UML 2.0. Wprowadzenie

 
UML 2.0. Wprowadzenie
Zawiera darmowych rozdziałów: 14
Stron w książce: 280 Udostępniono darmowych stron: 19
Data wydania: 2007-05-24Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 2Cena ebook: 37,00 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Najtrudniejszym etapem każdego procesu tworzenia systemu informatycznego jest wykonanie odpowiedniego projektu. Umiejętność pogodzenia wymagań użytkowników i osób finansujących system z możliwościami oferowanymi przez technologię jest kluczowym elementem sukcesu. Im bardziej złożony system, tym bardziej zawiły staje się projekt. Konieczność ustandaryzowana technik projektowania systemów zaowocowała powstaniem narzędzi, dzięki którym nawet najbardziej skomplikowany projekt można przedstawić w prosty i czytelny sposób. Takim narzędziem jest notacja UML -- zestaw ikon tworzących diagramy opisujące system i jego elementy.

Książka "UML 2.0. Wprowadzenie" w praktyczny sposób przedstawia techniki modelowania systemów informatycznych za pomocą języka UML 2.0. Czytając ją, nauczysz się graficznie przedstawiać otoczenie systemu, wymagania stawiane przez użytkowników i metody ich implementacji w systemie. Utworzysz diagramy klas, interakcji, komponentów, wdrożenia i inne, które opisują projekt w jednoznaczny oraz prosty sposób. Dowiesz się także, jak zaplanować proces wdrożenia produktu za pomocą UML.

 

 • Elementy języka UML
 • Modelowanie wymagań za pomocą przypadków użycia
 • Diagramy czynności i sekwencji
 • Modelowanie klas i powiązań pomiędzy nimi
 • Diagramy komponentów
 • Podział modelu na pakiety
 • Modelowanie wdrożenia systemu

 

Poznaj nowoczesne metody projektowania systemów informatycznych

Diagramy czynności przykłady za darmo

Darmowy rozdział:

3. Modelowanie przepływu czynności w systemie: diagramy aktywności (51)

 • Podstawy diagramów aktywności (52)
 • Czynności a akcje (54)
 • Węzły decyzyjne oraz połączenia (55)
 • Jednoczesne wykonywanie wielu zadań (58)
 • Zdarzenia czasowe (59)
 • Wywoływanie innych czynności (60)
 • Obiekty (61)
 • Nadawanie oraz odbieranie sygnałów (63)
 • Rozpoczynanie czynności (65)
 • Kończenie czynności oraz przepływów (65)
 • Partycje (tory pływackie) (67)
 • Zarządzanie złożonymi diagramami czynności (68)
 • Co dalej? (70)

Przedmowa (7)

1. Wstęp (11)

2. Modelowanie wymagań: przypadki użycia (29)

 • Wychwytywanie wymagań systemowych (31)
 • Zależności pomiędzy przypadkami użycia (39)
 • Przeglądowe diagramy przypadków użycia (47)
 • Co dalej? (49)

3. Modelowanie przepływu czynności w systemie: diagramy aktywności (51)

 • Podstawy diagramów aktywności (52)
 • Czynności a akcje (54)
 • Węzły decyzyjne oraz połączenia (55)
 • Jednoczesne wykonywanie wielu zadań (58)
 • Zdarzenia czasowe (59)
 • Wywoływanie innych czynności (60)
 • Obiekty (61)
 • Nadawanie oraz odbieranie sygnałów (63)
 • Rozpoczynanie czynności (65)
 • Kończenie czynności oraz przepływów (65)
 • Partycje (tory pływackie) (67)
 • Zarządzanie złożonymi diagramami czynności (68)
 • Co dalej? (70)

4. Modelowanie struktury logicznej systemu: klasy oraz ich diagramy (71)

 • Czym jest klasa? (71)
 • Podstawy klas w języku UML (74)
 • Widoczność (75)
 • Stan klasy: atrybuty (79)
 • Zachowanie klasy: operacje (83)
 • Statyczne części klas (85)
 • Co dalej? (88)

5. Modelowanie struktury logicznej systemu: zaawansowane diagramy klas (89)

 • Związki pomiędzy klasami (89)
 • Ograniczenia (97)
 • Klasy abstrakcyjne (98)
 • Interfejsy (100)
 • Szablony (103)
 • Co dalej? (104)

