Smarty. Szablony w aplikacjach PHP

 
Smarty. Szablony w aplikacjach PHP
Zawiera darmowych rozdziałów: 26
Stron w książce: 296 Udostępniono darmowych stron: 19
Data wydania: 2006-11-22Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 2Cena ebook: 37,00 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Wykorzystaj nowoczesne narzędzia w swoich projektach internetowych

 • Projektuj własne szablony
 • Twórz aplikacje wielojęzyczne
 • Popraw wydajność witryn internetowych

Współczesne witryny WWW to nie tylko prezentacje podstawowych informacji o firmach. W sieci można znaleźć setki sklepów internetowych, portali informacyjnych i innych serwisów będących samodzielnymi przedsięwzięciami. Coraz częściej strony WWW wykorzystywane są również jako interfejs użytkownika dla aplikacji. Tak rozbudowane projekty internetowe są realizowane przez zespoły składające się z programistów odpowiedzialnych za "zaplecze" serwisu i projektantów, których zadaniem jest opracowanie wyglądu witryny. W takich przypadkach niezbędny jest mechanizm pozwalający na oddzielenie treści i logiki stron WWW od ich prezentacji. Do tego celu stosowane są narzędzia umożliwiające skonstruowanie warstwy prezentacyjnej serwisu WWW w oparciu o szablony. PHP, jeden z najpopularniejszych języków programowania wykorzystywany do tworzenia witryn i aplikacji internetowych, oferuje mechanizm szablonów noszący nazwę Smarty.

Książka "Smarty. Szablony w aplikacjach PHP" to kompletny przewodnik po tej technologii. Zawiera zasady działania szablonów Smarty oraz możliwości wykorzystania ich w projektach internetowych. Czytając ją, dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować Smarty, jak zbudowane są witryny oparte o ten system oraz jak kreować własne szablony. Poznasz oferowane przez Smarty funkcje, metody i modyfikatory, które będziesz mógł wykorzystać podczas budowy złożonych projektów. Przeczytasz o buforowaniu, poprawie wydajności aplikacji, rozszerzeniu możliwości Smarty za pomocą wtyczek i tworzeniu aplikacji wielojęzycznych.

 • Instalacja i konfiguracja systemu Smarty
 • Struktura witryny opartej na szablonach Smarty
 • Narzędzia do projektowania szablonów
 • Tworzenie prostych szablonów
 • Korzystanie z modyfikatorów w szablonach
 • Funkcje w szablonach
 • Wykrywanie i usuwanie błędów
 • Buforowanie stron i optymalizacja wydajności witryn
 • Rozbudowywanie Smarty za pomocą wtyczek

Poznaj sposoby tworzenia profesjonalnych aplikacji sieciowych.

...

O autorach (11)

O recenzencie (13)

Przedmowa (15)

Rozdział 1. Wprowadzenie do Smarty (19)

 • Systemy szablonów (19)
  • Po co stosuje się systemy szablonów? (20)
  • Inteligencja technologii Smarty (21)
  • Alternatywy dla technologii Smarty (22)
 • Krótki przewodnik po procesie projektowania oprogramowania (23)
  • Praca w zespole - warstwy i podział obszarów zainteresowań (24)
 • Smarty - podstawowy system obsługi szablonów dla języka PHP (26)
  • Czy aplikacje z szablonami Smarty są szybkie? (26)
  • Czy szablony Smarty są bezpieczne? (27)
 • Główne własności technologii Smarty (28)
  • Modyfikatory zmiennych (28)
  • Funkcje szablonów (29)
  • Debugowanie (29)
  • Wtyczki (29)
  • Filtry (30)
 • Wnętrze systemu Smarty (31)
 • Instalacja i konfiguracja systemu Smarty (32)
  • Krok 1. Zdobycie systemu Smarty (32)
  • Krok 2. Konfigurowanie PHP w sposób umożliwiający odnalezienie bibliotek Smarty (33)
  • Alternatywa kroku 2. Korzystanie z bibliotek Smarty w sytuacji, kiedy nie mamy pełnego dostępu do systemu (34)
  • Krok 3. Konfiguracja Smarty w aplikacji (35)
  • Krok 4. Sprawdzenie poprawności instalacji (35)
  • Wersja rozwojowa systemu Smarty w repozytorium CVS (35)
 • Aktualizacja witryny korzystającej z szablonów Smarty (37)
 • Podsumowanie (37)

Rozdział 2. Architektura witryn Smarty (39)


 • Rozdział pojęć (40)
  • Co to jest "pojęcie"? (40)
  • Perspektywa rozwiązywania problemu (41)
  • Pojęcia przecinające (41)
 • Osoby biorące udział w tworzeniu i utrzymywaniu witryny WWW (42)
 • Rozpoczęcie projektu Smarty (43)
  • Struktura katalogów (43)
  • Zabezpieczenia projektu Smarty (44)
  • Warstwa dostępu do danych (44)
  • Warstwa reguł biznesu (47)
  • Warstwa prezentacji (48)
  • Wynik (50)
 • Podsumowanie (52)

