Wprowadzenie do WPF. Tworzenie aplikacji w WPF przy użyciu XAML i C#

 
Wprowadzenie do WPF. Tworzenie aplikacji w WPF przy użyciu XAML i C#
Zawiera darmowych rozdziałów: 10
Stron w książce: 208 Udostępniono darmowych stron: 14
Data wydania: 2017-04-07Przejdź na stronę księgarni
Czytano online: 1Cena książki drukowanej: 39,90 zł
Język wydania: PolishWydawnictwo: Helion
Pobierz pdfCzytaj Alt+1Czytaj online
( Alt+1 )

Rozpocznij przygodę z programowaniem dla systemu Windows!

Technologia Windows Presentation Foundation firmy Microsoft to jedno z najlepszych rozwiązań do tworzenia aplikacji działających pod kontrolą systemu Windows. WPF integruje interfejs użytkownika, grafikę, multimedia i dokumenty oraz ułatwia implementację wzorców projektowych, które oddzielają warstwę logiczną od warstwy prezentacji. Dużą zaletą tej technologii stanowi możliwość kompozycji i adaptacji poszczególnych elementów, z których budowany jest interfejs.

Jeśli uczysz się programowania od niedawna i chcesz tworzyć aplikacje desktopowe przy użyciu technologii WPF, to jest to książka dla Ciebie! Z jej pomocą szybko rozpoczniesz pisanie programów. W ten sposób, tworząc kolejne aplikacje okienkowe, będziesz poznawać kluczowe możliwości tej platformy.

Podręcznik nie przedstawia wszystkich podstawowych funkcji zapewnianych przez WPF, ponieważ nie są one potrzebne na początkowym etapie nauki. Opracowanie prostej aplikacji o charakterze biznesowym nie wymaga wykorzystania grafiki 3D czy animacji, nieodzowna jest tu natomiast znajomość podstawowych kontrolek, paneli oraz kluczowych mechanizmów, takich jak wiązanie danych. I właśnie tego nauczysz się, pisząc z tą książką swoje pierwsze programy z użyciem WPF!

 

 • Podstawy języka XAML 
 • Wykorzystanie podstawowych kontrolek i standardowych paneli
 • Wiązanie danych, wyzwalacze, konwertery, zasoby, style i szablony
 • Wybrane sposoby walidacji danych
 • Podstawowe informacje na temat wzorca projektowego MVVM

 

Sięgnij po doskonały przewodnik dla początkujących programistów!

Anna Kempa jest autorką kursu Język C#. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie dla początkujących dostępnego na stronie Videopoint.pl oraz współautorką podręcznika Wstęp do programowania w C#. Łatwy podręcznik dla początkujących.

Informacja dla Czytelnika: książka jest aktualna dla wersji Visual Studio 2017.

W darmowym rozdziale poznamy wiązanie danych WPF. Jednym z ważniejszych zastosowań tego mechanizmu jest łączenie danych i wizualnych elementów interfejsu.

Darmowe rozdziały:

Wstęp (9)

 • Dla kogo jest ta książka? (9)
 • Jak czytać tę książkę? (10)
 • Zakres książki (11)

Rozdział 5. Wiązanie danych - aplikacja Produkt (61)

 • 5.1. Testowanie wiązania danych (61)
 • 5.2. Kod XAML (63)
 • 5.3. Definicja klasy Produkt i code-behind (65)
 • 5.4. Zadania (67)
 • 5.5. Wskazówki do zadań (68)

Wstęp (9)

 • Dla kogo jest ta książka? (9)
 • Jak czytać tę książkę? (10)
 • Zakres książki (11)

Rozdział 1. Przed przystąpieniem do zadań (13)

 • 1.1. Instalacja środowiska i uruchomienie aplikacji WPF (13)
 • 1.2. Wymagany zakres znajomości języka C# (15)
 • 1.3. Podstawy WPF (21)
 • 1.4. Podstawy XAML (22)
 • 1.5. Sterowanie rozmiarem i pozycją elementów (29)

Rozdział 2. Pierwsza aplikacja - Przywitanie (33)

 • 2.1. Warstwa prezentacji, czyli jak ma wyglądać (33)
 • 2.2. Code-behind, czyli jak ma działać (37)
 • 2.3. Zadania (40)
 • 2.4. Wskazówki do zadań (41)

Rozdział 3. Podstawowe kontrolki (45)

