociskami (303)

 • Planowanie projektu (304)
 • Instalacja Pygame (304)
  • Instalacja pakietów Pythona za pomocą pip (305)
 • Rozpoczęcie pracy nad projektem gry (310)
  • Utworzenie okna Pygame i reagowanie na działania użytkownika (310)
  • Zdefiniowanie koloru tła (311)
  • Utworzenie klasy ustawień (312)
 • Dodanie obrazu statku kosmicznego (314)
  • Utworzenie klasy statku kosmicznego (314)
  • Wyświetlenie statku kosmicznego na ekranie (316)
 • Refaktoryzacja, czyli moduł game_functions (317)
  • Funkcja check_events() (317)
  • Funkcja update_screen() (319)
 • Kierowanie statkiem kosmicznym (320)
  • Reakcja na naciśnięcie klawisza (320)
  • Umożliwienie nieustannego ruchu (321)
  • Poruszanie statkiem w obu kierunkach (323)
  • Dostosowanie szybkości statku (325)
  • Ograniczenie zasięgu poruszania się statku (327)
  • Refaktoryzacja funkcji check_events() (327)
 • Krótkie powtórzenie (328)
  • alien_invasion.py (328)
  • settings.py (329)
  • game_functions.py (329)
  • ship.py (329)
 • Wystrzeliwanie pocisków (330)
  • Dodawanie ustawień dotyczących pocisków (330)
  • Utworzenie klasy Bullet (330)
  • Przechowywanie pocisków w grupie (332)
  • Wystrzeliwanie pocisków (333)
  • Usuwanie niewidocznych pocisków (334)
  • Ograniczenie liczby pocisków (336)
  • Utworzenie funkcji update_bullets() (337)
  • Utworzenie funkcji fire_bullet() (337)
 • Podsumowanie (338)

Rozdział 13. Obcy! (339)

 • Przegląd projektu (340)
 • Utworzenie pierwszego obcego (341)
  • Utworzenie klasy Alien (341)
  • Utworzenie egzemplarza obcego (342)
  • Wyświetlenie obcego na ekranie (343)
 • Utworzenie floty obcych (343)
  • Ustalenie maksymalnej liczby obcych wyświetlanych w jednym rzędzie (344)
  • Utworzenie rzędów obcych (345)
  • Utworzenie floty (346)
  • Refaktoryzacja funkcji create_fleet() (348)
  • Dodawanie rzędów (349)
 • Poruszanie flotą obcych (351)
  • Przesunięcie obcych w prawo (352)
  • Zdefiniowanie ustawień dla kierunku poruszania się floty (353)
  • Sprawdzenie, czy obcy dotarł do krawędzi ekranu (354)
  • Przesunięcie floty w dół i zmiana kierunku (355)
 • Zestrzeliwanie obcych (356)
  • Wykrywanie kolizji z pociskiem (356)
  • Utworzenie większych pocisków w celach testowych (357)
  • Ponowne utworzenie floty (358)
  • Zwiększenie szybkości pocisku (360)
  • Refaktoryzacja funkcji update_bullets() (360)
 • Zakończenie gry (361)
  • Wykrywanie kolizji między obcym i statkiem (361)
  • Reakcja na kolizję między obcym i statkiem (362)
  • Obcy, który dociera do dolnej krawędzi ekranu (366)
  • Koniec gry! (367)
 • Ustalenie, które komponenty gry powinny być uruchomione (367)
 • Podsumowanie (368)

Rozdział 14. Punktacja (369)

 • Dodanie przycisku Gra (369)
  • Utworzenie klasy Button (370)
  • Wyświetlenie przycisku na ekranie (372)
  • Uruchomienie gry (373)
  • Zerowanie gry (374)
  • Dezaktywacja przycisku Gra (376)
  • Ukrycie kursora myszy (377)
 • Zmiana poziomu trudności (377)
  • Zmiana ustawień dotyczących szybkości (378)
  • Wyzerowanie szybkości (380)
 • Punktacja (381)
  • Wyświetlanie punktacji (381)
  • Utworzenie tablicy wyników (383)
  • Uaktualnienie punktacji po zestrzeleniu obcego (384)
  • Zagwarantowanie uwzględnienia wszystkich trafień (386)
  • Zwiększenie liczby zdobywanych punktów (387)
  • Zaokrąglanie punktacji (388)
  • Najlepsze wyniki (389)
  • Wyświetlenie aktualnego poziomu gry (391)
  • Wyświetlenie liczby statków (396)
 • Podsumowanie (399)