Smarty dla projektantów

Rozdział 3. Co projektanci wiedzieć powinni? (53)

 • Kłopoty programistów - częste scenariusze (53)
 • Role projektanta szablonu i programisty (54)
 • Definicje i pojęcia dla projektantów (55)
  • Pojęcie komponentów wielokrotnego użycia (57)
  • Podział na komponenty (59)
  • Jak tworzyć szablony pozbawione tabel? (61)
  • Podręczne, wbudowane znaczniki (64)
 • Wybór edytora dla projektowania szablonów (65)
 • Współpraca z innymi projektantami (66)
 • Podsumowanie (67)

Rozdział 4. Tworzenie szablonów (69)


 • Zagadnienia projektowe - od kodu HTML do TPL (69)
 • Wprowadzenie do zmiennych Smarty (73)
 • Przystępujemy do tworzenia szablonów (75)
  • Tablice nieasocjacyjne (75)
  • Tablice asocjacyjne (75)
  • Przekazywanie tablic do szablonów Smarty i wykonywanie na nich operacji (76)
 • Proste szablony (78)
  • Warunki logiczne (78)
  • Pętle (80)
 • Szablony w praktyce (84)
  • Kalendarz (84)
  • Raport z bazy danych (87)
  • Formularze do wprowadzania danych (91)
  • Biuletyn przesyłany pocztą elektroniczną (95)
  • Uruchamianie kodu PHP wewnątrz szablonów (98)
 • Podsumowanie (99)

Rozdział 5. Szablony zaawansowane (101)


 • Smarty od środka (101)
  • Etapy kompilacji (103)
  • Filtry wstępne i końcowe (104)
  • Czym są modyfikatory Smarty? (104)
 • Zaawansowane zastosowania technologii Smarty (104)
  • Arkusz ocen uczniów (104)
  • Galeria zdjęć (108)
 • Dostępne modyfikatory (111)
  • capitalize (111)
  • count_characters (111)
  • cat (112)
  • count_paragraphs (113)
  • count_sentences (113)
  • count_words (113)
  • date_format (114)
  • default (116)
  • escape (117)
  • indent (118)
  • lower (118)
  • upper (118)
  • nl2br (119)
  • regex_replace (120)
  • replace (120)
  • spacify (121)
  • string_format (121)
  • strip (122)
  • strip_tags (123)
  • truncate (123)
  • wordwrap (124)
 • Łączenie modyfikatorów (125)
 • Pliki konfiguracyjne (125)
 • Podsumowanie (127)

Rozdział 6. Funkcje Smarty (129)


 • Typy funkcji Smarty (129)
 • Funkcje w praktyce (130)
  • Operacja - wielokrotne wykorzystywanie elementów strony za pomocą funkcji include (132)
  • Objaśnienie (133)
 • Umieszczanie elementów dynamicznych (133)
 • Przekazywanie zmiennych do włączanych szablonów (135)
 • Zapisywanie zmiennych w plikach konfiguracyjnych (137)
 • Tworzenie sekcji pliku konfiguracyjnego dla każdej ze stron (138)
 • Obsługa list w szablonach (140)
 • Usuwanie nadmiarowych spacji z szablonów (143)
 • Obsługa kodu JavaScript w szablonach (144)
 • Przetwarzanie zagnieżdżonych tablic (146)
 • Cykliczne przetwarzanie listy wartości (150)
 • Przeciwdziałanie automatom spamowym indeksującym witryny WWW (151)
 • Funkcje obsługi formularzy (152)
 • Więcej funkcji obsługi formularzy (155)
 • Podsumowanie (157)

Rozdział 7. Debugowanie dla projektantów (159)


 • Debugowanie szablonów Smarty (159)
 • Błędy semantyczne (161)
 • Częste błędy w szablonach Smarty (163)
 • Inne często popełniane błędy w szablonach Smarty (170)
 • Konsola debugowania (171)
 • Podsumowanie (172)

Smarty dla programistów

Rozdział 8. Wbudowane zmienne i metody systemu Smarty (173)