 • 3.1. Kontrolki Label, TextBox, Button - aplikacja Kwadrat (45)
 • 3.2. Kontrolki ComboBox i CheckBox - aplikacja Rysowanie kwadratu (48)
 • 3.3. Zadania (50)
 • 3.4. Wskazówki do zadań (51)

Rozdział 4. Panele (53)

 • 4.1. Canvas (53)
 • 4.2. StackPanel (54)
 • 4.3. WrapPanel (56)
 • 4.4. DockPanel (56)
 • 4.5. Grid (57)

Rozdział 5. Wiązanie danych - aplikacja Produkt (61)

 • 5.1. Testowanie wiązania danych (61)
 • 5.2. Kod XAML (63)
 • 5.3. Definicja klasy Produkt i code-behind (65)
 • 5.4. Zadania (67)
 • 5.5. Wskazówki do zadań (68)

Rozdział 6. Wiązanie kolekcji danych - aplikacja Lista produktów (71)

 • 6.1. Kod XAML (71)
 • 6.2. Definicja klasy Produkt i code-behind (72)
 • 6.3. Sortowanie wykazu (73)
 • 6.4. Formatowanie danych w wykazie (74)
 • 6.5. Wyrównanie tekstu w kolumnie (75)
 • 6.6. Filtrowanie danych (76)
 • 6.7. Edycja danych w nowym oknie (78)
 • 6.8. Zadania (80)
 • 6.9. Wskazówki do zadań (81)

Rozdział 7. Kontrolka DataGrid - aplikacja Edycja produktów (85)

 • 7.1. Kontrolka DataGrid z autogenerowaniem kolumn (85)
 • 7.2. Definiowanie kolumn dla DataGrid (88)
 • 7.3. Kolumna DataGridComboBoxColumn (89)
 • 7.4. Wiązanie kontrolki DataGrid z dokumentem XML (90)
 • 7.5. Zadania (93)
 • 7.6. Wskazówki do zadań (94)

Rozdział 8. Menu - aplikacja Przeglądarka www (101)

 • 8.1. Kod XAML (101)
 • 8.2. Code-behind (104)
 • 8.3. Zadania (107)
 • 8.4. Wskazówki do zadań (108)

Rozdział 9. Zakładki (TabControl) - aplikacja Odtwarzacz audio (111)

 • 9.1. Kod XAML (111)
 • 9.2. Code-behind (113)
 • 9.3. Zadania (116)
 • 9.4. Wskazówki do zadań (116)

Rozdział 10. Zasoby, style i wyzwalacze (119)

 • 10.1. Zasoby binarne (119)
 • 10.2. Zasoby logiczne (120)
 • 10.3. Style (126)
 • 10.4. Wyzwalacze (131)
  • Wyzwalacze właściwości (132)
  • Wyzwalacze danych (132)
  • Warunki logiczne w wyzwalaczach (135)

Rozdział 11. Szablony danych, konwertery i szablony kontrolek (137)

 • 11.1. Drzewo logiczne i drzewo prezentacji (137)
 • 11.2. Szablony danych - aplikacja Lista zadań (141)
 • 11.3. Konwertery wartości (145)
 • 11.4. Szablony kontrolek (147)
 • 11.5. Zadania (150)
 • 11.6. Wskazówki do zadań (151)

Rozdział 12. Walidacja danych (153)

 • 12.1. Wbudowane mechanizmy walidacji (153)
 • 12.2. Definiowanie własnych reguł walidacji (158)
 • 12.3. Wyrażenia regularne (160)
 • 12.4. Zadania (167)
 • 12.5. Wskazówki do zadań (168)

Rozdział 13. Wprowadzenie do wzorca projektowego MVVM (175)

 • 13.1. Model-View-ViewModel (176)
 • 13.2. Budujemy widok dla przykładowej aplikacji (177)
 • 13.3. Implementacja modelu (178)
 • 13.4. Implementacja modelu widoku (181)
 • 13.5. Przed dalszą nauką MVVM (183)

Rozdział 14. Trochę teorii na temat WPF (187)

 • 14.1. Hierarchia klas WPF (187)
 • 14.2. Kontrolki (189)
  • Kontrolki z zawartością wpisywaną do właściwości Content (190)
  • Kontrolki z zawartością Items (194)
  • Kontrolki tekstowe (197)
  • Kontrolki zakresu (198)
  • Pozostałe kontrolki (199)
 • 14.3. Kierunki dalszej nauki WPF (200)

Literatura (203)

Skorowidz (205)

Informatyka » .NET - Programowanie

https://facebook.com/wiedzanaplus
Alt + 9
Pomoc ( Alt + 0 )
Loading...