Projekt 2. Wizualizacja danych

Rozdział 15. Generowanie danych (405)

 • Instalacja matplotlib (406)
  • Linux (406)
  • OS X (407)
  • Windows (407)
  • Testowanie matplotlib (407)
  • Galeria matplotlib (408)
 • Wygenerowanie prostego wykresu liniowego (408)
  • Zmienianie etykiety i grubości wykresu (409)
  • Poprawianie wykresu (410)
  • Używanie funkcji scatter() do wyświetlania poszczególnych punktów i nadawania im stylu (411)
  • Wyświetlanie serii punktów za pomocą funkcji scatter() (413)
  • Automatyczne obliczanie danych (413)
  • Usuwanie konturów z wyświetlanych punktów danych (415)
  • Definiowanie własnych kolorów (415)
  • Użycie mapy kolorów (415)
  • Automatyczny zapis wykresu (416)
 • Błądzenie losowe (417)
  • Utworzenie klasy RandomWalk (417)
  • Wybór kierunku (418)
  • Wyświetlenie wykresu błądzenia losowego (419)
  • Wygenerowanie wielu błądzeń losowych (420)
  • Nadawanie stylu danym wygenerowanym przez błądzenie losowe (421)
  • Kolorowanie punktów (421)
  • Kolorowanie punktów początkowego i końcowego (422)
  • Ukrywanie osi (423)
  • Dodawanie punktów do wykresu (424)
  • Zmienianie wielkości wykresu, aby wypełnił ekran (424)
 • Symulacja rzutu kością do gry za pomocą Pygal (426)
  • Instalacja Pygal (427)
  • Galeria Pygal (427)
  • Utworzenie klasy Die (427)
  • Rzut kością do gry (428)
  • Analiza wyników (429)
  • Utworzenie histogramu (430)
  • Rzut dwiema kośćmi (431)
  • Rzut kośćmi o różnej liczbie ścianek (433)
 • Podsumowanie (434)

Rozdział 16. Pobieranie danych (437)

 • Format CSV (438)
  • Przetwarzanie nagłówków pliku CSV (438)
  • Wyświetlanie nagłówków i ich położenia (439)
  • Wyodrębnienie i odczytanie danych (440)
  • Wyświetlenie danych na wykresie temperatury (442)
  • Moduł datetime (442)
  • Wyświetlanie daty (444)
  • Wyświetlenie dłuższego przedziału czasu (445)
  • Wyświetlenie drugiej serii danych (446)
  • Nakładanie cienia na wykresie (447)
  • Sprawdzenie pod kątem błędów (448)
 • Mapowanie globalnych zbiorów danych - format JSON (452)
  • Pobranie danych dotyczących populacji świata (452)
  • Wyodrębnienie interesujących nas danych (453)
  • Konwersja ciągu tekstowego na wartość liczbową (454)
  • Pobranie dwuznakowego kodu państwa (455)
  • Budowanie mapy świata (458)
  • Wyświetlenie danych liczbowych na mapie świata (459)
  • Wyświetlenie pełnej mapy populacji (460)
  • Grupowanie państw według populacji (463)
  • Nadawanie stylu mapie świata w Pygal (464)
  • Rozjaśnienie motywu graficznego (467)
 • Podsumowanie (468)

Rozdział 17. Praca z API (471)