 • Wbudowane zmienne systemu Smarty (175)
  • $template_dir (175)
  • $compile_dir (175)
  • $config_dir (175)
  • $plugins_dir (176)
  • $debugging (176)
  • $error_reporting (176)
  • $debug_tpl (176)
  • $debugging_ctrl (176)
  • $compile_check (177)
  • $force_compile (177)
  • $caching (177)
  • $cache_dir (177)
  • $cache_lifetime (178)
  • $cache_modified_check (178)
  • $php_handling (178)
  • $security (178)
  • $secure_dir (179)
  • $security_settings (179)
  • $trusted_dir (179)
  • $left_delimiter (180)
  • $right_delimiter (180)
  • $request_vars_order (180)
  • $request_use_auto_globals (180)
  • $compile_id (180)
  • $use_sub_dirs (180)
  • $default_modifiers (181)
  • $default_resource_type (181)
  • $cache_handler_func (181)
  • $autoload_filters (181)
  • $config_overwrite (181)
  • $config_booleanize (182)
  • $config_read_hidden (182)
  • $config_fix_newlines (182)
  • $default_template_handler_func (182)
  • $compiler_file (182)
  • $compiler_class (182)
  • $config_class (182)
 • Podręczna tabela wbudowanych zmiennych systemu Smarty (183)
 • Wbudowane metody Smarty (187)
  • assign (187)
  • assign_by_ref (187)
  • Przykład - działanie metod assign i assign_by_ref (188)
  • append (190)
  • append_by_ref (191)
  • clear_assign (191)
  • register_function (192)
  • unregister_function (192)
  • register_object (193)
  • unregister_object (193)
  • register_block (193)
  • unregister_block (194)
  • register_compiler_function (194)
  • unregister_compiler_function (195)
  • register_modifier (195)
  • unregister_modifier (195)
  • register_resource (195)
  • unregister_resource (196)
  • register_prefilter (196)
  • unregister_prefilter (196)
  • register_postfilter (197)
  • unregister_postfiIter (197)
  • register_outputfilter (197)
  • unregister_outputfilter (198)
  • load_filter (198)
  • clear_cache (198)
  • clear_all_cache (199)
  • is_cached (199)
  • clear_all_assign (199)
  • clear_compiled_tpl (199)
  • template_exists (200)
  • get_template_vars (200)
  • get_config_vars (200)
  • trigger_error (200)
  • display (201)
  • fetch (201)
  • config_load (201)
  • get_registered_object (201)
  • clear_config (202)
 • Podsumowanie (202)

Rozdział 9. Buforowanie i wydajność (203)


 • Buforowanie w systemie Smarty (204)
 • Dynamiczne buforowanie części szablonów (206)
 • Czyszczenie bufora (206)
 • Zaawansowane możliwości buforowania (208)
 • Zastosowanie grup buforów (209)
 • Czyszczenie grup buforów (209)
 • Blokowanie buforowania (210)
 • Tworzenie własnej procedury obsługi buforowania (214)
 • Optymalizacja aplikacji Smarty (220)
 • Profilowanie kodu PHP (221)
 • Projektowanie witryn zapewniających skuteczne buforowanie (222)
  • Nagłówki Last-Modified i ETag (223)
  • Nagłówek Expires (225)
  • Nagłówek Cache-Control (225)
 • Narzędzie - ApacheBench (ab) (226)
 • Narzędzie - Xdebug (227)
 • Narzędzie - WinCacheGrind (228)
 • Podsumowanie (229)

Rozdział 10. Rozszerzanie systemu Smarty za pomocą wtyczek (231)


 • Wyszukiwanie i instalacja wtyczek (232)
 • Przydatne wtyczki (232)
  • Listy HTML (232)
  • Formatowanie rozmiaru pliku (234)
  • Podświetlanie słów kluczowych w stylu Google (236)
 • Pisanie własnych wtyczek (239)
 • Typy wtyczek (240)
  • Funkcje (240)
  • Modyfikatory (241)
  • Funkcje blokowe (241)
  • Funkcje kompilatora (241)
  • Filtry wstępne, końcowe i wynikowe (241)
  • Zasoby (241)
  • Wstawki (242)
 • Rejestracja wtyczek (243)
 • Przykładowa wtyczka - kalendarz (245)
 • Przykładowa wtyczka - automatyczne łącza (248)
 • Podsumowanie (250)

Rozdział 11. Filtry (251)


 • Filtry wstępne (251)
 • Filtry końcowe (252)
 • Filtry wynikowe (252)
 • Tworzenie filtrów (252)
 • Rejestracja filtru w fazie wykonywania aplikacji (253)
 • Ręczne załadowanie filtra (254)
 • Automatyczne ładowanie filtrów (255)
 • Filtr #1 - usuwanie komentarzy HTML (256)
 • Filtr #2 - mierzenie wydajności aplikacji (259)
 • Filtr #3 - kompresja wyniku za pomocą gzip (262)
 • Filtr #4 - wyróżnianie wyszukiwanych słów kluczowych (263)
 • Podsumowanie (266)

Rozdział 12. Tworzenie aplikacji wielojęzycznych (267)

 • Infrastruktura tłumaczenia - Gettext (268)
 • Konfiguracja rozszerzenia Gettext w PHP (268)
 • Prosty przykład w PHP (269)
 • Konfiguracja plików Gettext (270)
 • Zastosowanie rozszerzenia Gettext wraz z systemem Smarty (273)
 • Generowanie plików PO (276)
 • Zaawansowane własności pakietu Smarty Gettext (280)
 • Podsumowanie (282)

Skorowidz (283)

Informatyka » PHP - Programowanie

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...