Sass. Nowoczesne arkusze stylów

 
Sass. Nowoczesne arkusze stylów
Zawiera darmowych rozdziałów: 8
Stron w książce: 304 Udostępniono darmowych stron: 10
Data wydania: 2017-08-30Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 2Cena książki drukowanej: 59,00 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Sass to metajęzyk, który umożliwiają szybsze i wydajniejsze tworzenie bardziej zaawansowanych arkuszy stylów, niż jest to możliwe przy użyciu samego języka CSS. Co więcej, ten świetny metajęzyk zapewnia pełną zgodność ze standardowym CSS-em. Sass eliminuje wady i ograniczenia CSS, a ponadto oferuje możliwości znane z innych języków programowania. Twórcom stron WWW przydaje się to szczególnie w dużych i rozbudowanych projektach komercyjnych. A wszystko to można osiągnąć niewielkim kosztem — jeśli znasz CSS, opanowanie Sass nie wymaga zbyt dużo czasu ani wysiłku.

Jeśli tworzysz strony WWW i chcesz wzbogacić swój warsztat o znajomość jednego z ciekawszych oraz najdynamiczniej rozwijających się narzędzi designerskich i deweloperskich, sięgnij po książkę Sass. Nowoczesne arkusze stylów. Zrozumiesz dzięki niej zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane elementy składni języka, poznasz dobre praktyki tworzenia projektów Sass oraz nauczysz się je optymalizować. Zaznajomisz się również z praktycznymi przykładami zastosowania tego narzędzia oraz bibliotekami i dodatkami rozszerzającymi jego możliwości. Daj się wprowadzić w świat Sass!

 

 • Podstawowe informacje na temat preprocesora Sass, jego działania i składni
 • Zaawansowane elementy języka wraz z przykładami
 • Liczne przykłady praktycznych technik przydatnych podczas tworzenia stron WWW
 • Biblioteki i narzędzia ułatwiające pracę projektanta
 • Techniki optymalizacji i zasady tworzenia prawidłowego kodu
 • Metody pracy przy rozbudowanych projektach z wykorzystaniem wzorców i architektury
 • Tworzenie skórek przy użyciu Sass i Bootstrap
 • Instalacja i konfiguracja środowiska pracy i dodatków

 

Opanuj Sass i twórz przebojowe strony WWW w nowoczesny sposób!

Sass Kurs

W darmowym rozdziale poznamy Sass podstawy, dokładnie została przedstawiona optymalizacja technik Sass. Wyjaśniono dlaczego w Sass zmienne powinny być używane z rozwagą.

Sass Domieszki

Darmowy rozdział:

Optymalizacja technik Sass (159)

 • Stosowanie zmiennych (159)
 • Zagnieżdżanie selektorów (161)
 • Domieszki, rozszerzenia i selektory zastępcze (162)
 • Funkcje i pętle (164)
 • Importowanie (165)
 • Instrukcja warunkowa (166)
 • Debugowanie kodu przy użyciu map źródłowych (source maps) (166)

Wstęp (9)

CZĘŚĆ I. PODSTAWY (13)

Wprowadzenie (15)

 • Czym jest Sass? (15)
 • Dlaczego Sass? (15)
 • Inne preprocesory (16)
 • Sass i CSS (17)
 • Sass i SCSS - różne formaty (17)

Sass w 10 minut - przegląd możliwości (18)

 • Zmienne (18)
 • Zagnieżdżanie (19)
 • Pliki cząstkowe i importowanie (20)
 • Domieszki (Mixins) (20)
 • Dziedziczenie (dyrektywa @extend) (21)

Biblioteki i narzędzia rozszerzające Sass (24)

Konwersja Sass do CSS - narzędzia (25)

 • Instalacja Ruby Sass przy użyciu wiersza poleceń (27)
 • Instalacja kompilatora w środowisku node (29)

Edytory tekstu i Sass (31)

Uwagi ogólne (32)

Pierwszy kod (33)

Zmienne (36)

 • Nazwy zmiennych (38)
 • Zasięg zmiennych (40)
 • Określanie wartości domyślnej i zmiennej globalnej (42)

Zagnieżdżanie (44)

 • Selektor rodzica (48)
 • Zagnieżdżanie właściwości CSS (51)
 • Zagnieżdżanie media queries (52)

Komentowanie kodu (54)

 • Ustawianie formatu wyjściowego CSS (54)
 • Rodzaje komentarzy (56)
 • Garść praktycznych porad (57)

Dyrektywa @import - importowanie plików (59)

 • Importowanie plików cząstkowych (60)
 • Importowanie zagnieżdżone (60)
 • Podstawowa struktura projektu (61)
 • Pliki cząstkowe, zmienne i flaga !default (63)

Proste operacje arytmetyczne (65)

Praca z kolorami (68)

 • Modele HSL, RGB, RGBA (69)
 • Funkcje działające w oparciu o HSL (70)
 • Funkcje działające w oparciu o RGB(A) (72)
 • Inne funkcje do pracy z kolorami (72)
 • Użycie funkcji do pracy z kolorami w kodzie (74)

Znajdowanie błędów w kodzie (75)

Dyrektywa @mixin - domieszki (76)

 • Przekazywanie argumentów do domieszki (81)
 • Wartości domyślne (82)
 • Argumenty nazwane (83)
 • Nieokreślona liczba argumentów (83)
 • Przekazywanie zawartości do domieszek (dyrektywa @content) (84)
 • Przykłady użycia domieszek (86)
 • Kiedy używać domieszek (88)