6. Powoływanie klas do istnienia: diagramy obiektów (107)

 • Instancje obiektów (107)
 • Połączenia (109)
 • Wiązanie szablonów klas (111)
 • Co dalej? (112)

7. Modelowanie uporządkowanych interakcji: diagramy sekwencji (113)

 • Uczestnicy na diagramie sekwencji (114)
 • Czas (115)
 • Zdarzenia, sygnały oraz komunikaty (116)
 • Belki aktywacji (117)
 • Komunikaty zagnieżdżone (118)
 • Strzałki komunikatów (119)
 • Ożywianie przypadku użycia za pomocą diagramu sekwencji (123)
 • Zarządzanie złożonymi interakcjami za pomocą fragmentów sekwencji (129)
 • Co dalej? (133)

8. Połączenia opisujące interakcję: diagramy komunikacji (135)

 • Uczestnicy, połączenia oraz komunikaty (135)
 • Uzupełnianie interakcji za pomocą diagramu komunikacji (139)
 • Diagramy komunikacji a diagramy sekwencji (142)
 • Co dalej? (145)

9. Harmonogramowanie interakcji: diagramy czasowe (147)

 • Jak wyglądają diagramy czasowe? (147)
 • Tworzenie diagramu czasowego na podstawie diagramu sekwencji (149)
 • Umieszczanie uczestników na diagramie czasowym (150)
 • Stany (150)
 • Czas (151)
 • Linia stanu uczestnika (153)
 • Zdarzenia i komunikaty (155)
 • Ograniczenia czasowe (156)
 • Rozmieszczanie uczestników na diagramie czasowym (158)
 • Notacja alternatywna (159)
 • Co dalej? (163)

10. Uzupełnianie obrazu interakcji: przeglądowe diagramy interakcji (165)

 • Części przeglądowego diagramu interakcji (165)
 • Modelowanie przypadku użycia za pomocą przeglądowego diagramu interakcji (167)
 • Co dalej? (173)

11. Modelowanie struktury wewnętrznej klasy: struktury złożone (175)

 • Struktury wewnętrzne (176)
 • Prezentacja sposobu użycia klasy (182)
 • Prezentacja wzorców przy użyciu diagramów współpracy (183)
 • Co dalej? (187)

12. Zarządzanie częściami systemu oraz ich współużytkowanie: diagramy komponentów (189)

 • Czym jest komponent? (189)
 • Prosty komponent w języku UML (190)
 • Udostępniane oraz wymagane interfejsy komponentu (191)
 • Prezentacja współdziałania komponentów (193)
 • Klasy realizujące komponent (194)
 • Porty oraz struktura wewnętrzna (196)
 • Widoki czarnej oraz białej skrzynki (199)
 • Co dalej? (200)

13. Porządkowanie modelu: pakiety (201)

 • Pakiety (202)
 • Przestrzenie nazw oraz klasy odwołujące się do siebie (204)
 • Widoczność elementów (206)
 • Zależności pomiędzy pakietami (206)
 • Importowanie oraz używanie pakietów (207)
 • Zarządzanie zależnościami pomiędzy pakietami (210)
 • Stosowanie pakietów do porządkowania przypadków użycia (211)
 • Co dalej? (212)

14. Modelowanie stanu obiektów: diagramy maszyny stanowej (213)

 • Podstawy (214)
 • Stany (215)
 • Przejścia (216)
 • Stany programu (219)
 • Zaawansowane zachowanie stanu (220)
 • Stany złożone (222)
 • Zaawansowane pseudostany (223)
 • Sygnały (224)
 • Maszyny stanowe protokołu (225)
 • Co dalej? (225)

15. Modelowanie wdrożenia systemu: diagramy wdrożenia (227)

 • Wdrażanie prostego systemu (227)
 • Wdrażanie oprogramowania: artefakty (229)
 • Czym jest węzeł? (232)
 • Węzły sprzętowe oraz środowiska uruchomieniowego (232)
 • Komunikacja pomiędzy węzłami (234)
 • Specyfikacje wdrożenia (235)
 • Kiedy stosować diagram wdrożenia? (236)
 • Co dalej? (237)

A Język ograniczeń obiektowych (239)

B Dostosowywanie UML-a: profile (247)

C Historia UML-a (253)

Skorowidz (259)

Informatyka » UML - Programowanie

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...