 • Użycie Web API (471)
  • Git i GitHub (472)
  • Żądanie danych za pomocą wywołania API (472)
  • Instalacja requests (473)
  • Przetworzenie odpowiedzi API (473)
  • Praca ze słownikiem odpowiedzi (474)
  • Podsumowanie repozytoriów najczęściej oznaczanych gwiazdką (477)
  • Monitorowanie ograniczeń liczby wywołań API (478)
 • Wizualizacja repozytoriów za pomocą pakietu Pygal (479)
  • Dopracowanie wykresów generowanych przez Pygal (481)
  • Dodanie własnych podpowiedzi (483)
  • Wyświetlanie danych (484)
  • Dodawanie łączy do wykresu (486)
 • Hacker News API (487)
 • Podsumowanie (490)

Projekt 3. Aplikacje sieciowe

Rozdział 18. Rozpoczęcie pracy z Django (495)

 • Przygotowanie projektu (496)
  • Opracowanie specyfikacji (496)
  • Utworzenie środowiska wirtualnego (496)
  • Instalacja virtualenv (497)
  • Aktywacja środowiska wirtualnego (497)
  • Instalacja frameworka Django (498)
  • Utworzenie projektu w Django (498)
  • Utworzenie bazy danych (499)
  • Przegląd projektu (500)
 • Uruchomienie aplikacji (501)
  • Definiowanie modeli (502)
  • Aktywacja modeli (503)
  • Witryna administracyjna Django (505)
  • Zdefiniowanie modelu Entry (508)
  • Migracja modelu Entry (509)
  • Rejestracja modelu Entry w witrynie administracyjnej (509)
  • Powłoka Django (510)
 • Tworzenie stron internetowych - strona główna aplikacji (512)
  • Mapowanie adresu URL (513)
  • Utworzenie widoku (515)
  • Utworzenie szablonu (516)
 • Utworzenie dodatkowych stron (517)
  • Dziedziczenie szablonu (518)
  • Strona tematów (520)
  • Strony poszczególnych tematów (523)
 • Podsumowanie (527)

Rozdział 19. Konta użytkowników (529)

 • Umożliwienie użytkownikom wprowadzania danych (530)
 • Dodawanie nowego tematu (530)
 • Dodawanie nowych wpisów (535)
 • Edycja wpisu (539)
 • Konfiguracja kont użytkowników (543)
 • Aplikacja users (543)
 • Strona logowania (544)
 • Wylogowanie (547)
 • Strona rejestracji użytkownika (548)
 • Umożliwienie użytkownikom bycia właścicielami swoich danych (552)
 • Ograniczenie dostępu za pomocą dekoratora @login_required (552)
 • Powiązanie danych z określonymi użytkownikami (555)
 • Przyznanie dostępu jedynie odpowiednim użytkownikom (558)
 • Ochrona tematów użytkownika (559)
 • Ochrona strony edit_entry (560)
 • Powiązanie nowego tematu z bieżącym użytkownikiem (560)
 • Podsumowanie (562)

Rozdział 20. Nadanie stylu i wdrożenie aplikacji (563)

 • Nadanie stylu aplikacji Learning Log (564)
  • Aplikacja django-bootstrap3 (564)
  • Użycie Bootstrapa do nadania stylu aplikacji Learning Log (565)
  • Modyfikacja pliku base.html (566)
  • Użycie elementu Jumbotron do nadania stylu stronie głównej (570)
  • Nadanie stylu stronie logowania (570)
  • Nadanie stylu stronie new_topic (571)
  • Nadanie stylu stronie tematów (573)
  • Nadanie stylów wpisom na stronie tematu (573)
 • Wdrożenie aplikacji Learning Log (575)
  • Utworzenie konta w Heroku (576)
  • Instalacja Heroku Toolbelt (576)
  • Instalacja wymaganych pakietów (576)
  • Utworzenie listy pakietów w pliku requirements.txt (577)
  • Określenie środowiska uruchomieniowego Pythona (578)
  • Modyfikacja pliku settings.py dla Heroku (579)
  • Utworzenie pliku Procfie do uruchomienia procesu (580)
  • Modyfikacja pliku wsgi.py dla Heroku (580)
  • Utworzenie katalogu dla plików statycznych (580)
  • Użycie serwera gunicorn w środowisku lokalnym (581)
  • Użycie Gita do monitorowania plików projektu (582)
  • Przekazanie projektu do Heroku (584)
  • Konfiguracja bazy danych w Heroku (585)
  • Dopracowanie wdrożenia projektu w Heroku (586)
  • Zabezpieczenie wdrożonego projektu (588)
  • Zatwierdzenie zmian i przekazanie ich do serwera (589)
  • Utworzenie własnych stron błędu (590)
  • Nieustanna rozbudowa (593)
  • Opcja SECRET_KEY (594)
  • Usunięcie projektu z Heroku (594)
 • Podsumowanie (595)