Dyrektywa @extend - dziedziczenie i rozszerzenia (90)

 • Kiedy używać dziedziczenia (100)

Placeholders - selektory zastępcze (101)

Domieszki, rozszerzenia, selektory zastępcze - kiedy stosować? (104)

Podsumowanie - co powinieneś wiedzieć (108)

CZĘŚĆ II. TECHNIKI ZAAWANSOWANE (111)

Wprowadzenie (113)

Logika programistyczna w Sass (114)

Typy danych (115)

 • Wartości numeryczne (115)
 • Łańcuchy tekstowe (116)
 • Kolory (117)
 • Wartości logiczne (typ boolowski) (117)
 • Wartość nieokreślona null (118)
 • Listy (119)
 • Mapy (120)

Interpolacja (122)

Powłoka interaktywna Sass (124)

Instrukcja warunkowa if (126)

Pętle (129)

 • Pętla @for (129)
 • Pętla @while (131)
 • Pętla @each (132)
 • Jak wybrać odpowiedni typ pętli? (135)

Funkcje wbudowane Sass (136)

 • Funkcje do przetwarzania łańcuchów tekstowych (137)
 • Funkcje do pracy z liczbami (137)
 • Funkcje do przetwarzania list (139)
 • Funkcje do przetwarzania map (140)
 • Funkcje introspekcyjne (145)
 • Funkcje do operacji na selektorach (148)
 • Funkcje niesklasyfikowane (148)

Tworzenie własnych funkcji (150)

 • Własna funkcja czy domieszka? (151)

Podsumowanie - co powinieneś wiedzieć (152)

CZĘŚĆ III. DOBRE PRAKTYKI I OPTYMALIZACJA PROJEKTÓW SASS (155)

Wprowadzenie (157)

Optymalizacja technik Sass (159)

 • Stosowanie zmiennych (159)
 • Zagnieżdżanie selektorów (161)
 • Domieszki, rozszerzenia i selektory zastępcze (162)
 • Funkcje i pętle (164)
 • Importowanie (165)
 • Instrukcja warunkowa (166)
 • Debugowanie kodu przy użyciu map źródłowych (source maps) (166)

Architektura projektów (169)

 • Pliki cząstkowe i importowanie (170)
 • Struktura i podział (170)
 • Dzielenie interfejsu na komponenty (172)
 • Przegląd architektur CSS i systemów organizacji kodu (173)

Konwencje i styl kodu (193)

 • Styl, składnia i formatowanie (193)
 • Komentarze (197)
 • Konwencje nazw elementów składni Sass (199)
 • Przedrostki producentów (201)

Tworzenie kodu produkcyjnego (202)

Podsumowanie - co powinieneś wiedzieć (204)

CZĘŚĆ IV. SASS W PRAKTYCE (207)

Praktyczne przykłady zastosowania (209)

 • Zerowanie stylów (209)
 • Zapytania medialne i strony responsywne (209)
 • Technika clearfix (211)
 • Zamiana jednostek (212)
 • Centrowanie elementów (213)
 • Generowanie przycisków (213)
 • Określanie wyglądu linków (215)
 • Szybkie określanie pozycji elementu (215)
 • Szybkie określanie rozmiaru elementu (216)
 • Przycinanie zbyt długiego tekstu (216)
 • Tworzenie układu strony i siatek (216)
 • Typografia w Sass (218)
 • Zastosowanie list i map (220)
 • Tworzenie szablonów tematycznych (themes) (224)
 • Pozostałe techniki (230)
 • Sass i Bootstrap (231)

CZĘŚĆ V. BIBLIOTEKI I DODATKI DO SASS (243)

Wprowadzenie (245)

Omówienie wybranych narzędzi i bibliotek (246)

Bourbon - przydatna kolekcja domieszek (249)

 • Instalacja (250)
 • Przegląd praktycznych dodatków biblioteki Bourbon (251)
 • Przegląd innych domieszek biblioteki Bourbon (255)
 • Przegląd funkcji biblioteki Bourbon (257)

Neat (260)

 • Instalacja (260)
 • Konfiguracja siatki (261)
 • Określanie rozpiętości elementu (263)
 • Zagnieżdżanie siatki (264)
 • Przesuwanie elementów na siatce (266)
 • Dodawanie elementów responsywnych (266)
 • Definiowanie kontekstów (268)

Breakpoint (270)

 • Tworzenie prostych zapytań medialnych (media queries) (270)
 • Określanie docelowego typu mediów (272)
 • Określanie właściwości (272)
 • Określanie docelowej rozdzielczości (273)

Sass-mq (275)

Narzędzia Sass do typografii (277)

Uwagi końcowe (281)

DODATEK A. Ściąga (283)

Zmienne (283)

Zagnieżdżanie (284)

Komentarze (285)

Importowanie plików cząstkowych (285)

Domieszki (285)

Dyrektywa @extend (287)

Pętle i instrukcje warunkowe (287)

Typy danych (288)

Funkcje do przetwarzania łańcuchów tekstowych (289)

Funkcje do pracy z kolorami (290)

Funkcje do pracy z liczbami (291)

Funkcje do przetwarzania list (292)

Funkcje do przetwarzania map (293)

Funkcje introspekcyjne (294)

DODATEK B. Przydatne materiały (297)

Skorowidz (298)

Informatyka » HTML i CSS

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...