Posłowie (597)

A. Instalacja Pythona (599)

 • Python w systemie Linux (599)
  • Ustalenie zainstalowanej wersji (599)
  • Instalacja Pythona 3 w systemie Linux (600)
 • Python w systemie OS X (600)
  • Ustalenie zainstalowanej wersji (600)
  • Użycie menedżera Homebrew do instalacji Pythona 3 (601)
 • Python w Windows (602)
  • Instalacja Pythona 3 w Windows (602)
  • Odszukanie interpretera Pythona (603)
  • Dodanie Pythona do zmiennej Path (603)
 • Słowa kluczowe Pythona i wbudowane funkcje (604)
  • Słowa kluczowe Pythona (604)
  • Wbudowane funkcje Pythona (604)

B. Edytory tekstu (607)

 • Geany (608)
  • Instalacja Geany w systemie Linux (608)
  • Instalacja Geany w systemie Windows (608)
  • Uruchamianie programów Python w Geany (609)
  • Dostosowanie ustawień Geany do własnych potrzeb (610)
 • Sublime Text (610)
  • Instalacja Sublime Text w systemie OS X (611)
  • Instalacja Sublime Text w systemie Linux (611)
  • Instalacja Sublime Text w systemie Windows (611)
  • Uruchamianie programów Python w edytorze Sublime Text (611)
  • Konfigurowanie edytora Sublime Text (612)
  • Dostosowanie ustawień Sublime Text do własnych potrzeb (612)
 • IDLE (613)
  • Instalacja IDLE w systemie Linux (613)
  • Instalacja IDLE w systemie OS X (613)
  • Instalacja IDLE w systemie Windows (614)
  • Dostosowanie ustawień IDLE do własnych potrzeb (614)
 • Emacs i vim (614)

C. Uzyskiwanie pomocy (615)

 • Pierwsze kroki (615)
  • Spróbuj jeszcze raz (616)
  • Chwila odpoczynku (616)
  • Korzystaj z zasobów tej książki (617)
 • Wyszukiwanie informacji w internecie (617)
  • Stack Overflow (617)
  • Oficjalna dokumentacja Pythona (618)
  • Oficjalna dokumentacja biblioteki (618)
  • r/learnpython (618)
  • Posty na blogach (618)
 • Kanały IRC (618)
  • Założenie konta na kanale IRC (619)
  • Kanały, do których warto się przyłączyć (619)
  • Kultura na kanale IRC (619)

D. Używanie Gita do kontroli wersji (621)

 • Instalacja Gita (622)
  • Instalacja Gita w systemie Linux (622)
  • Instalacja Gita w systemie OS X (622)
  • Instalacja Gita w systemie Windows (622)
  • Konfiguracja Gita (622)
 • Tworzenie projektu (623)
 • Ignorowanie plików (623)
 • Inicjalizacja repozytorium (624)
 • Sprawdzanie stanu (624)
 • Dodawanie plików do repozytorium (625)
 • Zatwierdzanie plików (625)
 • Sprawdzanie dziennika projektu (626)
 • Drugie zatwierdzenie (627)
 • Przywracanie stanu projektu (628)
 • Przywrócenie projektu do wcześniejszego stanu (629)
 • Usunięcie repozytorium (631)

Skorowidz (633)

Informatyka » Python - Programowanie

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...